Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1999
xvi,504 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-251-3 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, rejstřík
World-Wide Web (software) - příručky
000121243
Obsah // Předmluva xi // Kapitola 1 - Úvod 1 // Web v kostce 1 // Kdo je webmaster? 4 // Doporučená literatura 4 // Část I: HTML // Kapitola 2 — Přehled jazyka HTML 5 // Struktura dokumentů HTML 10 // Syntaxe jazyka HTML 10 // Obsluha událostí pomocí JavaScriptu 11 // Kapitola 3 — Referenční příručka jazyka HTML 16 // Základní parametry 16 // Popis příkazů a parametrů HTML 18 // Kapitola 4 — Rámce 66 // Rozložení rámců 67 // Vnořené skupiny rámců 69 // Příkaz <frame> 70 // Rámce jako cíle odkazů 71 // Parametry okrajů rámců 72 // Kapitola 5 — Tabulky 73 // Příkaz <table> 75 // Příkaz <caption> 76 // Příkaz <tr> 76 // Příkazy <th> a <td> // Barva okrajů a pozadí 78 // Další příkazy tabulek 79 // Kapitola 6 - Formuláře 81 // Příkaz <form> 81 // Příkaz <input> 82 // Příkaz <textarea> 84 // Příkaz <select> 85 // Příklad formuláře 86 // Obsah vii // Kapitola 7 - Kódy znaků Kapitola 8 - Hodnoty a názvy barev // 89 // 95 // Část П: CSS // Kapitola 9 - Cascading Style Sheets 101 // Čím jsou styly tvořeny 102 // Syntaxe stylů 106 // Vlastnosti stylů 110 // Referenční příručka CSS 113 // Část Ш: XML // Kapitola 10 — XML \ 125 // Terminologie jazyka XML 126 // Referenční příručka jazyka XML 133 // Definice typů dokumentu 139 // Jazyk Extensible Stylesheet Language 148 // Odkazy XLink a XPointer 169 // Část IV: JavaScript // Kapitola 11 - JavaScript 187 // Referenční příručka jazyka
JavaScript 188 // Syntaxe jazyka JavaScript 188 // Proměnné 189 // Datové typy 190 // Výrazy a operátory 193 // Příkazy 194 // Regulární výrazy 198 // JavaScript v HTML 199 // Hierarchie klientských objektů 200 // Okna a rámce 201 // Formuláře 201 // Události 202 // Bezpečností omezení JavaScriptu 204 // Globální vlastnosti 204 // Globální funkce 205 // Abecední seznam objektů 205 // Část V: CGI a Perl // Kapitola 12 — Přehled rozhraní CGI 257 // Typická interakce pomocí CGI 258 // Kódování URL 262 // Dodatečný údaj v cestě 262 // Proměnné prostředí 263 // Kapitola 13 - Doplňování na straně serveru 2б5 // Konfigurace serveru Apache pro práci s SSI a XSSI 265 // Základní direktivy SSI 266 // Proměnné prostředí SSI 2б9 // Výstupní formáty času 269 // Podmíněné příkazy 270 // Kapitola 14 — Modul CGI.pm 272 // Generování tagů HTML 275 // Importování skupin metod 275 // Obsluha stavů 276 // Pojmenované parametry’ 276 // Funkce JavaScriptu 277 // Ladění 277 // Referenční příručka CGI.pm 278 // Kapitola 15 — Programování s modulem mod_perl 297 // Architektura modulu mod_perl 297 // Instalace modulu mod_perl 298 // Obslužné moduly mod_perl 298 // Spouštění CGI skriptů s modulem mod_perl 300 // SSI s modulem mod_perl 301 // Sekce <Perl> 301 // Moduly Apache: 302 // Část VI: PHP // ipitola 16 - PHP 309 // Konfigurace 310 // Vkládání PHP do HTML 310 // Syntaxe jazyka 312 // Proměnné 312
Datové typy 313 // Výrazy 317 // Operátory 318 // Řídící struktury 318 // Funkce 320 // Webové proměnné 323 // Příklady 324 // Přehled funkcí 327 // Funkce polí 327 // Konfigurační a logovací funkce 329 // Databázové funkce 330 // Funkce data a času 348 // Adresářové funkce 349 // Souborové funkce 349 // Grafické funkce 353 // Funkce HTTP 356 // Funkce IMAP 357 // Funkce protokolu ШАР 360 // Matematické funkce 361 // Funkce formátu PDF 363 // Řetězcové funkce 367 // Funkce pro práci s proměnnými 371 // Funkce jazyka XML 372 // Různé funkce \ 374 // Část ѴП: HTTP // Kapitola 17 — HTTP // Klientské požadavky Odpověď serveru a stavové kódy Hlavičky protokolu HTTP Cookies // Typy a podtypy dokumentů // Zást VIII: Konfigurace Serveru // Capitola 18 — Konfigurace serveru Apache 411 // Struktura serveru 411 // Základní konfigurace serveru - hlavní direktivy 416 // iapitola 19 — Moduly serveru Apache 43б // mod_access 437 // modactions 440 // mod_auth 443 // mod_auth_anon 444 // mod_auth_db 445 // mod_auth_dbm 446 // mod_autoindex 447 // mod_browser 451 // mod_cern_meta 452 // modcgi 452 // mod_cookies 453 // mod_digest 453 // 379 // 381 // 384 // 388 // 399 // 401 // mod_dir 454 // mod_dld 454 // mod_dU 454 // inod_env 454 // mod_example 455 // mod_expires 455 // mod_headers 456 // mod_imap 457 // mod_inchide 459 // mod_info 459 // mod_isapl 459 // mo<l_log_agent 460 // mod_Iog_common 460 // mod_log_config 460 // mod_log_referer 461
// mod_niime 462 // mod_mime_magic 464 // mod_mmap_static 464 // mod_negotiation 465 // mod_proxy 466 // rnod_rewrite 471 // mod_setenvif 474 // mod_so 475 // mod_speling 476 // mod_status 476 // moduserdir 477 // mod_unique_id 477 // mod_usertrack 477 // Kapitola 20 — Výkon serveru 479 // Vypnutí reverzního prohledávání DNS 479 // Používejte vždy nejnovější verzi serveru 480 // Ukládejte HTML obsah a logovací soubory na jiné disky 482 // Udržujte obsah co nejmenší 483 // Výkonnostní tipy pro autory stránek 484 // Grafika 487 // Předzpracování požadavků a ukládání výsledků 488 // Použití servletů nebo API serveru 490 // Nároky na paměť 491 // Omezení opakovaného odesílání dat 493 // Používejte stejné nastavení MTU jako poskytovatel 494 // Při požadavku na adresář uvádějte koncové lomítko 495 // Rejstřík 497

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC