Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:59x 
BK
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992

ISBN 80-08-00768-0
000124539
Rekat.
OBSAH // PREDHOVOR 9 . // 1 Geografia obyvateľstva, predmet a postavenie v systéme geografických vied 11 // 2 Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja 19 // 2.1 Antropogenéza 19 // 2.2 Priestorové aspekty vývoja ľudských populácií 23 // 2.3 Vývoj počtu obyvateľov 27 // 2.4 Prognózy vývoja počtu obyvateľov 34 // 3 Rozmiestnenie obyvateľstva 44 // # ¦ 1 // 3.1 Hustota obyvateľstva 46 // 3.2 Rozmiestnenie obyvateľstva vo vzťahu k prírodným a socioekonomickým faktorom 52 // 4 Dynamika obyvateľstva 64 // 4.1 Prirodzený pohyb obyvateľstva 65 // 4.1.1 Pôrodnosť a plodnosť 65 // 4.1.2 Úmrtnosť 78 // 4.1.3 Sobášnosť 92 // 4.1.4 Rozvodovosť 101 // 4.1.5 Potratovosť 109 // 4.1.6 Prirodzený prírastok 115 // 4.1.7 Model demografického cyklu 130 // 4.2 Mechanický pohyb (mobilita) obyvateľstva 134 // 4.2.1 Migrácia obyvateľstva 137 // 4.2.2 Významné medzikontinentálne a medzinárodné migrácie obyvateľstva 139 // 4.2.3 Príčiny a následky migračných pohybov 149 // 4.3 Syntetické hodnotenie dynamiky a reprodukcie obyvateľstva 155 // 4.3.1 Celkový pohyb obyvateľstva 155 // 4.3.2 Reprodukcia obyvateľstva 159 // 5 Štruktúra obyvateľstva 167 // 5.1 Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku 167 // 5.2 Rasová štruktúra obyvateľstva 182 // 5.3 Jazyková a národnostná štruktúra 191 // 5.3.1 Najpočetnejšie a najvýznamnejšie jazyky sveta 193 // 5.3.2 Národnostná štruktúra podľa jazykových rodín a skupín // 6 Vybrané
štatistické údaje o obyvateľstve velkých regiónov a štátov // Literatúra 218 // Menný register 223 // Vecný register 224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC