Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2000
234 s.

ISBN 80-7261-022-8 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu
Inteligence vztahová - příručky
Vztahy interpersonální - komunikace řečová - metody - příručky
000121023
Obsah // Předmluva // ČÁST // PRVNl // ČÁST // DRUHÁ // ČÁST // TŘETÍ // 9 // Začněte základní analýzou úspěchu 13 // Definujte svůj úspěch 14 // Převeďte „stavební kameny úspěchu“ // na konkrétní úkoly a cíle 19 // Jádrem vaší osobní strategie úspěchu // se musí stát „vztahová inteligence“ 23 // Odpověď na všechny otázky zní: // Základem profesního života jsou vztahy! 24 // Proměňte své klienty a partnery v přátele a spojence 29 // Se vztahovou inteligencí dosáhnete všeho! 34 // Vztahová inteligence je stále důležitější 38 // Osvojte si hlavní zásady vztahové // inteligence 41 // Začněte ihned! 42 // Postupujte co nejdůsledněji 45 // Nenechte se odradit! 48 // Věnujte stálou pozornost dobrým partnerům 54 // Přátele a spojence získávejte systematicky 56 // 5 // 6 ѴKKKKѴK inteligence // ČÁST Zacházejte s partnerem jako s „mimořádnou // Č rVR TÁ osobností“: // Dejte mu najevo, že si ho vážíte 57 // Nejcennější je vážit si druhých 58 // Respektujte partnerovu individualitu 64 // Věnujte pozornost představě, jakou o sobě má váš partner 69 // Projevujte zájem 74 // Naznačte partnerovi své sympatie 81 // Jednejte nadšeně! 84 // Dávejte partnerovi trvale a vhodně najevo, že si ho vážíte 88 // Vyvarujte se zlehčujících poznámek 91 // Jednáte-li s několika partnery najednou, všem naznačte, že si jich vážíte 94 // Podporujte a motivujte partnera:
// Chvalte ho 99 // Touha po pochvale je bezmezná 100 // Když chválíte druhé, posilujete // a motivujete i sebe 104 // Snažte se víc chválit druhé 106 // Buďte rozhodnější 110 // Systematicky shromažďujte nápady // týkající se chvály 112 // Využívejte běžné události 1 15 // Oceňujte mimořádné výkony 1 18 // Buďte věrohodní 122 // Neznehodnocujte chválu 126 // Při pochvale pečlivě volte slova 129 // Předávejte dál pozitivní informace 131 // ČÁST Neničte vztahy vlastní nedbalostí: // SES IÁ Nesnižujte partnerovu důstojnost 135 // Respektujte důstojnost svých profesních a soukromých partnerů 136 // Obsah 7 // Vyvarujte se nadřazenosti v jakékoli podobě 141 // Nezacházejte s klienty nebo s partnery // jako s tupci 146 // Nesnažte se prosadit za každou cenu 150 // Netvařte se, jako by vám spadl úspěch sám // od sebe do klína 155 // Nic partnerovi nevyčítejte a nevyvolávejte v něm // špatné svědomí 158 // ČÁST Snažte se, aby si partner odnesl ze schůzky SEDMÁ nesmazatelný dojem: // Komunikujte a spolupracujte na úrovni a stylově 163 // Ve vztahu k druhým zachovávejte „úroveň a styl“ 164 // Nejprve analyzujte sami sebe 166 // Postupujte podle osobních norem 169 // Buďte důsledně vlídní 171 // Nebuďte nepříjemní 174 // Chovejte se šarmantně a mile 176 // Často se usmívejte 181 // Volte zdvořilé formulace 183 // Staňte se vzorem zdvořilosti 185 // Vdechněte zdvořilosti život
189 // Vyvarujte se netaktnosti 193 // Zachovejte si chladnou hlavu // i v obtížných situacích 199 // Chovejte se slušně i v uvolněné atmosféře 202 // Použijte kouzelné slůvko! 204 // Jednejte velkoryse 207 // ČÁST Podporujte partnerův pozitivní // OSMÁ postoj vůči sobě: // Naučte se správně poděkovat 213 // Poděkování zlepšuje vztahy 214 // Poděkování pro vás musí být samozřejmé 220 // Děkujte systematicky 223 // 8 VZTAHOVÄ INTELIGENCE // Poděkujte okamžitě a přiměřeně! // Na závěr jednání vždycky poděkujte // Stručný doslov

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC