Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Zemědělské nakladatelství Brázda ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, 1992
318 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-209-0232-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000120795
Rekat.
Předmluva (V. Tlapák) ...5 // 1 Význam vody pro společnost (V. Tlapák) ...7 // 1.1 Vývoj poznání o vodě ...7 // 1.2 Voda jako nenahraditelný přírodní zdroj ...8 // 1.3 Evropská vodní charta ...9 // 1.4 Funkce vody v biosféře ...10 // 1.4.1 Funkce biologická ...10 // 1.4.2 Zdravotní funkce vody ...11 // 1.4.3 Kulturní a estetická funkce vody ...11 // 1.4.4 Hospodářská funkce vody ...11 // 1.4.5 Podmínečnost funkcí vody ...12 // 2 Dynamika vody v přírodě, zdroje a bilance vody (V. Tlapák) ...13 // 2.1 Oběh vody v přírodě ...14 // 2.2 Voda v ovzduší ...16 // 2.2.1 Tlak vodní páry ...17 // 2.2.2 Absolutní vlhkost vzduchu ...18 // 2.2.3 Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu ...18 // 2.2.4 Ekvivalentní relativní vlhkost vzduchu ...19 // 2.2.5 Měrná vlhkost vzduchu ...19 // 2.2.6 Teplota rosného bodu ...19 // 2.2.7 Sytostní doplněk ...20 // 2.2.8 Výpar ...21 // 2.3 Srážky ...24 // 2.4 Podpovrchová voda ...28 // 2.4.1 Půdní voda ...30 // 2.4.2 Podzemní voda ...36 // 2.5 Povrchová voda ...38 // 2.5.1 Vodní toky ...42 // 2.5.2 Stojaté vody ...46 // 3 Činitele ovlivňující jakost vody (V. Tlapák) ...48 // 3.1 Činitele přírodní ...48 // 3.2 Činitele antropogenní ...50 // 3.2.1 Osídlení ...51 // 3.2.2 Průmysl ...52 // 3.2.3 Zemědělské znečištění zdrojů vody ...53 // 3.3 Šíření znečištění ...57 // 3.3.1 Šíření znečištění ovzduším ...58 // 3.3.2 Šíření znečištění v půdním prostředí ...59 // 3.3.3 Transport znečištění v povrchových vodách ...62 // 3.4 Eutrofizace povrchových vod ...63 // 3.4.1 Způsoby snížení eutrofizace ...67 // 3.5 Samočisticí schopnost ...68 // 3.5.1 Fyzikální činitele samočištění ...69 // 3.5.2 Chemické činitele samočištění vody ...71 // 3.5.3 Biologické činitele samočištění ...74 //
4 Hospodaření s vodou v zemědělské krajině (V. Legát) ...77 // 4.1 Požadavky na množství vody ...77 // 4.1.1 Voda jako základní vegetační faktor ...77 // 4.2 Požadavky na jakost vody ...82 // 4.2.1 Fyzikální vlastnosti vody ...82 // 4.2.2 Chemické vlastnosti vody ...83 // 4.2.3 Biologické vlastnosti vody ...84 // 4.2.4 Požadavky na kvalitu závlahové vody ...86 // 4.2.5 Požadavky na kvalitu pitné vody ...90 // 4.2.6 Agresivita vody ...91 // 4.3 Vliv vodohospodářských meliorací ...96 // 4.3.1 Odvodňování půdy ...97 // 4.3.2 Regulované odvodňovací systémy ...107 // 4.3.3 Posuzování vlivu odvodnění na zájmy vodního hospodářství ...111 // 4.3.4 Závlahy půdy ...114 // 4.4 Bilancování a prognóza ...124 // 5 Využívání vody v zemědělské krajině (V. Legát) ...136 // 5.1 Potřeba vody pro závlahu zemědělských plodin ...136 // 5.2 Potřeba pitné vody ...139 // 5.2.1 Určení potřeby pitné vody ...143 // 5.3 Zdroje a jímání vody ...150 // 5.3.1 Jímání a odběr povrchové vody ...151 // 5.3.2 Jímání a odběr podzemní vody ...154 // 5.4 Úprava a rozvod vody ...160 // 5.4.1 Úprava vody ...160 // 5.4.2 Rozvod vody ...162 // 6 Kulturní a estetický význam vody v zemědělské krajině (V. Legát) ...171 // 6.1 Význam vody pro zdravé životní prostředí ...171 // 6.1.1 Životní prostředí člověka, základní pojmy a vztahy ...171 // 6.1.2 Péče o životní prostředí člověka ...172 // 6.2 Estetický význam vody ...123 // 6.3 Vodohospodářská výstavba ve vztahu к životnímu prostředí ...176 // 6.3.1 Vodohospodářské meliorace ...126 // 6.3.2 Úpravy vodních toků ...180 // 6.4 Rekreace u vody (J. Šálek) ...I90 // 6.4.1 Přírodní koupaliště ...I93 // 6.5 Význam nádrží pro ochranu a tvorbu zemědělské krajiny (J. Šálek) ...196 // 6.6 Estetická funkce nádrží v zemědělské krajině (J. Šálek) ...203 //
7 Ochrana vody v zemědělské krajině (J. Šálek) ...206 // 7.1 Ochrana a organizace povodí ...207 // 7.1.1 Protierozní opatření ...209 // 7.2 Pásma hygienické ochrany ...217 // 7.2.1 Návrh pásem hygienické ochrany ...218 // 7.3 Úprava zemědělského hospodaření ...222 // 7.4 Přírodní způsoby čištění odpadních vod ...229 // 7.4.1 Půdní filtry ...231 // 7.4.2 Vegetační čistírny s makrofyty ...231 // 7.4.3 Čištění vody v aerobních biologických nádržích ...235 // 7.4.4 Anaerobní biologické nádrže ...238 // 7.4.5 Čištění a využití odpadních vod závlahou ...239 // 7.5 Umělé způsoby čištění odpadních vod ...250 // 7.5.1 Mechanické způsoby čištění odpadních vod ...252 // 7.5.2 Biologické čištění odpadních vod ...255 // 7.6 Kalové hospodářství ...258 // 7.7 Domovní a malé čistírny odpadních vod ...259 // 7.8 Odpady, skládky a odkaliště ...260 // 7.8.1 Skládky odpadů ...264 // 7.8.2 Záchytné nádrže, skladovací nádrže a odkaliště ...266 // 8 Rozvoj a využívám vodních zdrojů v zemědělské krajině (J. Šálek) ...270 // 8.1 Sledování a výzkum vodních zdrojů ...272 // 8.2 Hospodaření s vodními zdroji a prognostika vývoje vodních zdrojů ...275 // 8.3 Metody a způsoby hospodaření s vodou (V. Tlapák) ...281 // 8.3.1 Zemědělská opatření v povodí ...281 // 8.3.2 Lesnická opatření v povodí ...286 // 8.3.3 Technická opatření v povodí ...292 // 8.4 Údržba vodohospodářských zařízení (V. Legát) ...297 // 8.4.1 Údržba odvodňovacích staveb ...298 // 8.4.2 Údržba vodních toků ...300 // 8.4.3 Údržba závlahových zařízení ...302 // 8.4.4 Údržba vodních nádrží ...303 // Literatura ...305 // Rejstřík ...311
(OCoLC)85686768
cnb000072393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC