Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.9) Půjčeno:73x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005
97 s.

ISBN 80-89185-08-8 (brož.)
Filozofia - sociológia - psychológia
Bibliografie na s. 84-91
Pedagogika sociální - učebnice vysokošk.
000124127
OBSAH // Predslov 5 // 1. Od histórie vývoja sociálnej pedagogiky k jej predmetu 8 // 1.1 Vzŕah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce 14 // 1.2 Metódy skúmania sociálnopedagogickej problematik)- 16 // 1.3 Prostredie - dedičnosť a výchova 19 // 2. Vplyv rodinného prostredia na výchovu a dieťa 23 // 2.1 Vplyv ďalších činiteľov na výchovu v rodine 27 // 2.2 Spôsob výchovy a vplyv na osobnosť dieťaťa 29 // 2.3 Nezámerné pôsobenie - niektoré psychologické mechanizmy 32 // 3. Školské prostredie a dieťa 37 // 3.1 Vplyv materskej školy 38 // 3.1.1 Výchova v materskej škole a spolupráca s rodičmi 39 // 3.2 Základná škola a vlastnosti dieťaťa (žiaka) 41 // a2.1 Vplyv učiteľa 42 // 3.2.2 Pôsobenie spolužiakov 43 // a3 Výchovné ciele, rodičia a širšie spoločenské prostredie 45 // aai Rozvíjanie emocionálnych a sociálnych spôsobilostí 46 // 4. Formy a problémy náhradnej rodinnej a ústavnej výchovy 51 // 4.1 Detské domovy v minulosti a teraz 53 // 5. Mimoškolská výchova 61 // 5.1 Skupinové javy a výchova 64 // 5.2 Vrstovnícke skupiny a problémy začleňovania 64 // 5.3 Prevencia a davové javy 67 // 6. Masovokomunikačné prostriedky vo výchove 71 // 6.1 Televízia, film a video 72 // 6.2 Počítačové hry a internet 74 // 7. Zvládacie stratégie detí a záťaž učiteľa 77 // 7.1 Sebavýchova a ekológia 79 // Namiesto záveru 83 // Literatúra

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC