Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
xii,250 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-555-5 (brož.)
Internet
Pro každého uživatele
Další názvový údaj z obálky: princip dynamické webové aplikace a relačních databází, tvorba aplikací v PHP a ASP, zabezpečení, správa a údržba dat, platformy SQL Server, Oracle, MySQL, DB2, InterBase a Ingres - včetně kritérií výběru
Obsahuje tabulky, ilustrace, úvod, rejstřík, údaje o autorovi, přiložený CD-ROM obsahuje 120denní verzi SQL Server 2000, MySQL 3.23, PHP a aplikace z knihy
Bibliografie: s. 246
World-Wide Web (software)
World-Wide Web (software) - databáze - příručky
000120969
Obsah // Úvod // XIII // KAPITOLA I // Principy fungování webové aplikace // Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) // Instalace a konfigurace webového serveru Instalace služby MS, přidání nebo odebrání součástí Instalace a konfigurace interpretu skriptovacího jazyka // Stránky ASP PHP skripty // Instalace a konfigurace databázového serveru Využití databázových technologií pro webové projekty // Přechod od souborů ? databázím Víceuživatelský přístup Přístupová práva uživatelů Transakce // Porovnání souborového a databázového ukládání dat Příklady // 1 // 1 // 5 // 6 7 // 7 // 7 // 8 // 8 // 8 // 9 // 9 // 10 // 10 // KAPITOLA 2 // Výběr databázové platformy // Systémy řízení bází dat (SŘBD) // Microsoft // Oracle // IBM // Borland (dříve Inprise, ještě dříve taktéž Borland) Kombinace operačního systému a databázového serveru Požadavky na spolehlivost Pořadí produktů v jednotlivých kapitolách // 12 // 14 // 14 // 14 // 15 15 15 // 15 // 16 // Obsah // Utility // Aplikace pro správu databází Konzolová klientská aplikace // První seznámení se s novou databází, cvičná miniaplikace // 1. krok - spalný příkaz // 2. krok - vytvoření tabulek // 3. krok - naplnění tabulek daty // 4. krok - výpisy z tabulek // 5. krok - transakce // 6. krok - nastavení rozhraní ODBC // ¦ krok - první webová aplikace (ASP) // S. krok - první webová aplikace (PHP) // Oracle 8i (9i) // Online Transaction
Processing (OLTP) // Decision Support System (DSS) // Hybrid // Práce s databází pomocí konzoly Cvičná miniaplikace - Oracle 8i // Microsoft SQL Server // Skálová tel nost -Dostupnost // Dolování dat (Data Mining) // Poznámky ? instalaci Práce s databází pomocí konzoly Cvičná miniaplikace - Microsoft SQL Server MS SQL Server Personal Edition a MSDE Instalace MSDE MySQL // Poznámky ? instalaci Cvičná miniaplikace - MySQL // IBM DB2 Universal Database // Poznámky ? instalaci // Cvičná miniaplikace - IBM DB2 Universal Database // InterBase 6 // Práce s databází pomocí konzoly Cvičná miniaplikace - InterBase 6 // MS SQL Server 2000 podporuje dvě metody škálovatelnosti // 16 // 17 // 17 // 17 // 17 // 18 18 18 19 19 // 19 // 20 21 23 23 // 23 // 24 24 // 29 // 30 30 30 // 30 // 31 // 32 // 39 // 40 40 // 40 // 41 // 45 // 46 // 47 // 50 // 51 // 52 // Obsah // Ingres II 57 // Cvičná miniaplikace - Ingres II 58 // Nastavení parametrů ODBC pro databázi Ingres II 60 // Microsoft Access 61 // Cvičná miniaplikace - Microsoft Access 61 // KAPITOLA 3 // Návrh struktury relační databáze 67 // Databázové tabulky 67 // Typy relací 69 // Relace 1:1 (one-to-one) 70 // Relace N:1 (many-to-one) 70 // Relace N:M (many-to-many) 70 // Proces normalizace - normální formy 71 // Nultá normální forma (ONF) 71 // První normální forma (INF) 71 // Druhá normální forma (2NF) 72 // Třetí normální forma (3NF) 72 // Čtvrtá normální forma (4NF) 73
// Pátá normální forma (5NF) 73 // Indexy 74 // Zavedení indexů 74 // Používání indexů 76 // KAPITOLA 4 // Vytvoření databáze a souvisejících objektů 81 // Vytvoření databáze 81 // Oracle 8i 82 // MS SQL Server 82 // MySQL 82 // IBM DB2 Universal Database 83 // Vytvoření tabulky 83 // Příklad 85 // IBM DB2 85 // Odstranění tabulky 87 // Obsah // Změna struktury tabulky Vytvoření indexu // Příklad // Přístupová práva ? databázím // KAPITOLA 5 // Stručný přehled jazyka SQL // Vkládání nových záznamů // Příklad // Aktualizace dat Mazání dat Transakce // Prohlížení dat Klauzule ORDER BY Klauzule WHERE // Agregační funkce Spojování tabulek Seskupování dat // KAPITOLA 6 // Uložené procedury, triggery // Triggery (spouště) // KAPITOLA 7 // Propojení databáze a WWW-stránek // Rozhraní ODBC // Konfigurace ODBC // ASP stránky a PHP skripty ASP (Active Server Pages) // PHP // ASP a PHP - stručné minimum // Test rychlosti přístupu ? datům prostřednictvím rozhraní ODBC // Pomocné podprogramy Popis testovací aplikace MS SQL Server 2000 // 88 // 88 // 88 // 88 // 97 // 98 98 // 103 // 104 104 // 106 // 111 // 112 // 113 // 114 116 // 119 // 122 // 125 // 126 // 128 // 130 // 131 // 132 // 133 141 // 142 // 143 146 // MySQL 148 // IBM DB2 Universal Database 149 // Ingres II 151 // MS Access 151 // KAPITOLA 8 // XML 153 // Zadání příkazu SQL přímo do adresy URL 157 // Generování výstupu XML prostřednictvím
šablony 159 // KAPITOLA 9 // Bezpečnost aplikace a údržba databáze 163 // Zabezpečení webové aplikace 163 // Zálohování dat 164 // Koncepce zálohování 165 // Fyzická záložní databáze 165 // Logická záložní databáze 165 // Strategie zálohovaní 165 // MS SQL Server - skript v jazyku T-SQL 171 // IBM DB2 Universal Database 172 // KAPITOLA 10 // Webová aplikace 175 // Uživatelské rozhraní webové aplikace 176 // Personalizace dat 177 // Kontrola zadávaných dat 177 // Příklady jednoduchých webových aplikací 178 // Statistika přístupů na webové stránky 179 // Počítadlo přístupů - ASP 179 // Počítadlo přístupů - PHP 187 // Jednoduchý firemní poštovní server 191 // Způsob řešení 191 // Metodika 191 // KAPITOLA 11 // Analýza a zpracování dat v databázích // Business Intelligence // Příklad jednoduchého zpracování dat // RANK (IBM DB2) // Prechod od relačního ? multidimenzionálnímu datovému modelu OLAP, Data mining a Data warehouse // Data mining Data warehouse Data man OLAP // Klauzule CUBE // Materializované pohledy - Oracle 8i // Logické oddíly tabulek (partitioning) v OracleSi a Oracle 9i // KAPITOLA 12 // Několik tipů pro databázové aplikace // Ladění pomocí klientské konzolové aplikace Přemístění databáze // Optimalizace výkonu databázové aplikace Práce s multimediálními soubory Použitá a doporučená literatura // Rejstřík // 213 // 213 // 215 // 215 // 217 // 219 // 219 // 220 220
220 221 234 236 // 239 // 239 // 239 // 244 // 245 // 246 // 247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC