Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1994

ISBN 80-901601-3-1
Psychoterapie ; [vol.] 4
000124657
Rekat.
OBSAH // Úvodní poznámka...9 // OBECNÁ ČÁST...10 // 1. Úloha lékařské psychologie v dnešní medicíně...10 // 1.1. Vymezení oboru...10 // 1.2. Psychogenní iatropatogeneze...12 // 1.3. Placebo efekt...14 // 1.4. Syndrom vyhaslosti...15 // 2. Osobnost... 17 // 2.1. Význam a vymezení psychologie osobnosti... 17 // 2.2. Psychické obranné mechanismy a překonávání náročných životních situací...20 // 2.3. Psychická reaktivita pacienta...28 // 3 . Motivace človeka...30 // 3.1. Základní pojmy teorie motivace...30 // 3.2. Třídění lidských potřeb...31 // 3.3. Motivace pacientů...33 // 3.4. Motivace lékařů...35 // 3.5. M otivace volby oboru...38 // 4. Rodina a její význam pro jedince...42 // 4.1. Funkce rodiny...42 // 4.2. Vzájemný vztah rodičů...44 // 4.3. Typy a vývoj rodiny...46 // 4.4. Rodina a zdraví...48 // 5. Vztah pacient - lékař a jejich vzájemná komunikace...54 // 5.1. Role lékaře...55 // 5.2. Role pacienta...56 // 5.3. Vztah lékař - pacient...57 // 5.4. Komunikace a spolupráce pacienta s lékařem...60 // 5.5. Balintovské supervizní skupiny...63 // SPECIÁLNÍ ČÁST...65 // 6. Psychologický přístup k nemocnému a důležitým osobám z jeho života.65 // 6.1. Vymezí základních pojmů...65 // 6.2. Autorita a pravdivost...67 // 6.3. Úcta a respekt...67 // 6.4. Porozumění...69 // 5 // 7. Rozhovor lékaře s pacientem...73 // 7.1. Rozhovor a otázky...73 // 7.2. Typy lékařského rozhovoru a jeho dimenze...75
// 7.3. Nedirektivní empatický rozhovor...78 // 7.4. Zevrubný explorativní rozhovor...80 // 8. Zásady sdělování informací pacientům a jejich rodinám...87 // 8.1. Uvedení do problematiky...87 // 8.2. Sdělování nepříznivých informací rodičům postižených dětí...89 // 8.3. Sdělování nepříznivé informace, která není extrémně závažná...98 // 8.4. Sdělování extrémně nepříznivé informace...91 // 9. Prvé setkání s dospělým pacientem v ambulantní praxi...95 // 9.1. Přijetí pacienta...95 // 9.2. Orientační rozhovor...96 // 9.3. Vyšetření pacienta...98 // 9.4. Informování pacienta...99 // 9.5. Rozloučení...100 // 9.6. Anamnéza...100 // 10. Základní psychologická péče o pacienty vedené ambulantně...102 // 10.1. Převážně psychologicky neproblémoví pacienti...103 // 10.2. Pacienti psychologicky problematičtí...105 // 11. Psychologická péče o hospitalizované pacienty...109 // 11.1. Potřeby pacientů v nemocnici... 109 // 11.2. Psychologická příprava pacienta na zatěžující diagnostická vyšetření, základní predoperační a pooperační péče... 111 // 11.3. Chronická, těžká a nevyléčitelná onemocnění (defekty)... 114 // 12. Psychologická péče o psychosomaticky nemocné... 119 // 12.1. Alexithymie a účelovost... 119 // 12.2. Psychologická problematika nemocných s infarktem myokardu...120 // 12.3. Psychologické vedení psychosomaticky nemocných...122 // 12.4. Léčebné společenství...124
// 13 . Bolest a její mírnění psychologickými prostředky...126 // 13.1. Vymezení a hlavní charakteristiky bolesti...126 // 13.2. Tolerance k bolesti...129 // 13.3. Mírnění bolesti psychologickou cestou... 131 // 14. Úzkost a strach :...136 // 14.1. Vymezení úzkosti a strachu...136 // 14.2. Vývoj úzkosti a strachu...138 // 14.3. Dynamika vzniku úzkosti...139 // 14.4. Mírnění a odstraňování úzkosti a strachu psychologickou cestou...140 // 15. Truchlení a deprese...143 // 15.1. Vymezení truchlení a deprese...143 // 15.2. Dobrovolně nedobrovolný odchod ze života...145 // 15.3. Jednání s depresivním pacientem a léčba deprese // psychologickými prostředky... 147 // 16. Hněv a agresivita...150 // 16.1. Vymezení pojmů, hlavní charakteristiky a teorie...150 // 16.2. Projevy a příčiny agresivního jednání u pacienta a lékaře...152 // 16.3. Zvládání agresivity psychologickými prostředky...154 // 17. Problematika umírání a smrti...157 // 17.1. Pojem smrti...157 // 17.2. Pojetí smrti v ontogenezi...159 // 17.3. Strach ze smrti... 160 // 17.4. Psychologická péče o umírající a blízké osoby jejich života...162 // 17.5. Psychologická péče o pozůstalé...167 // 18. Duševní krize, psychologická první pomoc a intervence v krizi... 171 // 18.1. Duševní krize... 171 // 18.2. Psychologická první pomoc... 172 // 18.3. Intervence v krizi...175 // Literatura...178 // DODATKY...180 // Práva pacienta...180 // Požadavky ke zkoušce
z lékařské psychologie...182 // Povinná literatura...182 // Doporučená literatura...182 // Otázky ke zkoušce z lékařské psychologie...183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC