Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2000
173 s. : il.

objednat
ISBN 80-902627-8-3 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, předmluvu, úvod
Bibliografie: s. 173
Logika - učebnice vysokošk.
000124755
Předmluva 7 // I. Úvod 9 // II. Základní pojmy 13 // II.1. Pojem 13 // II.2. Množina 14 // II.З. Kartézský součin 16 // II.4. Relace 17 // II.5. Funkce 20 // 11.6. Formule 25 // II.7. Funkce a formule 27 // II.8. Úsporný zápis formulí 28 // 11.9. Jazyk 29 // III. Výroková logika 31 // III.1. Výrok 31 // IIІ.2. Výrokové funkce (operace) 32 // III.З. Dvojargumentové výrokové funkce 36 // III.4. Vztah mezi spojkami výrokové logiky a spojkami // národního jazyka 39 // III.5. Výrokové formule 43 // ІII.6. Úpravy výrokových formulí 45 // III.7. Disjunktivní či konjunktivní normální (kánonická) formule 49 // III.8. Úplná disjunktivní (konjunktivní) kánonická formule 51 // IIІ.9. Deduktivní úsudky 53 // IV Predikátová logika 59 // IV.1. Predikát 59 // IV.2. Kvantifikace 62 // IV.3. Predikátové formule 64 // IV.4. Ohodnocení predikátové formule 66 // IV.5. Úpravy predikátových formulí 65 // IV.6. Aristotelovské soudy 74 // IV.7. Deduktivní úsudky 77 // IV.8. Prenexní a Skolemova normální predikátová formule 82 // IV.9. Ještě jednou o úsudcích 87 // V Logika množin a binárních relací 92 // V.1. Tvorba množin 93 // V.2. Množinové operace a formule 94 // V.3. Rozklad množiny 96 // V.4. Binární relace 101 // V.5. Vlastnosti binárních relací 103 // VI. Logistická soustava (teorie, kalkul) 108 //
ѴII. Výrokový kalkul 113 // ѴIII. Predikátový kalkul 1. řádu 121 // IX. Modálni logika 124 // X Reduktivní úsudky a modelování 128 // XI. Vícehodnotové logiky 133 // XI. 1. Konečnohodnotová logika 133 // XI.2. Nekonečněhodnotová logika 136 // X3.3. Nezřetelná logika 138 // XL3.1. Polysemie 138 // XI.3.2. Matice a binární relace 139 // XI.3.3. Nezřetelné výroky 142 // XI.3.4. Přibližné úsudky 145 // XII. Definice a definování 149 // ХII.1. Struktura definice 149 // XII.2. Obecná pravidla správného tvoření definic 149 // ХII.З. Druhy definic a jejich charakteristiky 150 // XIII. Argumentace 152 // ХIII.1. Argumentace 153 // ХIII.2. Charakter argumentace 155 // ХIII.З. Struktura argumentace 156 // ХIII.4. Kvaziargumentace 157 // ХIII.5. Argumentace s jazykovými vadami 159 // ХIII.6. Výroková logika a argumentace 163 // ХIII.7. Logika vět tázacích 164 // ХIII.8. Normativní logika (deontická logika, logika příkazových vět) 168 // ХIII.8.1. Normativní věty 169 // ХIII.8.2. Elementární normativní věty 170 // Literatura 173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC