Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd
Praha : Svoboda, 1989

objednat
ISBN 80-205-0096-0
Lidstvo na prahu 21. století
000120118
Rekat.
ÚVOD 5 // I. VODA NA ZEMI 17 // 1.1 Voda a její význam 17 // 1.2 Člověk a vodní zdroj 26 // 1.3 Světová Konference OSN o vodě 36 // 1.4 Světová Dekáda zásobování pitnou vodou a odkanalizování OSN 41 // II. PROBLÉMY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ZEMÍCH RVHP A EHK 51 // 2.1 Nové tendence ve vývoji potřeb vody 51 // 2.1.1 Oěekávaný vývoj potřeb pitné vody. 54 // 2.1.2 Voda pro zemědělství 56 // 2.1.3 Odběry vody pro průmysl 60 // 2.1.4 Struktura odběrů vody 62 // 2.1.5 Struktura užívání zdrojů vody 62 // 2.2 Doporuěení Evropské hospodářské komise 67 // 2.3 Spolupráce v rámci RVHP 70 // 2.4 Vodní hospodářství SSSR 76 // III. VODNÍ ZDROJE 76 // 3.1 Klimatické poměry 76 // 3.2 Změny zemského klimatu 82 // 3.3 Lesy 84 // 3.4 Povrchové zdroje vody 86 // 3.4.1 Vodní nádrže 90 // 3.4.2 Závislost odběrů vody na výstavbě nádrží 100 // 3.4.3 Výhledové možnosti využití povrchových vodních zdrojů 102 // 3.4.4 Převody vody 105 // 3.5 Zdroje podzemních vod 106 // 3.6 Souhrnné hodnocení vodních zdrojů 110 // IV. POTŘEBA VODY 112 // 4.1 Voda pro veřejné vodovody 113 // 4.2 Potřeha vody pro zemědělství 128 // 4.3 Potřeba vody pro energetiku 134 // 4.4 Průmysl a ostatní 136 // 4.4.1 Násobné užívání vody v průmyslu 138 // 4.5 Souhrnné hodnocení 140 // 4.6 Vývoj spotřeby vody 142 // V. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 147 // 5.1 Hodnocení jakosti vody 148 // 5.2 Vývoj jakosti vod 151 // 5.3 Problémy spojené s řešením jakosti vod 156 // 5.4 Koncepce ochrany vodních zdrojů 158 // 5.5 Obecná ochrana vod 159 //
5.6 Ochrana zpřísnéná a speciální 160 // 5.6.1 Chránřné oblasti přirozené akumulace povrchových vod 161 // 5.6.2 Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod 165 // 5.6.3 Vodárenské toky 166 // 5.6.4 Ochrana zálopních území plánovaných nádrží 167 // 5.6.5 Hygienická pásma к ochraně zdrojů pitné vody 168 // 5.7 Celospolečenský zájem na ochraně vod 169 // VI. VODOHOSPODÁRSKA BILANCE 171 // 6.1 Bilance množství povrchových vod 172 // 6.2 Bilance jakosti povrchových vod 174 // 6.3 Bilance množství podzemních vod 175 // 6.4 Státní vodohospodářská bilance 176 // 6.5 Vodohospodářská bilance a rozvoj v povodích 178 // 6.5.1 Povodí Labe 179 // 6.5.2 Povodí Vltavy 181 // 6.5.3 Povodí Ohře 183 // 6.5.4 Povodí Odry 184 // 6.5.5 Povodí Moravy 184 // 6.5.6 Povodí Dunaje 186 // 6.5.7 Povodí Váhu 187 // 6.5.8 Povodí Hronu 187 // 6.5.9 Povodí Bodrogu 188 // VII. KOMPLEXNOST VYUŽITÍ VODNÍCH ZDROJŮ 189 // 7.1 Ochrana před povodněmi 189 // 7.2 Využití vodní energie 198 // 7.2.1 Další možnosti využití vodní energie 205 // 7.3 Vodní cesty 212 // 7.3.1 Další rozvoj vodních cest 217 // 7.4 Rekreace u vody 227 // 7.5 Problematika hraničních vod 228 // VIII. PLÁNOVANÍ A ŘÍZENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 233 // 8.1 Etapy vývoje vodního hospodářství 234 // 8.2 Vodní právo 237 // 8.3 Směrný vodohospodářský plán 241 //
8.4 Ekonomické nástroje vc vodním hospodářství 245 // 8.4.1 Úplaty za odběr vody z vodních toků 246 // 8.4.2 Úplaty za užívání vodní síly к výrobě elektrické energie 246 // 8.4.3 Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 247 // 8.4.4 Úplaty za odběry podzemní vody 247 // 8.4.5 Úplaty za další užitky, které poskytuje vodní hospodářství 248 // 8.4.6 Úplaty za zajišťování splavnosli vodních toků a za používání vodních děl к plavbě 248 // 8.4.7 Úplaty spojené s dodáváním vody z veřejných vodovodů (vodné) a s odváděním odpadních vod veřejnými kanalizacemi vřetně jejich případného vyčištění (stočné) 250 // 8.4.8 Pokulv 250 // 8.4.9 Shrnutí 250 // 8.5 Vodohospodářské organizace 251 // 8.5.1 Celoodvčtvové organizace 255 // 8.5.2 Provozní organizace oboru vodních toků — podniky Povodí 257 // 8.5.3 Provozní organizace oboru vodovodů a kanalizací 259 // 8.5.4 Vodohospodářské inspekce 261 // 8.5.5 Státní fond vodního hospodářství 262 // 8.5.6 Postavení vodního hospodářství v rámci národního hospodářství ČSSR 262 // 8.6 Vodohospodářské orgány 264 // 8.6.1 Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu 265 // 8.6.2 Krajské národní výbory 266 // 8.6.3 Okresní národní výbory 267 // 8.6.4 Místní (městské) národní výbory 270 // IX. RACIONALIZACE HOSPODAŘENÍ S VODOU 272 // 9.104Hlavní směry racionalizace hospodaření s vodou 272 // 9.2 Možnosti racionalizace hospodaření s vodou v průmyslu- 276 // 9.3 Racionalizace hospodaření s vodou v zemědělství 279 // 9.4 Racionalizace u odběrů pilné vody 280 // 9.5 Možnosti využití netradičních způsobů zásobování pitnou vodou 284 // 9.5.1 Dvojí vodovody 284 // 9.5.2 Balená voda 286 // 9.5.3 Doúprava pitné vody 288 // 9.6 Ztráty vody 289 //
9.7 Racionalizace vodohospodářských provozů 292 // X. SOUHRNNÉ PROGNÓZY VÝVOJE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 296 // 10.1 Základní směry rozvoje vodního hospodářství do r. 2000 299 // 10.1.1 Potřeby vody 300 // 10.1.2 Jakost vody 303 // 10.1.3 Zdroje vody 304 // 10.1.4 Ostatní nároky na vodní hospodářství 305 // 10.1.5 Shrnutí 306 // 10.2 Úvaha o vývoji vodního hospodářství ČSSR do r.2015 307 // 10.2.1 Hlavní tendence ve vývoji potřeb vody 307 // 10.2.2 Odhad vývoje znečištění vod 311 // 10.2.3 Ostatní nároky na vodní hospodářství 312 // 10.2.4 Úvaha o možných vodohospodářských opatřeních 314 // ZÁVĚR // Seznam literatury // Seznam tabulek
(OCoLC)39407974
cnb000055618

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC