Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
125 s.,[35] s.obr.příl. : il.

objednat
ISBN 80-247-0315-7 (brož.)
Obsahuje obrázky, barevné fotografie
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
Chirurgie replantační - příručky
000124759
Obsah // Věnování ... 8 // Poděkování... 9 // Předmluva (M. Fára) ... 11 // Úvod (A. Nejedlý) ... 13 // 1 Historie replantační chirurgie (A. Nejedlý) ...15 // 2 Replantace obecně (M. Tvrdek) ... 17 // 2.1 Amputace... 17 // 2.1.1 Totální amputace... 17 // 2.1.2 Subtotální amputace...17 // 2.1.3 Kombinované ischemizující poranění ...17 // 2.2 Replantace...18 // 2.3 Revaskularizace...18 // 2.4 Makroreplantace a mikroreplantace...18 // 2.5 Klasifikace amputačních poranění na ruce ...18 // 2.6 Replantace jiných částí těla ...19 // 3 Mikroncurovaskulární chirurgie (A. Nejedlý) ...21 // 3.1 Zvětšení ... 22 // 3.2 Instrumentarium ... 26 // 3.3 Šicí materiál ... 32 // 3.4 Mikroneurovaskulární technika... 33 // 3.4.1 Cévní anastomóza... 33 // 3.4.2 Sutura nervu...41 // 4 Indikace к replantaci (M. Tvrdek)... 45 // 4.1 Indikace obecně ... 45 // 4.2 Faktory ovlivňující rozhodování... 45 // 4.2.1 Celkový stav pacienta... 45 // 4.2.2 Úroveň amputace, stav amputátu a amputačního pahýlu... 46 // 4.2.3 Věk... 47 // 4.2.4 Zaměstnání, zájmy a přání pacienta... 47 // 4.3 Indikační schéma podle úrovně amputace ... 47 // 4.3.1 Absolutní indikace ... 47 // 4.3.2 Relativní indikace... 47 // 4.4 Replantace jiných částí těla... 49 // 5 Rozdíly v indikaci replantace mezi dospělými a dětmi (A. Nejedlý)...51 // 6 Transport poraněného к definitivnímu ošetření (A. Nejedlý)...55 // 6.1 Pokyny pro přípravu pacienta před
překladem pro replantaci ...55 // 6.1.1 Zajištění celkového stavu pacienta...55 // 6.1.2 Místní ošetření ... 56 // 6.2 Přeložení pacienta do replantačního centra...-... 57 // 6.2.1 Výměna informací ... 57 // 6.2.2 Transport pacienta ... 58 // 7 Anestezie při replantaěních výkonech (L. Trlifaj)... 59 // 7.1 Indikace, zajištění a predoperační příprava pacienta ... 59 // 7.2 Volba způsobu anestezie ... 60 // 7.2.1 Celková doplňovaná anestezie... 62 // 7.2.2 Regionální anestezie ... 62 // 7.2.3 Kombinovaná regionální a celková doplňovaná anestezie... 64 // 7.2.4 Kombinovaná analgosedace a regionální anestezie ... 65 // 7.3 Pooperační péče z hlediska anesteziologa... 65 // 8 Osteosyntéza u replantaci a možnosti primární aloplastiky malých // kloubů ruky (V. Džupa, A. Nejedlý)... 67 // 8.1 Požadavky na osteosyntézu při replantaci a její zvláštnosti v této indikaci 67 // 8.1.1 Stabilita... 67 // 8.1.2 Šetrnost... 67 // 8.1.3 Rychlost provedení... 68 // 8.1.4 Snadná odstraňitelnost... 68 // 8.2 Provedení osteosyntézy ... 69 // 8.2.1 Transfixace... 70 // 8.2.2 Serkláž ... 70 // 8.2.3 Osteosyntéza sešroubováním ... 71 // 8.2.4 Dlahová osteosyntéza ... 71 // 8.2.5 Zevní fixace ... 71 // 8.3 Využití endoprotéz drobných kloubů ruky při replantacích ...74 // 8.3.1 Úvod ...74 // 8.3.2 Indikace při replantaci...75 // 8.3.3 Operační postup... 76 // 9 Postup při replantaci obecně (A. Nejedlý)... 77 // 9.1 Replantace
z hlediska celkového stavu... 77 // 9.1.1 Anamnéza... 78 // 9.1.2 Vyšetření před replantaci ... 78 // 9.1.3 Predoperační příprava... 78 // 9.2 Základy operačního postupu ... 79 // 10 Příklady replantaci v oblasti horní končetiny (A. Nejedlý)... 85 // 10.1 Amputace prstů... 85 // 10.1.1 Postup při replantaci prstu ... 85 // 10.1.2 Amputace palce... 90 // 10.1.3 Avulzní amputace prstu ... 90 // 10.1.4 Vícečetná amputace prstů... 92 // 10.1.5 Heterotopická replantace prstů ... 93 // 10.2 Amputace dlaně ... 93 // 10.3 Amputace zápěstí... 94 // 10.4 Amputace předloktí ... 95 // 10.5 Amputace paže... 96 // 11 Méně obvyklé replantace (A. Nejedlý) ... 99 // 11.1 Amputace dolní končetiny ... 99 // 11.2 Amputace skalpu... 100 // 11.3 Amputace boltce... 101 // 11.4 Amputace penisu... 102 // 11.5 Záchovná replantace ... 103 // 12 Časná pooperační péče (A. Nejedlý)... 107 // 12.1 Pooperační péče z hlediska celkového stavu... 107 // 12.2 Lokální péče po replantaci ...108 // 12.2.1 Monitorace prokrvení ... 108 // 12.2.2 Péče o vlastní ránu...109 // 13 Komplikace po replantacích (J. Kletenský)... 113 // 13.1 Celkové komplikace... 113 // 13.2 Místní komplikace ... 114 // 13.2.1 Insuficience venózní drenáže... 114 // 13.2.2 Insuficience arteriální... 114 // 13.2.3 Infekce ... 115 // 13.2.4 Otok ... 115 // 13.2.5 Krvácení ... 116 // 13.2.6 Nekróza ranných okrajů ... 116 // 13.2.7 Nekróza replantátu... 116 // 14 Rehabilitace
(J. Kletenský)... 117 // 15 Elektivní výkony po replantacích (A. Nejedlý) ... 121 // Rejstřík ... 123 // Zásady primárního ošetření pacienta s amputačním poraněním před transportem do replantačního centra (samostatná příloha)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC