Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
5. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2000
77 s.

objednat
ISBN 80-7200-422-0 (brož.)
Další údaje z obálky: upraveno podle nových pravidel německého pravopisu -- ein praktisches Übungsbuch
Obsahuje úvod, klíč
Němčina - mluvnice - sešity pracovní
000121343
Obsah // Úvod ... 3 // Tvarosloví... 5 // Podstatné jméno ... 5 // 1. Člen ... 5 // 2. Skloňování podstatného jména. Tvoření množného čísla... 6 // 3. Skloňování vlastních jmen ... 9 // Přídavné jméno... 10 // 1. Přídavné jméno v přísudku ... 10 // 2. Skloňování přídavného jména v přívlastku ... 11 // 3. Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen ... 17 // 4. Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných ... 17 // 5. Stupňování přídavných jmen ... 17 // Zájmeno ... 19 // 1. Zájmena osobní ... 19 // 2. Zájmena přivlastňovací ... 20 // 3. Zájmena ukazovací ... 22 // 4. Zájmena tázací ... 22 // 5. Zájmena neurčitá ... 23 // Číslovka ... 23 // 1. Číslovky základní ... 23 // Určování času ... 24 // Vyjadřování míry, ceny, množství ... 25 // Zpodstatnělé číslovky ... 25 // 2. Číslovky řadové ... 26 // 3. Zlomky ... 27 // Sloveso... 27 // 1. Infinitiv ... 27 // 2. Příčestí ... 29 // Příčestí v přívlastku ... 29 // 3. Čas přítomný ... 30 // Slovesa pravidelná (slabá) ... 30 // Slovesa nepravidelná (silná) ... 31 // Slovesa pomocná ... 31 // Slovesa způsobová ... 31 // Slovesa s odlučitelnou předponou ... 32 // Slovesa se zvratným zájmenem „sich“ ... 34 // 4. Préteritum ... 34 // Slovesa pravidelná (slabá) ... 35 // Slovesa pomocná... 35 // Slovesa způsobová ... 36 // Slovesa smíšená ... 36 // Slovesa nepravidelná (silná) ... 36 // 5. Perfektum
... 37 // Slovesa pravidelná (slabá) ... 37 // Slovesa nepravidelná (silná) ... 38 // Slovesa pomocná... 39 // Slovesa způsobová ... 39 // 6. Plusquamperfektum... 40 // 7. První budoucí čas ... 40 // 8. Druhý budoucí čas... 40 // 9. Pasívum ... 41 // 10. Rozkazovací způsob ... 43 // 11. Konjunktiv... 44 // Konjunktiv préterita ... 44 // Konjunktiv plusquamperfekta... 45 // 12. Slovesné předložkové vazby ... 46 // Příslovce ... 47 // 1. Was ist richtig? ... 47 // 2. Stupňování příslovcí ... 47 // 3. Směrová příslovce ... 49 // 4. Zájmenná příslovce ... 49 // Předložka ... 50 // 1. Předložky s 3. pádem ... 50 // 2. Předložky se 4. pádem... 53 // 3. Předložky s 3. a 4. pádem ... 55 // 4. Předložky s 2. pádem ... 56 // Skladba ... 58 // Slovosled ... 58 // 1. Věty oznamovací ... 58 // 2. Věty tázací ... 58 // 3. Věty žádací ... 59 // 4. Větný rámec ... 59 // 5. Spojky - und, aber, oder, sondern, denn ... 60 // 6. Spojky deshalb, trotzdem ... 61 // Věty vedlejší ... 61 // 1. Nepřímé otázky ... 61 // 2. Věty vztažné ... 62 // 3. Věty se spojkou „dass“ ... 63 // 4. Věty časové ... 65 // 5. Věty způsobové ... 67 // 6. Věty důvodové ... 68 // 7. Věty podmínkové ... 68 // 8. Věty účelové ... 70 // 9. Věty přípustkové ... 70 // Zápor ... 71

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC