Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 1998
423 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85850-54-0 (brož.)
Studijní texty ; 16
angličtina
Obsahuje grafy, diagramy, tabulky, mapy, přílohy (Prohlášení nezávislosti, Ústava Spojených států amerických), poznámky, doslov, rejstřík, bibliografické odkazy
Spojené státy americké - systém politický a správa státní - pojednání
000121206
Předmluva ...17 // 1. OBTÍŽNOST DEMOKRATICKÉHO ROZHODOVÁNÍ 21 // Smysl vlády ...22 // Zachování řádu ...22 // Starost o veřejné blaho ...23 // Prosazování rovnosti ...24 // Konceptuálni rámec pro analýzu vlády ...25 // Svoboda, řád a rovnost ...26 // Dvě dilemata vlády ...27 // Ideologie a rozsah působnosti vlády ...29 // Totalitarismus ...29 // Socialismus ...29 // Kapitalismus ...30 // Libertarianismus ...31 // Anarchismus ...31 // Liberálové a konzervativci - úzký střed ...31 // Americké politické ideologie a účel vlády ...32 // Liberálové versus konzervativci: nové rozdíly ...32 // Dvojrozměrná klasifikace ideologií ...33 // Vláda v Americe: majoritní či pluralitní ...35 // Teorie demokratické vlády ...35 // Význam a symbolismus demokracie ...36 // Pohled na demokracii z procesuálního hlediska ...36 // Komplikace: přímá nebo nepřímá demokracie? ...37 // Pohled na demokracii ze substantivního hlediska ...37 // Demokracie procesuální versus demokracie substantívní ...38 // Institucionální modely demokracie ...39 // Majoritní model demokracie ...39 // Alternativní model: pluralitní demokracie ...40 // Majoritní model versus model pluralitní ...41 // Nedemokratický model: teorie elit ...41 // Teorie elit versus pluralitní teorie ...42 // Demokracie ve světě ...43 // Jak poznáme demokratickou vládu? ...43 // Americká demokracie: spíše pluralitní než majoritní ...44 // Shrnutí ...45 // 2. ÚSTAVA 51 // Revoluční kořeny Ústavy ...51 // Svoboda v koloniální Americe ...54 // Na cestě k revoluci ...54 // Revoluce ...55 // Prohlášení nezávislosti ...56 // Od revoluce ke konfederaci ...56 // Články Konfederace ...56 // Nepokoje za konfederace ...57 // Od konfederace ? Ústavě ...57 // Virginský plán ...58 // Newjerseyský plán ...59 // Velký kompromis ...59 // Kompromis ohledně úřadu prezidenta ...60 //
Konečný výsledek ...60 // Základní principy ...61 // Články Ústavy ...64 // Záměry tvůrců Ústavy ...65 // Problém otroctví ...66 // Prosazování Ústavy ...67 // Listy federalistů ...67 // Ústupek: Listina práv ...68 // Ratifikace ...70 // Změny Ústavy ...71 // Doplňování Ústavy ...71 // Soudní výklad ...73 // Politická praxe ...73 // Hodnocení Ústavy ...74 // Svoboda, řád a rovnost v Ústavě ...74 // Ústava a modely demokracie ...75 // Shrnutí ...75 // 3. FEDERALISMUS ...79 // Teorie federalismu ...80 // Dualistický federalismus ...81 // Kooperativní federalismus ...83 // Dynamičnost federalismu: právní postih a finanční stimulace ...84 // Legislativa a pružná klauzule ...84 // Soudní výklad ...85 // Poskytování dotací ...86 // Vývoj pojetí federalismu ...87 // McCulloch v. Maryland ...87 // Práva států a dualistický federalismus ...88 // Nový úděl a jeho důsledky ...89 // Zrušení rasové segregace a boj proti chudobě // Nový, novější, nejnovější federalismus ...91 // Nixonův nový federalismus: dělba příjmů ...91 // Nový federalismus za Reagana a Bushe ...92 // Některé důsledky nového federalismu ...93 // Další vlády ve federálním systému ...93 // Druhy místních vlád ...93 // Tolik různých vlád: výhody a nevýhody ...94 // Současný federalismus a dilemata demokracie ...95 // Federalismus a hodnoty svobody, řádu a rovnosti ...96 // Federalismus a pluralismus ...97 // Shrnutí ...97 // 4. VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ, POLITICKÁ SOCIALIZACE A HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 101 // Veřejné mínění a modely demokracie ...103 // Politická socializace ...105 // Činitele rané socializace ...106 // Pokračující socializace ...107 // Sociální skupiny a politické hodnoty ...108 // Vzdělání ...108 // Příjmy ...110 // Oblast ...110 // „Stará“ etnicita: evropský původ ...110 // „Nová" etnicita: rasa ...111 // Vyznání ...112 //
Od hodnot k ideologii ...112 // Stupeň ideologického uvažování ve veřejném mínění ...112 // Kvalita ideologického uvažování ve veřejném mínění ...113 // Ideologické typy ve Spojených státech ...114 // Proces utváření politických názorů ...114 // Vlastní zájmy ...115 // Informace o politice ...116 // Názorová schémata ...117 // Politické vedení ...117 // Charakter masových sdělovacích prostředků v Americe ...118 // Sdělovací prostředky jsou v soukromých rukou ...119 // Vládní regulace médií ...121 // Politický vliv sdělovacích prostředků ...122 // Odkud získává veřejnost zprávy? ...122 // Co si lidé pamatují a vědí? ...122 // Vliv sdělovacích prostředků na veřejné mínění ...124 // Schopnost sdělovacích prostředků určovat politický program ...125 // Vliv sdělovacích prostředků na socializaci ...126 // Hodnocení sdělovacích prostředků ve vztahu ? vládě ...126 // Je zpravodajství předpojaté? ...126 // Přínosy pro demokracii ...128 // Vlivy na svobodu, řád a rovnost ...129 // Shrnutí ...130 // 5. ÚČAST A VOLBY 135 // Demokracie a politická účast ...136 // Nekonvenční účast ...137 // Podpora nekonvenční účasti ...137 // Účinnost nekonvenčních forem účasti ...138 // Nekonvenční formy účasti v Americe ...138 // Konvenční účast ...140 // Chováni vyjadřující podporu ...140 // Chování ovlivňující vládní politiku ...141 // Konvenční účast v Americe ...142 // Účast prostřednictvím voleb ...143 // Rozšíření hlasovacího práva ...143 // Hlasování o politických postupech ...145 // Volby kandidátů ...147 // Vysvětlení politické účasti ...148 // Časový přehled vzorců účasti ...148 // Standardní socioekonomické vysvětlení ...149 // Nízká volební účast v Americe ...150 // Účast a svoboda, rovnost a řád ...153 // Účast a svoboda ...153 //
Účast a rovnost ...153 // Účast a řád ...154 // Účast a modely demokracie ...154 // Účast a majoritní model demokracie ...155 // Účast a pluralitní model demokracie ...155 // Shrnutí ...155 // 6. POLITICKÉ STRANY, KAMPANĚ A VOLBY 159 // Politické strany a jejich funkce ...160 // Definice ...161 // Funkce stran ...161 // Historie stranické politiky ve Spojených státech ...162 // Vznik stranického systému ...162 // Současný systém stran: demokraté a republikáni ...163 // Americký systém dvou stran ...164 // Menšinové strany v Americe ...165 // Proč systém dvou stran? ...166 // Federální základ systému dvou stran ...167 // Identifikace se stranami v Americe ...168 // Ideologie a organizace strany ...170 // Rozdíly v ideologiích stran ...170 // Národní stranická organizace ...172 // Státní a místní stranické organizace ...174 // Decentralizované, ale sílící ...174 // Model odpovědné stranické vlády ...176 // Vývoj kampaní ...176 // Nominace ...177 // Do Kongresu a do státních úřadů ...177 // Na úřad prezidenta ...179 // Kampaně ...180 // Politický kontext ...180 // Financování ...181 // Strategie a taktika ...183 // Volby ...184 // Prezidentské volby ...184 // Volby do Kongresu ...185 // Vysvětlení volebních rozhodnutí ...187 // Identifikace se stranou ...187 // Vlastnosti kandidátů ...188 // Otázky a politika ...188 // Účinky kampaně ...189 // Kampaň, volby a strany ...189 // Strany a majoritní model ...190 // Strany a pluralitní model ...190 // Shrnutí ...190 // 7. ZÁJMOVÉ SKUPINY 195 // Zájmové skupiny a americká politická tradice ...196 // Zájmové skupiny: dobro a zlo? ...196 // Role zájmových skupin ...197 // Jak vznikají zájmové skupiny? ...199 // Podnikatelé v zájmových skupinách ...199 // Kdo se organizuje? ...200 // Zájmové skupiny a jejich zdroje ...201 // Členové ...201 // Lobbisté ...202 //
Výbory pro politickou činnost ...204 // Taktiky lobbování ...206 // Přímé lobbování ...206 // Lobbování od kořenů ...207 // Informační kampaně ...207 // Vytváření koalic ...208 // Rozvoj politiky zájmových skupin ...208 // Hnutí sledující veřejný zájem ...208 // Obchodní lobby ...210 // Zhodnocení zájmových skupin ...210 // Regulace ...211 // Financování kampaní ...211 // Shrnutí ...212 // 8. KONGRES 215 // Počátky a moc Kongresu ...216 // Velký kompromis ...216 // Povinnosti Sněmovny a Senátu ...217 // Volby do Kongresu ...218 // Efekt držení funkce ...218 // Koho zvolit? ...222 // Jak se problémy dostávají na program jednání Kongresu ...223 // Legislativní kolotoč: přehled ...223 // Výbory: tažní koně Kongresu ...226 // Dělba práce mezi výbory ...226 // Odbornost a délka členství ve výboru ...228 // Reformy výborů ...228 // Zákonodárný proces ...229 // Výbory: majoritní a pluralitní pohled ...229 // Vůdci a následovníci v Kongresu ...230 // Úkol vedení ...230 // Procedurální pravidla ...231 // Normy chování ...231 // Legislativní prostředí ...232 // Politické strany ...232 // Zájmové skupiny ...233 // Kolegové ...234 // Zaměstnanci ...234 // Prezident ...235 // Voliči ...235 // Dohled: dotažení legislativy do konce 236 // Dilema reprezentace ...236 // Prezidenti a nákupní tašky ...237 // Zmocněnci, nebo delegáti? ...237 // Pluralitní systém, majoritní systém a demokracie ...238 // Parlamentní systém vlády ...238 // Pluralitní systém versus majoritní systém v Kongresu ...239 // Shrnutí ...240 // 9. ÚŘAD PREZIDENTA 243 // Ústavní základ prezidentských pravomocí ...244 // Původní představy o funkci prezidenta ...245 // Pravomoci prezidenta ...246 // Rozšíření prezidentských pravomocí ...247 // Základní pravomoci ...248 // Delegace pravomocí Kongresem ...248 //
Prezidentova moc přesvědčit ...249 // Prezident a veřejnost ...250 // Volební svazek ...252 // Volby a mandáty ...252 // Rozdělená vláda ...253 // Vedení výkonné složky moci ...253 // Personál Bílého domu ...254 // Viceprezident ...255 // Kabinet ...256 // Prezident jako vůdce národa ...258 // Od politických hodnot ...258 // ...k politické agendě ...259 // Hlavní lobbista ...260 // Vůdce strany ...261 // Prezident jako světový vůdce ...261 // Mezinárodní vztahy ...261 // Řešení krizí ...262 // Povaha prezidenta ...263 // Shrnutí // 263 // 10. BYROKRACIE 267 // Organizační záležitosti ...268 // Vývoj byrokratického státu ...269 // Růst americké vlády ...269 // Dá se vláda zmenšit? ...270 // Úřady a úředníci ...272 // Organizace vlády ...272 // Státní služba ...273 // Kontrola byrokracie prezidentem ...273 // Tvorba administrativní politiky: formální proces ...274 // Správní působnost ...274 // Tvorba norem ...275 // Správní řízení ...277 // Tvorba administrativní politiky: neformální politika ...277 // Umění protloukat se ...277 // Kultura byrokracie ...278 // Tvorba politiky: problémové sítě ...279 // Různé oblasti politiky ...279 // Železné trojúhelníky ...279 // Případ telekomunikací ...280 // Problémy s prováděním politiky ...282 // Reforma byrokracie: větší či menší kontrolu? ...283 // Deregulace ...283 // Monitorování, dohled a zodpovědnost ...284 // Shrnutí ...285 // 11. SOUDY 289 // Svrchovanost federálních soudů ...290 // Soudní kontrola ústavnosti ostatních složek vlády ...291 // Soudní kontrola ústavnosti vlád jednotlivých států ...292 // Výkon soudní kontroly ústavnosti ...292 // Současná organizace federálních soudů ...293 // Okresní soudy Spojených států ...295 // Odvolací soudy Spojených států ...297 // Nejvyšší soud ...299 // Přístup ? soudu ...300 // Nejvyšší státní zástupce ...301 //
Rozhodování ...301 // Strategie soudu ...302 // Předseda Nej vyššího soudu ...303 // Výběr soudců ...304 // Jmenování federálních soudců ...304 // Prezidenti posledních desetiletí a federální soudy ...305 // Jmenování soudců Nejvyššího soudu ...306 // Důsledky soudních rozhodnutí ...307 // Rozhodnutí Nejvyššího soudu: výkon a vliv ...308 // Veřejné mínění a Nejvyšší soud ...308 // Soudy a modely demokracie ...309 // Shrnutí ...310 // 12. OBČANSKÉ SVOBODY A OBČANSKÁ PRÁVA 313 // Listina práv ...314 // Svoboda vyznání ...315 // Uvozující klauzule ...316 // Klauzule o svobodě vyznání ...317 // Svoboda projevu ...319 // Svoboda slova ...319 // Svoboda tisku ...323 // Právo pokojně se shromažďovat a právo petiční ...325 // Aplikace Listiny práv na státy ...325 // Čtrnáctý dodatek: řádný soudní proces ...325 // Základní svobody ...326 // Trestní řízení: význam ústavních záruk ...327 // Devátý dodatek a autonomie jednotlivce ...331 // Kontroverze: od soukromí ? umělému přerušení těhotenství ...332 // Autonomie jednotlivce a sexuální orientace ...333 // Dodatky z doby občanské války ...334 // Kongres a Nejvyšší soud: tvorba zákonů versus jejich výklad ...334 // Kořeny rasové segregace ...335 // Odstranění segregace ve školách ...336 // Hnutí za občanská práva ...337 // Občanská neposlušnost ...337 // Zákon o občanských právech z roku 1964 ...338 // Oživení a omezení ...339 // Občanská práva a jiné menšiny ...340 // Původní obyvatelé Ameriky ...340 // Američané hispánského původu ...341 // Handicapovaní občané ...341 // Pohlaví a rovná práva: ženské hnutí ...342 // Protekcionismus ...342 // Politická rovnost žen ...342 // Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví ...343 // Stereotypy pod drobnohledem ...343 // Dodatek o rovných právech ...344 // Afirmativní akce: stejné možnosti, nebo stejný výsledek? ...345 //
Diskriminace naruby ...345 // Oběti diskriminace ...346 // Dvě pojetí rovnosti ...347 // Shrnutí ...348 // Přílohy // Prohlášení nezávislosti ...355 // Ústava Spojených států amerických ...359 // Poznámky ...375 // Doslov (Vladimíra Dvořáková) ...397 // Rejstřík ...405
(OCoLC)40089338
cnb000366123

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC