Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
103 s.

objednat
ISBN 80-7169-550-5 (brož.)
Obsahuje přílohu: Sada komunikačních kartiček
Komunikace vnitrofiremní - příručky
000120460
Obsah // Předmluva ... 7 // 1. Kdo, co a jakým způsobem ve firmě „hovoří“ ... 9 // 1.1 Vymezení pojmu vnitrofiremní komunikace ... 9 // 1.2 Příklady komunikace prostřednictvím činů manažerů ... 10 // 2. Předpoklady fungování systému vnitrofiremní komunikace ... 13 // 3. Největší problémy vnitrofiremní komunikace ... 15 // 3.1 Problémy v českých firmách ... 15 // 3.2 Organizace práce a její vliv na komunikační systém 15 // 4. Čtyři fáze vývoje komunikace ... 19 // 4.1 Fáze pseudokomunikace ... 19 // 4.2 Fáze manipulativní ... 22 // 4.3 Fáze odbourávání komunikačních bariér ... 23 // 4.4 Fáze skutečné komunikace ... 25 // 4.5 Souvislost mezi vývojovou fází osobnosti manažera a jeho komunikační úrovní ... 27 // 5. Vnitrofiremní komunikace v českých firmách ... 31 // 5.1 Představy českých manažerů o ideálním a racionálním systému vnitrofiremní komunikace ... 31 // 5.2 Současný zaměstnanec a jeho představy ... 31 // 5.3 Tzv. „moudro zespodu“ ... 32 // 5.4 Zkušenosti firem, které začaly komunikovat i druhým směrem ... 33 // 5.5 Zadržování informací manažery ... 35 // 5.6 Problémy manažerů v komunikaci s pracovníky „dole“ ... 36 // 5.7 Zásady jednání s jedinci s obranným postojem ... 39 // 5.8 Manažeři neumějí rozhovor začít, vést a ukončit ... 39 // 6. Odpovědnost vrcholových manažerů za úroveň vnitrofiremní komunikace ... 41 // 6.1 Umí-li manažer mluvit, neznamená to automaticky, že umí komunikovat ... 41 // 6.2 Nevědomé odmítání otevřené komunikace ... 41 // 6.3 Odpovědnost manažerů ... 42 // 7. Cíle vnitrofiremní komunikace a podmínky jejich dosažení ... 44 // 8. Manažerské komunikační plánování ... 47 // 8.1 Obsah komunikace: manažer - podřízený ... 47 // 8.2 Komunikace manažerů v našich firmách ... 47 // 8.3 Komunikační skupiny ... 48 //
8.4 Standardizace opakujících se komunikačních situací ... 51 // 9. Formy a prostředky vnitrofiremní komunikace ... 55 // 9.1 Efektivnost jednotlivých forem ... 55 // 9.2 Prostředky ... 57 // 10. Poškozování vnitrofiremní komunikace ... 62 // 11. Nejvhodnější situace pro vnitrofiremní komunikaci ... 65 // 12. Příklady vnitrofiremní komunikace v některých českých firmách ... 68 // 13. Jungova teorie čtyř nástrojů chápání světa a celostní komunikace ... 71 // 14. Nejčastější chyby manažerů v interpersonální komunikaci ... 73 // 15. Vědomé budování vnitrofiremní komunikace ... 79 // Slovo na závěr ... 82 // Příloha - sada komunikačních kartiček ... 83 // Seznam použité literatury ... 103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC