Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:68x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
248 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-270-2 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, anglické resumé
Bibliografie na s. 204-224
Učitelé - kompetence profesní - disertace
000121428
Obsah // ÚVOD...;... // I. PROFESNÍ KOMPETENCE A ODBORNE ZNALOSTI... // UČITELŮ JAKO ZÁKLADNÍ PEDEUTOLOGICKÉ... // KATEGORIE... // 1.1 Kompetence - její obsahové a funkční pojetí v učitelské profesi. // 1.2 Znalost a dovednost v konstruktu profesní kompetence... // 1.2.1 Znalost jako teoretický konstrukt... // 1.2.2 Odborné znalosti v učitelské profesi... // 1.2.2.1 Typy profesních učitelských znalostí... // 1.2.3 Rozvíjení odborných znalostí... // 1.2.4 Obsah a struktura profesních učitelských znalostí... // 1.3 Obsah a struktura profesních kompetencí učitele... // II. VÝZKUMNÁ KOMPETENCE UČITELE... // 2.1 Od diagnostické a (sebe)reflexivní kompetence ke kompetenci. // výzkumné...;.. // 2.1.1 (Auto)diagnostika a (sebejreflexe v profesních činnostech učitele // 2.2 Místo výzkumu a výzkumné kompetence v učitelské profesi.. // 2.2.1 Reflektivní vyučování, učitelský nebo akční výzkum?.. // 2.2.2 Místo evaluace ve výzkumné kompetenci učitelů... // 2.3 Profesní činnosti a odborné znalosti ve výzkumné kompetenci. // učitelů... // 6 // .9 // 10 // 14 // 14 // 19 // 20 27 35 41 56 // 56 // 58 // 63 // 70 // 82 // 97 // 2.3.1 Profesní činnosti výzkumníka - od plánování přes realizaci až // ? vyhodnocení výzkumu...?0 // 2.4 Možnosti rozvíjení výzkumné kompetence...114 // 3. VÝZKUMNÝ PROJEKT...124 // 3.1 Výzkumné téma... 2 // 3.2 Problém výzkumu...l2 // 3.3 Obsahové zdůvodnění a východiska
výzkumu...124 // 3.4 Cíle výzkumu...l2 // 3.5 Etapy výzkumu...I2** // 3.5.1 1. etapa výzkumu...l2 // 3.5.1.1 1. fáze 1. etapy výzkumu - Model reflektivního vyučování s prvky // akčního výzkumu...I2** // 3.5.1.1.1 Charakteristika zkoumaného prostředí - pedagogická složka // studijního oboru Učitelství 1. stupně základní školy na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity... 2 // 3.5.1.1.2 Model reflektivního vyučování s prvky akčního výzkumu...130 // 3.5.1.2 2. fáze 1. etapy výzkumu - předvýzkum...137 // 3.5.1.2.1 Základní soubor, výzkumné metody a techniky předvýzkumu... 138 // 3.5.2 2. etapa výzkumu... 140 // 3.5.2.1. 1. fáze 2. etapy výzkumu - obsahová analýza produktů učebních // činností studentů...140 // 3.5.2.1.1 Základní soubor, výzkumné metody a techniky 1. fáze 2 etapy výzkumu...140 // 3.5.2.2. 2. fáze 2. etapy výzkumu - základní soubor, výzkumné metody // a techniky výzkumu...147 // 3.5.2.3 Analýza a interpretace výsledků 1. a 2. fáze 2. etapy výzkumu.. 148 // 3.5.2.4 3. fáze 2. etapy výzkumu - základní soubor, výzkumné metody // a techniky...I22 // 3.5.2.5 Analýza a interpretace výsledků 3. fáze 2. etapy výzkumu.174 // 3.6 Závěrečné interpretace a diskuse...185 // ZÁVĚRY...196 // SUMMARY...200 // LITERATURA...204 // PŘÍLOHY...225 // 1. Dotazník ? reflektování tvorby a řešení pedagogického problému // 2. Posuzovací škála ? obsahové analýze Pedagogické části
Ukázkového Portfo // 3. Posuzovací škála ke kvalitativní analýze verbálního výkonu studentů při státní závěrečné zkoušce z pedagogiky // 4. Seznam pedagogických problémů a odpovídajících okruhů Institucionálního standardu k SZZ z pedagogiky a psychologie // 5. Pojmové mapy studentky Bronislavy V. // 6. Modifikovaná posuzovací škála CLIC-DID ke studentskému hodnocení // vysokoškolské výuky předmětů Pedagogické problémy školní praxe L, II.
(OCoLC)137330381
cnb001710960

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC