Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
243 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0803-0 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy
Bibliografie: s. 243
Neurologie - učebnice vysokošk.
000124757
OBSAH // 1. ÚVOD... 13 // 2. NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ... 16 // 2.1 Anamnéza ... 16 // 2.1.1 Nynější onemocnění (NO) ... 16 // 2.1.2 Osobní anamnéza (OA)... 17 // 2.1.3 Pracovní anamnéza (PA)... 18 // 2.1.4 Sociálni anamnéza (SA) ... 18 // 2.1.5 Rodinná anamnéza (RA)... 18 // 2.2 Neurostatus... 18 // 2.2.1 Stručný somatopsychický status ... 18 // 2.2.2 Orientační interní nález... 19 // 2.2.3 Neurologický nález... 20 // 2.2.3.1 Hlava... 20 // 2.2.3.2 Mozkové nervy... 20 // 2.2.3.2.1 Vyšetrení čichového systému ... 20 // 2.2.3.2.2 Vyšetrení zrakového systému... 20 // 2.2.3.2.3 Vyšetření okohybných nervů ... 21 // 2.2.3.2.4 Vyšetření funkcí n. trigeminus ... 23 // 2.2.3.2.5 Vyšetření funkcí n. intermediofacialis... 24 // 2.2.3.2.6 Vyšetření n. statoacusticus ... 25 // 2.2.3.2.7 Vyšetření funkcí postranního smíšeného systému... 25 // 2.2.3.2.8 Vyšetření funkcí n. hypoglossus... 26 // 2.2.3.3 Krk... 26 // 2.2.3.4 Hrudník... 26 // 2.2.3.5 Břicho ... 26 // 2.2.3.6 Horní končetiny ... 27 // 2.2.3.7 Dolní končetiny ... 30 // 2.2.2.8 Meningeální příznaky ... 33 // 2.2.3.9 Bederní páteř a pánev ... 33 // 2.2.3.10 Stoj ... 33 // 2.2.3.11 Chůze... 34 // -3- // 2.2.3.12 Povrchová a hluboká citlivost ... 34 // 23 Souhrn anamnézy ... 34 // 2.4 Souhrn objektivního neurologického nálezu... 37 // 2.4.1 Symptomatický či syndromologický závěr... 37 // 2.4.2 Topický závěr... 37 // 2.4.2.1 Topografie ... 37
// 2.4.2.1.1 Supratentoriální ... 37 // 2.4.2.1.2 Infratentoriální... 37 // 2.4.2.1.3 Míšní... 37 // 2.4.2.1.4 Léze periferní ... 37 // 2A2.2 Typ postižení... 38 // 2.5 Etiopatogenetický rozbor... 38 // 2.5.1 Diferenciálně diagnostický rozbor... 38 // 2.6 Neurologické vyšetření nemocných v bezvědomí ... 39 // 2.6.1 Primárně cerebrální příčiny bezvědomí ... 39 // 2.6.2 Extracerebrální příčiny bezvědomí... 39 // 2.6.3 Úloha neurologa ... 40 // 2.6.3.1 Jak hodnotí neurolog hloubku bezvědomí? ... 40 // 2.6.3.1.1 Glasgow Coma Scale ... 41 // 2.6.3.2 Diencefalické a kmenové reflexy ... 42 // 2.6.3.3 Oční příznaky ... 43 // 2.6.3.4 Hodnocení spontánní motoriky ... 44 // 2.6.3.5 Hodnocení poruch dýchání... 44 // 2.6.3.6 Topické hodnocení stavů bezvědomí ... 45 // 2.6.4 Některé zvláštní poruchy vědomí... 45 // 3. VYBRANÉ KAPITOLY POMOCNÝCH VYŠETŘENÍ // V NEUROLOGII ... 47 // 3.1 Neuroradiologie ... 47 // 3.1.1 Mozková angiografie... 47 // 3.1.1.1 Indikace ... 48 // 3.1.1.2 Angiografická technika... 48 // 3.1.1.3 Anatomické poznámky... 49 // 3.1.1.4 Stenózy hlavových tepen... 50 // 3.1.1.5 Aneuryzmata a cévní malformace... 51 // 3.1.1.6 Nitrolební expanzivní procesy... 51 // 3.1.1.7 Angiografický průkaz mozkové smrti ... 52 // 3.1.1.8 Komplikace ... 52 // 3.1.2 Výpočetní tomografie mozku a páteře ... 52 // 3.1.2.1 2 ákladní princip metody... 52 // 3.1.2.2 Vyšetření s kontrastní látkou, speciální
výkony... 59 // 3.1.2.3 Cévní léze ... 60 // -4- // 3.1.2.3.1 Akutní mozkový infarkt... 60 // 3.1.2.3.2 Intracerebrálníhemoragie... 60 // 3.1.2.3.3 Subarachnoidální hemoragie ... 61 // 3.1.2.4 Zánětlivé změny ... 61 // 3.1.2.5 Ventrikulomegalie a rozšíření subarachnoidálních prostorů... 62 // 3.1.2.6 Mozkové nádory... 62 // 3.1.2.6.1 Glioblastomy ... 62 // 3.1.2.6.2 Astrocytomy... 63 // 3.1.2.6.3 Meningeomy... 63 // 3.1.2.6.4 Neurinomy... 63 // 3.1.2.6.5 Hypofyzámí adenomy... 63 // 3.1.2.6.6 Dysontogenetické tumory... 63 // 3.1.2.6.7 Metastázy ... // 3.1.2.6.8 Cysty... // 3.1.2.7 Traumatické změny ... // 3.1.2.8 CT páteře... // 3.1.2.8.1 Léze meziobratlových plotének // 3.1.2.8.2 Stenózy páteřního kanálu a jiné patologie... 65 // 3.1.2.8.3 Kostní tumory, zánětlivé procesy ... 65 // 3.1.2.8.4 Intrakanalikulární expanzivní procesy... 65 // 3.1.3 Magnetická rezonance ... 65 // 3.1.3.1 Princip metody... 66 // 3.1.3.2 Využití metody... 67 // 3.1.4 Indikace k CT a MR vyšetření... 68 // 3.1.5 Ultrazvukové vyšetření... 68 // 3.1.6 Jiné radiologické metody... 69 // 3.2 Elektroencefalografie ... 69 // 3.2.1 Rozložení elektrod ... 69 // 3.2.2 Typy zapojení... 70 // 3.2.3 Standardní EEG... 70 // 3.2.4 Hodnocení EEG ... 71 // 3.2.5 Normální EEG ... 72 // 3.2.5.1 Typické EEG zdravého bdělého dospělého člověka... 72 // 3.2.6 Ovlivnění EEG... 75 // 3.2.6.1 Aktivační metody ... 75 // 3.2.7 EEG u dětí ... 75 // 3.2.8 Spánkové
EEG ... 75 // 3.2.9 Abnormální EEG... 76 // 3.2.9.1 Paroxysmální abnormity... 76 // 3.2.10 EEG u pacientů s epilepsií ... 76 // 3.2.11 Význam EEG ... 83 // 3.2.12 Nové metody využívající EEG ... 87 // -5- // 2 2 2 2 2 // 3.3 Elektromyografie (EMG) ... 87 // 3.3.1 Úvod ... 87 // 3.3.2 Cíle F.MG vyšetření... 88 // 3.3.3 Podmínky EMG vyšetření ... 88 // 3.3.4 Přístrojové vybavení ... 88 // 3.3.5 Základní typy EMG vyšetření ... 90 // 3.3.5.1 Wasická jehlová elektromyografie... 90 // 3.3.5.1.1 EMG vyšetření zdravého svalu - v klidu, vleže, relaxovaný sval 93 // 3.3.5.1.2 EMG nálezy u neurální léze... 94 // 3.3.5.1.3 EMG nálezy u myogenní léze... 97 // 3.3.5.2 Stimulační elektroneurografie ... 98 // 3.3.5.2.1 Vyšetření motorických vláken... 98 // 3.3.5.2.2 Vyšetření senzitivních vláken... 100 // 3.3.5.2.3 Hodnocení základních parametrů vodivosti motorických // a senzitivních vláken ... 101 // 3.3.5.2.4 Typy poškození axonů... 102 // 3.3.5.3 Speciální vyšetřovací EMG techniky ... 102 // 3.3.5.3.1 EMG vyšetření u poruch nervosvalového přenosu ... 102 // 3.3.5.3.2 EMG vyšetření u myotonie ... 104 // 3.3.5.3.3 Další vyšetřovací postupy... 105 // 3.4 Evokované potenciály... 109 // 3.4.1 Definice a rozdělení... 109 // 3.4.2 Akustické (kmenové) evokované potenciály (BAEP) ... 110 // 3.4.2.1 Diagnostický význam ?AEP... 112 // 3.4.3 Somatosenzorické evokované potenciály (SSEP) ... 113 // 3.4.3.1 Topická
diagnostika pomocí SSEP ... 115 // 3.4.3.2 Klinické jednotky alterující SSEP při stimulaci n. medianus ... 116 // 3.4.4 Vizuální evokované potenciály (VEP)... 117 // 3.4.4.1 Topický význam VEP ... 118 // 3.4.4.2 Patologické VEP u některých neurologických onemocnění... 118 // 3.5 Likvorologie ... 119 // 3.5.1 Funkce likvoru ... 119 // 3.5.2 Odběr likvoru... 119 // 3.5.2.1 Lumbální punkce (LP)... 120 // 3.5.2.2 Subokcipitální punkce... 121 // 3.5.3 Vyšetření likvoru... 121 // 3.5.3.1 Makroskopický vzhled a barva likvoru ... 121 // 3.5.3.2 Laboratorní vyšetření likvoru ... 122 // 3.5.3.2.1 Cytologické vyšetření... 122 // 3.5.3.2.2 Biochemické vyšetření ... 122 // 3.5.3.2.3 Spektrofotometrické vyšetření... 124 // 3.5.3.2.4 Bakteriologické a virologické vyšetření... 125 // -6- // 3.5.3.2.5 Stanovení protilátek v likvoru...125 // 3.5.4 Likvorové obrazy vybraných neurologických onemocnění ... 126 // 3.5.4.1 Virové meningi tidy... 126 // 3.5.4.2 Purulentní meningitidy... 126 // 3.5.4.3 Tuberkulózni meningitida ... 127 // 3.5.4.4 Klíšťová meningoencefalitida ... 127 // 3.5.4.5 Polyradikuloneuritida typu Guillain-Barré ... 127 // 3.5.4.5.1 Ostatní polyradikuloneuritidy... 128 // 3.5.4.6 Luetické afekce nervového systému... 128 // 3.5.4.7 Roztroušená skleróza mozkomíšní (RSM)... 128 // 3.5.4.8 Karcinóza mening ... 129 // 3.5.4.9 Překážky v páteřním kanálu blokující likvorovou cirkulaci...129 // 3.5.4.10 Subarachnoidální
krvácení (SAH) ...129 // 3.6 Barevně kódovaná dopplerovská ultrasonografie mozkových cév ... 130 // 3.6.1 Princip dopplerovské ultrasonografie... 131 // 3.6.2 Patologické nálezy - karotické a vertebrální tepny... 132 // 3.6.3 Klinický význam a přesnost metody... 135 // 3.6.4 Transkraniální vyšetření mozkových tepen pomocí BKDUS ... 135 // 4. ZÁKLADY NEUROLOGICKÉ SYNDROMOLOGIE... 137 // 4.1 Syndromologie mozkových laloků ... 137 // 4.1.1 Frontální lalok a jeho poruchy ... 137 // 4.1.2 Parietální lalok a jeho poruchy... 138 // 4.1.3 Temporální lalok a jeho poruchy... 139 // 4.1.4 Okcipitální lalok a jeho poruchy... 139 // 4.2 Poruchy symbolických funkcí - afázie, agnózie a apraxie ... 139 // 4.2.1 Afázie... 140 // 4.2.2 Agrafie ... 143 // 4.2.3 Alexie... 143 // 4.2.4 Akalkulie... 144 // 4.2.5 Amúzie ... 144 // 4.2.6 Konstrukční apraxie ... 144 // 4.2.7 Apraxie... 144 // 4.2.8 Agnózie... 146 // 4.3 Talamus a talamické syndromy... 147 // 4.3.1 Anatomické členění talamu... 148 // 4.3.2 Členění talamu dle cévního zásobení... 148 // 4.4 Epitalamus... 149 // 4.5 Subtalamus...150 // 4.6 Hypotalamus a jeho poruchy ... 150 // 4.7 Limbický systém... 151 // 4.8 Pyramidové syndromy (léze centrálního motoneuronu) ... 152 // -7- // 4.8.1 Klinický obraz ... 153 // 4.8.1.1 Lakunámí syndromy... 154 // 4.9 Extrapyramidové syndromy ... 154 // 4.9.1 Struktury extrapyramidového systému... 154 // 4.9.2 Funkce extrapyramidového systému...
156 // 4.9.3 Klinický obraz extrapyramidových lezi ... 157 // 4.9.3.1 Parkinsonský syndrom... 158 // 4.9.3.2 Torzní dystonie... 158 // 4.9.3.3 Choreatický syndrom ... 158 // 4.9.3.4 Atetoidní syndrom... 159 // 4.9.3.5 Balistický syndrom... 159 // 4.9.3.6 Syndrom extrapyramidového tremoru... 159 // 4.9.3.7 Syndrom myoklonický... 160 // 4.10 Mozkový kmen a základní kmenové syndromy ... 160 // 4.10.1 Struktury mozkového kmene ... 161 // 4.10.1.1 Jádra zadních provazců... 161 // 4.10.1.2 Jádra mozkových nervů... 161 // 4.10.1.3 Průběžné dlouhé dráhy mozkového kmene... 162 // 4.10.1.4 Rozvodné dráhy mozkového kmene ... 163 // 4.10.1.5 Retikulámí formace mozkového kmene ... 163 // 4.10.2 Hlavní kmenové syndromy podle lokalizace... 164 // 4.10.2.1 Paramediální syndrom bulbámí... 164 // 4.10.2.2 Laterální syndrom bulbámí (Wallenbergův syndrom)...164 // 4.10.2.3 Hemibulbámí syndrom (Babinski - Nageotte)... 164 // 4.10.2.4 Alternující hemiplegie bulbámí... 165 // 4.10.2.4.1 Avellisův syndrom... 165 // 4.10.2.4.2 Schmidtův syndrom ... 165 // 4.10.2.4.3 Jacksonův syndrom I... 165 // 4.10.2.4.4 Jacksonův syndrom II ... 165 // 4.10.2.5 Alternující hemiplegie pontinní... 165 // 4.10.2.5.1 Raymondův syndrom... 165 // 4.10.2.5.2 Millard-Gublerův syndrom (hemiplegia alternans facialis) . . 165 // 4.10.2.5.3 Hemiplegia alternans abducento-facialis... 165 // 4.10.2.5.4 Fovillův syndrom... 166 // 4.10.2.6 Alternující hemiplegie mezencefalické...
166 // 4.10.2.6.1 Weberův syndrom (hemiplegia alternans oculomotorica) . . . 166 // 4.10.2.6.2 Claudův syndrom... 166 // 4.10.2.6.3 Benediktův syndrom... 166 // 4.10.2.6.4 Parinaudův syndrom... 167 // 4.11 Mozeček a mozečkové syndromy ... 167 // 4.11.1 Struktury mozečku ... 167 // 4.11.2 Funkce mozečku a její poruchy... 168 // -8- // 4.11.3 Klinické příznaky léze mozečku ... 169 // 4.11.3.1 Mozečková hypotonie ... 169 // 4.11.3.2 Změny elementárních reflexů posturálních (ERP)... 169 // 4.11.3.3 Mozečková hypermetrie ... 169 // 4.11.3.4 Adiadochokinéza... 169 // 4.11.3.5 Mozečková asynergie... 170 // 4.11.3.6 Mozečkové poruchy mluvy... 170 // 4.11.3.7 Intenční tremor...170 // 4.11.3.8 Poruchy odhadování váhy ... 170 // 4.11.3.9 Mozečková ataxie a abázie... 170 // 4.11.3.10 Paleocerebelámí syndrom (syndrom vermisu mozečku) ... 171 // 4.11.3.11 Neocerebelámí syndrom (hemisferální mozečkový syndrom) . 171 // 4.12 Syndromologie poruch mozkových nervů ... 171 // 4.12.1 Čichový systém a jeho poruchy... 174 // 4.12.1.1 Anatomie čichového systému... 174 // 4.12.1.2 Příznaky poruch čichového systému ... 175 // 4.12.2 Zrakový systém a jeho poruchy... 176 // 4.12.2.1 Anatomie zrakového systému ... 176 // 4.12.2.2 Poruchy zraku a zorného pole ... 176 // 4.12.2.3 Hlavní poruchy očního pozadí ...177 // 4.12.3 N. oculomotorius ... 178 // 4.12.3.1 Anatomické poznámky... 178 // 4.12.3.2 Poruchy... 179 // 4.12.4 N. trochlearis
... 179 // 4.12.5 N. abducens... 180 // 4.12.5.1 Anatomické poznámky... 180 // 4.12.5.2 Poruchy... 180 // 4.12.6 Jiné poruchy okohybné inervace ... 180 // 4.12.6.1 Supranukleámí okohybné poruchy... 181 // 4.12.6.1.1 Poruchy horizontálních pohledů... 182 // 4.12.6.1.2 Poruchy vertikálních pohledů ... 182 // 4.12.6.2 Internukleární oftalmoplegie ... 182 // 4.12.6.3 Poruchy zornic ... 183 // 4.12.6.3.1 Poruchy fotoreakce... 184 // 4.12.6.4 Poruchy konvergence a akomodace ... 186 // 4.12.7 N. trigeminus ... 187 // 4.12.7.1 Anatomické poznámky... 187 // 4.12.7.2 Poruchy inervace ... 188 // 4.12.8 Kombinované syndromy z poruch hlavových nervů II až VI...188 // 4.12.9 N. intermediofacialis ... 190 // 4.12.9.1 Anatomické poznámky... 190 // 4.12.9.2 Poruchy... 193 // -9- // 4.12.10 N. vestibulocochlearis (statoacusticus) ... 194 // 4.12.10.1 N. acusticus (cochlearis) ... 194 // 4.12.10.1.1 Poruchy sluchu ... 194 // 4.12.10.2 N. vestibularis... 194 // 4.12.10.2.1 Vestibulámí syndromy ... 196 // 4.12.10.2.2 Nystagmus ... 196 // 4.12.10.2.3 Klinické manifestace poruchy vestibulárního systému ... 198 // 4.12.11 N. glossopharyngicus ... 198 // 4.12.12 N. vagus ... 199 // 4.12.13 N. accessorius ... 199 // 4.12.14 N. hypoglossus...200 // 4.12.15 Syndrom bulbámí ...200 // 4.12.16 Syndrom pseudobulbámí ...200 // 4.13 Míšní syndromy...202 // 4.13.1 Anatomické poznámky ...202 // 4.13.2 Poruchy ...204 // 4.13.2.1 Syndrom předních rohů a předních kořenů
míšních ...204 // 4.13.2.2 Syndrom zadních kořenů míšních ...205 // 4.13.2.3 Syndrom zadního provazce míšního ...206 // 4.13.2.4 Syndrom postranního provazce míšního...208 // 4.13.2.5 Hemisyndrom míšní (Brown-Sequardův syndrom) ...209 // 4.13.2.6 Syndrom transverzální léze míšní ...209 // 4.13.2.6.1 Spinální šok ...209 // 4.13.2.6.2 Automatická reflexní aktivita míchy...209 // 4.13.2.6.3 Transverzální léze míšní p<xlle topiky...210 // 4.14 Vegetativní systém a jeho poruchy ...211 // 4.14.1 Inervace močového měchýře a poruchy mikce...213 // 4.14.2 Inervace rekta a poruchy defekace ...214 // 4.14.3 Inervace genitálu a poruchy sexuální...214 // 4.14.4 Akutní pandysautonomie ...215 // 4.14.5 Ortostatická hypotenze (Shy-Dragerův syndrom) ...215 // 4.15 Periferní motoneuron a jeho poruchy...215 // 4.15.1 Periferní léze dle lokalizace a etiologie...217 // 4.15.2 Přehled kompresivních syndromů periferních nervů...217 // 4.15.3 Přehled paréz při poškození hlavních periferních nervů ...218 // 4.15.3.1 Plexus brachialis ...218 // 4.15.3.2 N. thoracicus longus ...219 // 4.15.3.3 N. dorsalis scapulae...219 // 4.15.3.4 N. suprascapularis ...219 // 4.15.3.5 N. subscapularis...219 // 4.15.3.6 N. thoracodorsalis...219 // 4.15.3.7 N. axillaris ...219 // - 10- // 4.15.3.8 N. musculocutaneus...220 // 4.15.3.9 N. medianus...222 // 4.15.3.10 N. ulnaris ...222 // 4.15.3.11 N. radialis ...222 // 4.15.3.12 Působení svalů horních končetin
na pohyb ruky a prstů ...225 // 4.15.3.13 Tvar ruky při obrnách hlavních nervů horních končetin ...228 // 4.15.3.14 N. femoralis...228 // 4.15.3.15 N. gluteus superior ...230 // 4.15.3.16 N. gluteus inferior...230 // 4.15.3.17 N. obturatorius...230 // 4.15.3.18 N. ischiadicus ...230 // 4.15.3.19 N. tibialis ...230 // 4.15.3.20 N. peroneus communis ...230 // 4.16 Citlivost ...235 // 4.16.1 Druhy citlivosti ...235 // 4.16.2 Poruchy citlivosti ...237 // 4.16.3 Topická diagnostika poruch citlivosti...237 // 4.17 Meningeální syndrom ...239 // 4.18 Syndrom nitrolební hypertenze a herniace...240 // - 11 -

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC