Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xxiv,419 s. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-303-X (brož.)
Profi
Programování
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Přiložené CD obsahuje kód k příkladům z knihy, Microsoft BizTalk 2000 Technical Preview, Microsoft SOAP Toolkit for Visual Studio 6.0, Architag XRay XML Editor a OmniMark C/VM
Obsahuje rejstřík
Obchod elektronický - příručky
SOAP (software) - příručky
XML (jazyk) - příručky
000121103
Obsah // Poděkování xv // Úvod xvii // BizTalk ?«’’ // SOAP x««’ // Poznámky k priloženému CD-ROM xx // Systémové požadavky xx // Příklady kódu xx // Software obsažený na přiloženém CD-ROM xxi // Manuály a odkazy obsažené na CD-ROM xxiii // Informační podpora firmy Microsoft xxiv // Část 1 XML pro elektronický obchod 1 // Kapitola 1 // XML z obchodní perspektivy 3 // Elektronický obchod ve sféře business-to-business 4 // Oddelení dat od vlastního procesu 5 // XML a třívrstvá webová architektura 6 // XML pro správu obsahu 25 // XML pro seskupení obsahu 26 // Základní údaje o EDI (Electronic Document Interchange) 30 // XML pro výměnu elektronických dokumentů 31 // Kapitola 2 // Pozadí vzniku XML 35 // HTML: Co je na něm dobré 35 // HTML: to špatné 36 // SGML: Co je na něm dobré 37 // SGML: to špatné 39 // Potřebujeme XML 40 // Kapitola 3 // Standardy XML 43 // ISO 43 // OASIS 44 // Konsorcium W3C 44 // IETF 50 // Standardy vzniklé na základě všeobecné shody 50 // Vývoj průmyslových standardů 51 // Kapitola 4 // Syntaxe XML 53 // Správně strukturovaný dokument XML 53 // Platné dokumenty XML 60 // Jmenné prostory 63 // Schémata 68 // Kapitola 5 . // Aplikace XML 75 // Objektový model dokumentu 75 // Cvičení: použití modelu DOM ve Visual Basicu 86 // Zápis do modelu DOM 93 // Modely řízené událostmi 101 // Kapitola 6 // XSL 103 // Pozadí vzniku XSL 103 // Jakým způsobem XSL funguje? 104 // Pracovní
postupy XSLT 106 // Cvičení: Transformace obchodního dokumentu 124 // ___Část 2 Zasílání zpráv XML 131___ // Kapitola 7 // Webové služby (Web Services) 133 // Význam seskupování 136 // Volně vázané služby 137 // Kapitola 8 // Vytváříme webovou službu na základě SOAP 141 // Protokol ??? 141 // Porty 146 // Firewaily 146 // Struktura zprávy SOAP 146 // Příklad doručování zpráv ve formátu XML 148 // Kapitola 9 // Kostra aplikace BizTalk 171 // Specifikace dokumentu a zprávy BizTalk 172 // Pracovní prostředí BizTalk zapojené do transakcí B2B 174 // ___Část 3 Server BizTalk 187___ // Kapitola 10 // Systémové požadavky serveru BizTalk 189 // Spolehlivé doručování pomocí libovolného přenosového protokolu 190 // Zabezpečení 190 // Směrování • 191 // Řazení do front 192 // Podpora dávkových přenosů 193 // Trasování dokumentů a aktivita 193 // Správa obchodních partnerů 193 // Škálovatelnost 194 // Přetváření dokumentů 194 // Rozšiřitelnost na programy jiných dodavatelů nebo nezávislých distributorů (ISV) 195 // Interoperabilita elektronické výměny dat (EDI) 195 // Vícestránkové rozhraní API 196 // Pružnost do budoucna 196 // Zaměření na uživatelem řízené obchodování 197 // Kapitola 11 // Tvorba serveru BizTalk 199 // Program a tok dat 200 // Architektura 203 // Databáze 206 // Nastavení systému 207 // Vložení nákupní objednávky 208 // Zpracování nákupního příkazu // Zpracování
nákupního příkazu 226 // Jak zpracovat potvrzení nákupního příkazu 238 // Kapitola 12 // Microsoft BizTalk Server 2000 243 // Microsoft BizTalk Editor 244 // BizTalk Mapper 248 // Další nástroje serveru BizTalk 256 // Zpracování dat na serveru BizTalk Server 2000 256 // ___Část 4 Odkazy 263___ // Příloha A // OmniMark pro netrpělivé 265 // Programovací jazyk pro práci s proudícími daty 266 // Zpracování kódu XML 269 // Vytváření oborů vstupu 270 // Vytváření oborů výstupu 271 // Součásti OMX 273 // Proměnné a datové typy 275 // I/O a proměnné 277 // Datové struktury, které používají přihrádku 279 // Proměnné typu Referent 282 // Podmíněné příkazy 284 // Příkazy cyklu 285 // Aritmetické a relační operátory 286 // Porovnávání s předlohou 287 // Proměnné předlohy 290 // Funkce 292 // Vyvolat a zachytit 294 // Skupiny pravidel 303 // Konstanty a makra 304 // Finanční výpočty 306 // Síťové programování 307 // Programování CGI v jazyce OmniMark 315 // Příloha ? // Návrh Koncepce BizTalk 2.0: // Specifikace dokumentu a zprávy 333 // Stručná specifikace návrhu 333 // Obsah 333 // 1. Úvod 334 // 2. Rozsah specifikace a její vývoj 335 // 3. Závislosti 337 // 4. Koncepce BizTalk 338 // 5. Struktura dokumentu BizTalk 341 // 6. Text dokumentu BizTalk 342 // 7. Položky záhlaví dokumentu BizTalk 343 // 8. Spolehlivé doručování dokumentů BizTalk 350 // 9. Dokumenty BizTalk s přílohami 355
10. Vazby na transportní protokoly 358 // 11. Schémata dokumentu BizTalk 362 // Příloha C // XML a BizTalk v síti WWW 369 // BizTalk.org 369 // Domovská stránka BizTalk na serveru společnosti Microsoft 370 // XML.com 370 // OASIS 371 // XML.ORG 371 // Informační bulletin <TAG> 372 // XMLSOFTWARE 373 // Příloha D // Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1 375 // Shrnutí 375 // Stav 376 // Obsah 376 // 1. Úvod 377 // 2. Model výměny zpráv SOAP 380 // 3. Vztah ? XML 381 // 4. Obálka SOAP 381 // 5. Kódování SOAP 388 // 6 Používání SOAP na úrovni HTTP 406 // 7. Využívání protokolu SOAP pro vzdálené volání procedur 408 // 8. Otázky zabezpečení 410 // 9. Odkazy 410 // A Příklady obálky SOAP 411 // Rejstřík 415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC