Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 1999
292 s.

objednat
ISBN 80-86005-93-3 (brož.)
Oikúmené
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 283-292
Filozofie jazyka - pojednání
Sémantika - pojednání
000121538
OBSAH // ÚVOD // 0.1 O čem je tato kniha ...9 // 0.2 Jak je tato kniha napsána ...13 // 0.3 Proč tato kniha není napsána tak, jak se o strukturalismu // obvykle píše ...17 // 0.4 Poděkování ...22 // ČÁSTI. - SAUSŠUROVSKÝ STRUKTURALISMUS ...25 // 1. CO JE TO VÝZNAM? ...27 // 1.1 Slova a .mentální reprezentace1 ...27 // 1.2 Je význam v lidské mysli? ...31 // 1.3 Je jazyk nástrojem sdělování myšlenek? ...35 // 1.4 Významy jako objektivní abstrakta ...39 // 1.5 Sémantika versus sémiotika ...41 // 1.6 Jazyk a .struktura světa1 ...45 // 2. STRUKTURALISMUS: HESLO NEBO POJEM? ...49 // 2.1 Jazyk: .nomenklatura1 nebo .struktura1? ...49 // 2.2 Co je to Strukturalismus? ...52 // 2.3 Co říká Saussure ...54 // 2.4 Problémy ...59 // 2.5 Saussure versus Frege ...63 // 2.6 Strukturalismus a lingvistika ...66 // 2.7 Strukturalismus a filosofie ...69 // 3. CELKY A ČÁSTI - MATEMATICKÝ POHLED ...72 // 3.1 Abstrakce ...72 // 3.2 Soustavy celků a částí ...78 // 3.3 Kompozicionalita ...82 // 3.4 Zrod hodnot z identit a opozic ...88 // 3.5 Příklady ...92 // 3.6 Aktuální a potenciální nekonečno ...98 // 3.7 Princip kompozicionality významu ...103 // 3.8 Dodatek: Struktura jako soubor vztahů a operací ...107 // ČÁST II. - STRUKTURALISMUS (POST)ANALYTICKÝCH FILOSOFŮ ...Ill // 4. PŘEKLAD A STRUKTURA: // WILLARD VAN ORMAN QUINE ...113 // 4.1 Neurčitost překladu ...113 // 4.2 Neurčitost reference a ontologická relativita ...115 // 4.3 Jazyk a myšlení
...119 // 4.4 Překlad a struktura ...124 // 4.5 Quinův pragmatismus ...128 // 4.6 Univerzum diskursu a ontologické závazky ...131 // 4.7 Analytické a syntetické ...136 // 4.8 Holismus versus korespondenční teorie jazyka ...139 // 4.9 Shrnutí: Quinův Strukturalismus ...142 // 5. PRAVDIVOST A STRUKTURA: // DONALD DAVIDSON ...144 // 5.1 Radikální interpretace a princip vstřícnosti ...144 // 5.2 Tarského teorie pravdivosti ...147 // 5.3 Význam jako .měřítko1 ...153 // 5.4 „Třetí dogma empirismu“ ...156 // 5.5 Omyl a pravda ...159 // 5.6 Davidson a pragmatismus ...160 // 5.7 „Mýtus subjektivního“ ...163 // 5.8 Shrnutí: Davidsonův Strukturalismus ...167 // 6. INFERENCE A STRUKTURA: // WILFRID SELLARS A ROBERT BRANDOM ...169 // 6.1 Připisování významu jako .funkční klasifikování1 ...169 // 6.2 Odbočka: Camap a .kvazisyntaktické1 výroky ...171 // 6.3 Funkcionalismus ...175 // 6.4 Význam a inference ...179 // 6.5 Normativita ...183 // 6.6 „Udávání a požadování důvodů11 ...188 // 6.7 Znovu holismus ...194 // 6.8 Shrnutí: Sellarsův a Brandomův Strukturalismus ...195 // ČÁST III. - SÉMANTICKÁ STRUKTURA JAZYKA A JEHO VÝRAZŮ ...197 // 7. VÝZNAM A INFERENČNÍ ROLE ...199 // 7.1 Inference ...199 // 7.2 Vyplývání ...202 // 7 з Význam jako .zhmotnění’ inferenční role ...206 // 7 4 Modelování významu versus ontologicko-sémiotické // chápání jazyka ...209 // 7.5 Extenzionální model významu ...212 // 7.6 Významy
jako produkty opozice pravda/nepravda ...219 // 7.7 Intenzionální model významu ...221 // 7.8 Intenzionalita jako .katalyzátor významu’ ...226 // 7.9 Sémantické modely zohledňující další typy inferencí ...228 // 7.10 Syntax a sémantika ...232 // 8. .PŘIROZENÉ’ A .FORMÁLNÍ’ ...235 // 8.1 Co znamená mít strukturu? ...235 // 8.2 Ještě jednou .radikální překlad’ ...236 // 8.3 Geometrie ...240 // 8.4 Struktura jako formální prisma ...244 // 8.5 .Svět přirozeného’a .svět formálního’...247 // 8.6 Formalizace ...249 // 8.7 Dodatek: Vzorce a pravidelnosti ...252 // 9. STRUKTURY VÝRAZŮ ...256 // 9.1 Sémantická struktura výrazu? ...256 // 9.2 „Logická forma“ Chomského
(OCoLC)45500366
cnb000963532

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC