Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:9x 
BK
Publikace z konference
Biografie
Vyd. 1.
Praha : ÚČL AV ČR, 2004
479 s. : il., faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85778-43-2 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Německá resumé
000121750
Kateřina BLAHOVÁ: Vzdelania osvěta v českém 19- století 7 // Jiří KOŘALKA: Důraz na vzdělání v životě a spisech Františka Palackého 13 // Jaromír LOUŽIL: Bernard Bolzano — učitel a vychovatel 21 // Helena LORENZOVA: Bolzano a jeho žáci (zejména Robert Zimmermann) 32 // Martin SVATOŠ: Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků v českých zemích v 19. století/ 39 // Jiří POKORNÝ: Lidovýchovné a osvětové snahy v Evropě 53 // Jan HOZÁK: Technický pokrok v 19. století 60 // Daniel VOJTĚCH: Myšlenka vzdělanosti a idea modemismu 75 // Milan HLAVAČKA: Školství pod egidou samosprávy 85 // Vít VLNAS: Vaterländisches Ehrenbuch aneb Truchlivý příběh výchovy rakouského vlastence 92 // Veronika SUŠOVÁ: Školstvíjako nástroj státní propagandy 100 // Magdaléna POKORNÁ: Hrdinové českých dějin v nehrdinské době 111 // Luboš VELEK: Politické vzdělávání a idea vysoké školy politické v Čechách 117 // Miloslava MELANOVÁ: Vzdělávání úředníků a politiků samosprávy na sklonku habsburské monarchie 139 // Zdeněk BEZECNÝ: Akademie hraběte Straky - pokus o český Eton? 145 // Jaroslav VYČICHLO: Několik poznámek ke vzniku a osvětovému působení České čtenářské společnosti radnické 149 // Jaroslav DOUŠA: Osvětová práce Alexandra Sommera - Baťka v Plzni před rokem 1913 162 // František MORKES: Tradice učitelů jako nositelů kultury 169 // Jiří RAK: Věda nebo osvěta 181 // Václav PETRBOK: Od génia Čechie k českým bohatýrům a německým mistrům 189 // Helena KLEMENTOVÁ: Zpytatelé památek národních Jakub Malý a Wolfgang Adolf Gerle 203 // Bohumil JIROUŠEK: Studia Karla Stloukala ve Vídni a Římě (v korespondenci Jaroslavu Gollovi) 210 // Radim VONDRÁČEK: Bilderbuch a idea názornosti 216 // Jarmila KLÍMOVÁ: Školní pomůcka 19. století 225 //
Miloslav VOJTECH: Výchovné aspekty Kollárovej Slávy dcery 233 // Lenka KUSÁKOVÁ: Výchova a vzdělávání v kontextu raněobrozenské publicistiky (1786-1830) 242 // Luboš MERHAUT: Vlasť, Neruda a prostor veřejný (rozlehlá polemika ve zkratce) 250 // Roman PRAHL: Kvetoucí varyto 275 // Jan ŠKOLKA: Sebevzdělání jako prazdroj osvěty 288 // Andreas HOFFMANN (KRÖPER): Jakub Jan Ryba a jeho škola o hudebních základech z roku 1799 (Praha 1817) 292 // Jitka BAJGAROVÁ, Josef ŠEBESTA: Osvětová funkce vojenských hudeb v 19. století v českých zemích 296 // Alice DUBSKÁ: Cesty které nekončily 313 // Věra BROŽOVÁ: Divadelní ochotníček 320 // Ivan KLIMEŠ: Děti v brlohu aneb Kino jako škola zločinu 331 // Blanka HEMELÍKOVÁ: „Komu je los nepřítelem, udělá ho učitelem“ 342 // Arno PAŘÍK: Synagoga nebo škola? 353 // Ludmila SOCHOROVÁ: Z vandrovních let pražského sládka Ferdinanda Fingerhuta 365 // Milena LENDEROVÁ: Dívčí vzdělání v Čechách 19. století 375 // Marie MACKOVÁ: Školy řádu voršilek v českých zemích ve druhé polovině 19. století 385 // Helena KOKEŠOVÁ: Hospodářská škola v Táboře jako centrum vzdělání a osvěty 391 // Ludmila HLAVÁČKOVÁ: Proměny speciálního školství - pražské lékařské fakulty v 19. století 401 // Michaela FREEMANOVÁ: Varhanická škola v Praze a Brně 1830-1889/1890 a 1882-1919 410 // Jarmila GABRIELOVÁ: Výuka klavírní hry a klavírní školy v 19. století 419 // Marta OTTLOVÁ, Milan POSPÍŠIL: Soukromé hudební školy v Praze 19. století a otázka české školy operní 430 // Jindřich VYBÍRAL: Uměleckoprůmyslová škola před što lety 439 // Jaroslava PEŠKOVÁ: „V práci a vědění je naše spasení“ 445 // Seznam vyobrazení 456 // Ediční poznámka 459 // Jmenný rejstřík 460 // Autoři příspěvků 474 // Přehled plzeňských sympozií a dosud vydaných sborníků 478
(OCoLC)85137996
cnb001501118

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC