Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
235 s. : il.

ISBN 80-246-0891-X (brož.)
Obsahuje ilustrace a grafy
Bibliografie na s. 235
Styl životní zdravý - návody - příručky
Zdatnost tělesná - příručky
000121525
Obsah // Úvod i... 11 // I. část WELLNESS ... 15 // Wellness usiluje o kvalitu života 16 // Dimenze wellness a jak je pozitivně ovlivňovat ... 18 // Fyzická dimenze ... >8 // Spirituální dimenze ... 19 // Emocionální dimenze ... 19 // Sociální dimenze ... 20 // Mentální dimenze ... 21 // Jak se přiblížit vysoké úrovni wellness ... 21 // Jak si ověřit wellness životní styl ... 22 // K. část FITNESS ... 27 // Fitness vychází z činnosti ... 27 // Součásti fitness ... 27 // Zdravotně orientovaný fitness ... 28 // Jak zlepšit úroveň fitness? ... 29 // Fitness program ... 29 // Plánování fitness programu ... 30 // Další efektivní principy rozvoje fitness ... 30 // Princip zvětšování zatížení ... 30 // Princip postupnosti ... 31 // Princip reverzibility ... 31 // Princip individuality... 31 // Motivace ke cvičení ... 31 // Podmínky bezpečnosti při cvičení ... 32 // Testováni a hodnocení úrovně fitness ... 33 // Kardiorespirační vytrvalost ... 35 // Účinky na srdce ... 35 // Účinky na schopnost odolávat únavě ... 36 // Energetický systém ... 36 // Účinky aerobního cvičení na zdraví ... 38 // Kardiorespirační fitness program ... 41 // A. Cíle kardiorespiračního fitness programu ... 41 // 5 // B. Kур aerobního cvičeni (popř. tréninku) ... // C. Časový plán ... // D. Složky kardiorespiračniho fitness programu ... 42 // Kdo se může účastnit kardiorespiračniho fitness programu? ... 46 // Testováni
úrovně kardiorespirační vytrvalosti ... 47 // Svalová síla a svalová vytrvalost ... 49 // Svalová kontrakce ... 50 // Faktory určující silové schopnosti... 50 // Rozvoj síly ... 53 // Techniky posilovaciho cvičebního programu ... 53 // Posilovači cvičení pro ženy ... 57 // Účinky posilovaciho programu na zdraví ... 57 // Posilovači fitness program ... 58 // A. Cíle posilovaciho fitness programu ... 58 // B. Typ posilovaciho fitness programu ... 59 // C. Časový plán ... 61 // D. Složky posilovaciho fitness programu ... 61 // Kdo se může účastnit pravidelného posilovaciho fitness programu? ... 65 // Některá doporučeni pro posilovači fitness program ... 65 // Flexibilita ... 73 // Působeni optimální úrovně flexibility na zdraví ... 73 // Faktory ovlivňující flexibilitu ... 74 // Aktivní a pasivní rozsah pohybu ... 76 // Strečink ... 76 // Fitness program na rozVoj flexibility ... 77 // A. Cíle strečinku ... 78 // B. Typy strečinku ... 78 // C. Principy strečinku ... 81 // Vztah mezi silou a flexibilitou ...\\... 82 // Další okolnosti ovlivňující úroveň fitness a wellness ... 85 // Bolesti v zádech ... 85 // Příčiny bolestí v zádech ... 85 // Doporučeni na odstranění bolesti v zádech ... 86 // Běžná poranění a jejich prevence ... 96 // Škodlivé cviky... 97 // Hospodařeni s tekutinami ... 100 // KK. část VÝŽIVA ... 103 // Prvky zdravé výživy ... 103 // Sacharidy neboli cukry ... 104 // Proteiny neboli
bílkoviny ... 106 // Lipidy neboli tuky ... 108 // Nasycené a nenasycené tuky ... 109 // 6 // Jiné mastné kyseliny ... 109 // Cholesterol ... 110 // Vitaminy a minerály ... Ill // Vitaminy ... 111 // Minerály ... 114 // Voda ... 116 // Složení stravy ... 117 // Stravovací pyramida ... 118 // Počet a velikost denních porci jídel... 119 // Výživa sportovců ... 120 // Doplňky sacharidů ... 121 // Doplňky kreatinu ... 122 // Kofein ... 122 // Alkohol ... 122 // Organická a přírodní strava ... 123 // Byliny... 123 // Vegetariánská strava ... 124 // Typy vegetariánských diet ... 124 // Speciální výživa pro ženy ... 124 // Zdravé kosti a osteoporóza ... 124 // Nedostatek železa ... 125 // Výživa starých lidí ... 125 // IV. část KONTROLA HMOTNOSTI ... 127 // Složení těla ... 127 // Esenciální a zásobní tuk ... 127 // Zdravá hmotnost ... 128 // Techniky určení složení těla ... 129 // Hydrostatické váženi ... 129 // Bioelektrické měření... 129 // BMI (Body Mass Index) ... 129 // Měření tloušťky podkožních řas kaliperem ... 130 // Pas - boky ... 131 // Rizika spojená s obezitou ... 132 // Určení příčin obezity ... 132 // Porucha rovnováhy mezi příjmem a výdejem ... 132 // Dědičnost ... 133 // Hlad, chuť a nasyceni... 134 // Teorie tukových buněk ... 136 // Teorie kritického bodu ... 136 // VWv žláz s vnitřní sekreci ... 137 // Inzulín ... 137 // Psychika ... 138 // Metabolické změny ... 138 // Těhotenství
... 139 // Nedostatek pohybu ... 140 // Individualita ... 140 // Plán na snižování hmotnosti ... 141 // Výživa a cvičení ... 141 // Zdravý stravovací režim při snižování hmotnosti ... 142 // Cvičeni při snižováni hmotnosti ... 143 // Doporučení při snižování hmotnosti ... 145 // Poruchy stravování ... 145 // Anorexia nervosa ... 145 // Bulimia ... 146 // Bigarexia ... 147 // Trojsyndrom sportovkyň ... 147 // Plán na zvýšení hmotnosti ... 147 // Mýty o snižování hmotnosti ... 148 // V. část DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A STRES ... 159 // Co je duševní zdraví ... 159 // Stres ... 161 // Reakce na stresory ... 162 // Stres a zdraví ... 163 // Jak se vyrovnat se stresem ... 164 // Signály stresu ... 164 // Situace způsobující jtres ... 164 // Metody vyrovnání se stresem ... 166 // Požadavky versus prostředky ... 166 // Zacházeni s časem ... 167 // Pláč a smích ... 168 // Fyzická aktivita ... 168 // Relaxační techniky ... 168 // Zpětná vazba ... 169 // Výživa ... 169 // Masáž ... 170 // Hudba ... 170 // Spánek ... 170 // Příklady některých technik vyrovnáni se stresem ... 170 // Deprese ... 174 // Kdy vyhledat profesionální pomoc lékaře? ... 175 // Co má vědět člověk v depresi ... 175 // VI. část STÁRNUTI ... 177 // Biologické aspekty stárnutí ... 177 // Změny ve složeni těla ... 177 // Změny v kostech ... 178 // Změny sexuálních funkci... 179 // Změny paměti ... 179 // Pigmentové skvrny ... 180
Imunitní systém ... 180 // Adaptace na biologické změny ... 180 // Sociologické a psychologické aspekty stárnutí ... 182 // Teorie aktivity ... 182 // Teorie kontinuity ... 183 // Teorie sociální rekonstrukce ... 183 // Některá doporučení pro wellness životní styl vc stáří ... 184 // VII. část ZÁVISLOST ... 187 // Co je závislost ... 187 // Proces k závislosti na drogách ... 187 // Rizikové faktory zneužíváni látek (drog) ... 189 // Tabák ... 189 // Fyziologický účinek tabáku ... 190 // Zdravotní rizika kouření ... 191 // Proč kouříte? ... 193 // Co se stane, když přestanete kouřit? ... 194 // Kofein ... 195 // Kofeinismus ... 196 // Omezení konzumace kofeinu ... 197 // Kofein a cvičeni ... 198 // Alkohol ... 198 // Účinky alkoholu na lidský organismus ... 198 // Účinky alkoholu na chování ... 200 // Alkohol a těhotenství ... 202 // Alkoholismus ... 202 // Problémy s alkoholem ... 202 // Jiné závislosti ... 204 // Léčeni závislosti ... 204 // VIII. část JINÉ OKOLNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ WELLNESS ... 205 // Rakovina ... 205 // Jak snížit riziko vzniku rakoviny? ... 206 // Další možnosti redukce rizika onemocnění rakovinou ... 208 // Diabetes ... 217 // Rizikové faktory ... 217 // Doporučeni pro snížení rizika ... 218 // Kardiovaskulární choroby ... 219 // Ateroskleróza ... 219 // Koronární srdeční onemocněni ... 219 // 0 // Mozková mrtvice ... 220 // Trombóza ...-... 220 // Rizikové faktory kardiovaskulárních
onemocněni ... 221 // Doporučeni pro sníženi rizika ... 221 // Ostcoporóza ... 223 // Hlavni rizikové faktory osteoporózy K len ... 223 // Doporučení pro sníženi rizika ... 224 // Artróza ... 225 // Osteoartróza ... 225 // Hlavni rizikové faktory osteoartrózy ... 225 // Revmatoidní artróza ... 225 // Doporučení pro život s artrózou ... 226 // Slovník pojmů ... 227 // Literatura ... 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC