Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2004
356 s.,[16] s.příl. : il.

ISBN 80-247-0233-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické cítace, úvod, rejstřík
Obezitologie klinická - učebnice vysokošk.
000124818
Obsah // Poděkování...14 // Použité zkratky...15 // Úvod...19 // 1 Obezita v historii lidstva (V. Hainer)...21 // 1.1 Pohled na obezitu a na její léčbu...21 // 1.2 Historie diagnostických metod v obezitologii ...24 // 1.3 Ideály krásy ve 20. a 21. století...24 // 1.4 Historie dietní léčby otylosti v období epidemie obezity...25 // 1.5 Vznik behaviorální terapie obezity...25 // 1.6 Historie farmakoterapie obezity...26 // 1.7 Historie chirurgické léčby obezity ...26 // 1.8 Historie obezitologie v České republice ...27 // 1.9 Obezitologické asociace, kongresy a časopisy...28 // 2 Epidemiologie a zdravotní rizika obezity (V. Hainer)...31 // 2.1 Globální epidemie obezity jako důsledek pozitivní energetické bilance ... 31 // 2.1.1 Stoupající energetický příjem...31 // 2.1.2 Pokles energetického výdeje v důsledku sedavého způsobu života . . 31 // 2.2 Trendy v prevalenci obezity u nás a ve světě...32 // 2.2.1 Faktory ovlivňující nárůst prevalence obezity ...34 // 2.3 Prevalence viscerální obezity...34 // 2.4 Zdravotní komplikace obezity ...35 // 2.4.1 BMI a zdravotní rizika...35 // 2.4.2 Jídelní chování a zdravotní rizika...37 // 2.4.3 Podíl nadváhy na rozvoji diabetů...39 // 2.4.4 Nadváha a obezita zvyšují úmrtnost...40 // 2.4.5 Přehled zdravotních komplikací obezity ...42 // 2.5 Obezita a kvalita života...44 // 2.6 Ekonomický dopad obezity...44 // 3 Obezita, metabolický syndrom X a diabetes 2. typu (Š. Svačina)...49
// 3.1 Společný výskyt obezity a diabetů...49 // 3.2 Pojem „metabolický syndrom“...50 // 3.3 Výskyt metabolického syndromu...51 // 3.4 Přehled složek metabolického syndromu...52 // 3.4.1 Metabolický syndrom a lipidy...52 // 3.4.2 Metabolický syndrom a koagulace...54 // 3.4.3 Metabolický syndrom a hypertenze...54 // 3.4.4 Metabolický syndrom a obezita...56 // 3.4.5 Metabolický syndrom a urikemie...56 // 3.4.6 Metabolický syndrom a endotel...57 // 3.4.7 Metabolický syndrom a oxidační stres ...57 // 3.4.8 Metabolický syndrom a ferritin...57 // 3.4.9 Metabolický syndrom a proinzulin ...58 // 3.4.10 Metabolický syndrom a leptin...58 // 3.4.11 Metabolický syndrom a psychická onemocnění...58 // 3.4.12 Další složky metabolického syndromu...58 // 3.5 Syndrom polycystických ovarií a infertilita...59 // 3.6 Inzulínová rezistence ...60 // 3.7 Metabolický syndrom a diabetes...64 // 3.7.1 Sekrece inzulínu...64 // 3.7.2 Cesta od metabolického syndromu k diabetů...65 // 3.7.3 Porucha glukózové tolerance a porušená glykemie nalačno ...66 // 3.7.4 Léčba obézních diabetiků 2. typu...66 // 3.7.5 Prevence diabetů 2. typu...70 // 3.8 Genetika metabolického syndromu...71 // 4 Etiopatogeneze obezity (V. Hainer, B. Bendlová)...75 // 4.1 Energetické bilance...75 // 4.1.1 Energetický příjem...75 // Tuky...75 // Sacharidy...76 // Bílkoviny...77 // Vláknina...77 // Alkohol...77 // Příjem vitaminů, minerálů a stopových prvků a obezita ...77
// 4.1.2 Frekvence příjmu potravy a obezita...78 // 4.1.3 Energetický výdej...79 // 4.1.4 Role sympatického nervového systému v etiopatogenezi obezity ... 80 // 4.2 Regulace energetické rovnováhy...81 // 4.2.1 Leptin - regulační a metabolické působení...84 // Leptin a energetická rovnováha...84 // Leptin, orgánová steatóza a inzulinorezistence...85 // 4.3 Úloha genetických faktorů v etiopatogenezi obezity...86 // 4.3.1 Faktory ovlivňující rozvoj obezity...86 // 4.3.2 Dědičnost BMI - studie rodin a dvojčat...87 // 4.3.3 Dědičnost rozložení tělesného tuku...88 // 4.3.4 Vliv genetických faktorů na hmotnostní odpověď // při změnách energetické bilance ...88 // 4.3.5 Mendelovsky děděné choroby...89 // 4.3.6 Mutace jednoho genu jako příčina obezity u lidí...90 // 4.3.7 Studie kandidátních genů či lokalizovaných chromozomálních // oblastí...91 // 4.3.8 Globální epidemie obezity a teorie úsporných genů ...93 // 4.3.9 Uncoupling proteiny (UCP)...94 // 4.3.10 Role dědičnosti v neschopnosti adekvátně oxidovat tuky ...95 // 4.3.11 Perspektivy výzkumu interakce genů a prostředí při vzniku obezity . . 95 // 4.4 Virová infekce a vznik obezity...96 // 4.5 Faktory predisponujíci jedince ke vzniku obezity ...97 // 4.6 Riziková období pro rozvoj obezity...97 // 4.6.1 Předčasný „adiposity rebound“ a rozvoj otylosti...97 // 4.6.2 Vliv kojení na vznik otylosti ...98 // 4.6.3 Léky, které mohou navodit vzestup tělesné
hmotnosti...98 // 4.7 Kortizol, viscerální obezita a metabolický syndrom...99 // 4.7.1 Glukokortikoidy, viscerální tuk a metabolická a kardiovaskulární // rizika...99 // 4.7.2 Syntéza glukokortikoidů v tukové tkáni a obezita ...100 // 4.7.3 Dysregulace osy hypolalamus - hypofýza - nadledviny, // viscerální obezita a metabolický syndrom ...101 // 4.7.4 Genetické faktory, viscerální tuk a sekrece kortizolu...102 // 4.8 Obezita u žen...102 // 4.9 Endokrinopatie spojené s obezitou...103 // 4.10 Tuková tkáň jako endokrinní orgán...104 // 5 Metody genetického vyšetření u obézních - současnost a perspektivy // (B. Bendlová, V. Hainer)...109 // 5.1 Obezita - multifaktoriální onemocnění se silnou genetickou // komponentou...109 // 5.2 Monogenní typy obezity ...110 // 5.3 Komplexní (oligogenní a polygenní) formy obezity...110 // 5.3.1 Výzkum kandidátních genů obezity - asociační studie...111 // 5.3.2 Mapování neznámých genů - vazebná analýza, studium vazebné nerovnováhy...112 // 5.3.3 Současné výsledky celogenomových screeningů obezity...116 // 5.4 Zvířecí modely ...116 // 5.5 Závěr...117 // 6 Tkáňový metabolismus a obezita (J. Kopecký, P. Flachs)...121 // 6.1 Úvod...121 // 6.2 Obecné principy modulace energetického metabolismu a účinnosti // energetické přeměny ’. . 122 // 6.2.1 Mitochondriální odpřahující proteiny...123 // 6.2.2 KKK-aktivovaná proteinová kináza...125 // 6.3 Tuková tkáň...127
6.3.1 Metabolismus tukové tkáně a hormonální regulace...128 // 6.3.2 Změny metabolismu v tukové tkáni při obezitě...130 // 6.3.3 Sekreční funkce tukové tkáně...131 // 6.3.4 Efekt genetické ablace tukové tkáně...133 // 6.3.5 Genetický podklad obezity ...135 // 6.3.6 Ovlivňování metabolismu tukové tkáně farmaky a dietou...136 // 6.4 Kosterní sval ...139 // 6.4.1 Metabolismus svalu a hormonální regulace...140 // 6.4.2 Sval, obezita a inzulínová rezistence ...140 // 6.4.3 Úloha LPL a UCP3 ve svalu...141 // 6.4.4 Ovlivnění svalového metabolismu dietou a farmaky...143 // 6.5 Játra...144 // 6.5.1 Metabolismus jater a hormonální regulace...144 // 6.5.2 Játra a obezita...145 // 6.5.3 Metabolické dopady anatomického uložení jater // a úloha hexosaminů...146 // 6.5.4 Ovlivnění jalerního metabolismu dietou a farmaky...147 // 6.6 Souhrn...148 // Vyšetření v obezitologii (M. Kunešová)...153 // 7.1 Úvod ...153 // 7.2 Anamnéza a objektivní vyšetření obezity...153 // 7.3 Laboratorní vyšetření...154 // 7.4 Vyšetření složení těla...155 // 7.4.1 Hmotnost a hmotnostní indexy ...155 // 7.4.2 Metody měření složení těla...156 // 7.4.2.1 Antropometrie ...156 // 7.4.2.2 Metody založené na vodivosti těla...158 // 7.4.2.3 Referenční metody...159 // 7.4.2.4 Stanovení obsahu vody...160 // 7.4.3 Metody měření rozložení (distribuce) tukové tkáně...160 // 7.4.3.1 Anlropometrické metody...161 // 7.4.3.2 Další antropometrické
metody vyšetření distribuce tuku . . 164 // 7.4.3.3 Zobrazovací metody stanovení distribuce tuku ...164 // 7.5 Vyšetření příjmu potravy a jídelních zvyklostí...165 // 7.5.1 Dvacetičlyřhodinová rekapitulace příjmu potravy ...166 // 7.5.2 Tří až sedmidenní záznam příjmu potravy ...166 // 7.5.3 Dotazník na častost příjmu potravy (food frequency questionnaire) . 166 // 7.5.4 Charakteristika jídelního chování...166 // 7.6 Měření výdeje energie...167 // 7.6.1 Klidový energetický výdej...167 // 7.6.2 Postprandiální termogeneze a fyzická aktivita ...168 // 7.6.3 Celkový energetický výdej ...169 // 7.7 Schéma vyšetření v obezitologii ...169 // •béčba obezity dietou (M. Kunešová) ...173 // 8.1 Role diety v léčbě obezity ...173 // 8.2 Příjem potravy...173 // 8.2.1 Aktivní přejídání...174 // 8.2.2 Pasivní přejídání...174 // 8.2.3 Nadměrný příjem některých živin ...174 // 8.2.4 Vliv fyzické aktivity... 174 // 8.3 Úloha výživy v etiopatogeneze a léčbě obezity...175 // 8.3.1 Tuková tkáň...175 // 8.3.2 Lipidy... 176 // 8.3.2.1 Středomořská dieta...177 // 8.3.3 Sacharidy ... 177 // 8.3.3.1 Glykemický index... 178 // 8.3.4 Vláknina... 180 // 8.3.5 Energetická denzila (vydatnost) potravy ...181 // 8.3.6 Čaj a černá káva...182 // 8.3.7 Alkohol ...182 // 8.4 Ovlivnění funkce endotelu dietou...183 // 8.5 Vztah složení diety k inzulínové senzitivitě ...185 // 8.6 Druhy redukčních diet...185
8.6.1 Vyvážená strava...185 // 8.6.2 Diety omezující jednu ze živin ...186 // 8.6.2.1 Diety se sníženým obsahem tuku ...186 // 8.6.2.2 Dieta se změněným složením tuku...186 // 8.6.2.3 Bezsacharidová dieta ...187 // 8.6.3 Tekuté diety...187 // 8.6.4 Kombinace vyvážené redukční diety a náhrady potravy // (tekuté diety)...188 // 8.6.5 Magické diety...188 // 8.6.6 Současná situace...188 // 8.6.7 Doporučení pro pacienta...189 // 8.7 Optimální dieta k redukci hmotnosti...190 // Velmi přísné nízkoenergetické diety (Very Low Calorie Diets - VLCD) // (V. Hainer)...195 // 9.1 Indikace podávání VLCD...195 // 9.2 Kontraindikace podávání VLCD...196 // 9.3 Složení VLCD...197 // 9.4 Výskyt nežádoucích účinků při léčbě VLCD ...199 // 9.5 Léčba VLCD a hmotnostní pokles...200 // 9.6 Léčba VLCD a zdravotní rizika...202 // 9.7 VLCD a dlouhodobý redukční režim...202 // 10 Pohybová aktivita v prevenci a léčbě obezity (V. Štich)...205 // 1 10.1 Úvod...205 // 10.2 Pohybová aktivita a regulace množství tělesného tuku...205 // 10.2.1 Energetický výdej spojený s pohybovou aktivitou...205 // 10.2.2 Pohybová aktivita, klidový energetický výdej a postprandiální termogeneze...206 // 10.2.3 Pohybová aktivita, oxidace tuků a lipolýza...206 // 10.3 Účinek pohybové aktivity jako součást léčby obezity ...207 // 10.3.1 Účinek samotné pohybové aktivity...207 // 10.3.2 Pohybová aktivita ve spojení s dietou...208
10.3.3 Udržení váhy po dietním režimu a pohybová aktivita...209 // 10.3.4 Vliv pohybové aktivity na metabolické komplikace spojené // s obezitou ...209 // 10.4 Preskripce pohybové aktivity...209 // 10.5 Poznámky k utilizaci energetických substrátů // při tělesném cvičení...210 // 10.6 Rizika pohybové aktivity...211 // 10.7 Pohybová aktivita v prevenci obezity...211 // 10.8 Závěr...212 // 11 Kognitivně behaviorální přístup k léčbě obezity (1. Málková)...215 // 11.1 Úvod...215 // 11.2 Historický vývoj kognitivně behaviorální psychoterapie...216 // 11.3 Teorie učení...216 // 11.3.1 Klasické podmiňování...216 // 11.3.2 Operantní podmiňování...217 // 11.3.3 Kognitivní teorie...217 // 11.4 Teorie K, K, K...218 // 11.5 Systémové pojetí obézního...218 // 11.6 Základní techniky kognitivně behaviorální psychoterapie obezity...220 // 11.6.1 Techniky sebekontroly...220 // 11.6.1.1 Techniky sebepozorování...221 // 11.6.1.2 Techniky aktivní kontroly podnětů...221 // 11.6.1.3 Techniky sebeposilování...221 // 11.6.1.4 Techniky kontrolující samotný akt jedení...222 // 11.6.2 Kognitivní techniky...223 // 11.6.3 Relaxační techniky...224 // 11.6.4 Modelování ...225 // 11.6.5 Souhrn kognitivně behaviorálních technik ...225 // 11.7 Skupinová terapie...225 // 11.8 Praktická aplikace kognitivně behaviorální terapie společností STOB . . . 226 // 11.8.1 Hlavní cíle společnosti STOB...226 // 11.8.2 Praktická aplikace
kognitivně behaviorální terapie ve 12 lekcích // kurzů snižování nadváhy ...227 // 1. lekce ...228 // 2. lekce ...228 // 3. a 4. lekce ...229 // 5. lekce ...229 // 6.-9. lekce...229 // 10. lekce...231 // 11. lekce...231 // 12. lekce...231 // Shrnutí základních principů a postupů v terapii...231 // 11.8.3 Přehled pomůcek usnadňujících hubnutí...232 // 11.8.3.1 Ujasnění motivace a cílů...232 // 11.8.3.2 Sebekontrola...232 // 11.8.3.3 Kognitivní techniky ...235 // 11.8.3.4 Pohybová aktivita ...236 // 11.9 Výsledky výzkumu...236 // v // 12 /Úloha psychologické péče při léčbě obezity (M. Wagenknecht)...241 // 12.1 Alimentační potřeba a obezita...241 // 12.2 Obezita a psychologická péče...242 // 12.3 Psychologické charakteristika obézních ...243 // 12.4 Náplň práce psychologa v obezitologickém centru...245 // 12.4.1 Psychologická diagnostika ...245 // 12.4.2 Psychologické poradenství...246 // 12.4.3 Profylaxe a edukace...249 // 12.4.4 Psychoterapie...249 // 12.5 Psychologická specifika pacientů // obezitologického centra...250 // 12.6 Motivace pacientů obezitologického centra ...250 // 12.7 Nástin terapeutické práce s obézními...251 // 12.7.1 První krok - zmapování situace, zpřítomnění problému...252 // 12.7.2 Druhý krok - porozumění situaci, zaujetí postoje a posílení // motivace...253 // 12.7.3 Třetí krok - převedení nově získaného rozhodnutí do // každodenního života...254 // 13 Farmakoterapie
obezity (V. Hainer) ...259 // 13.1 Indikace farmakoterapie obezity...259 // 13.2 Kritéria, jimž by měly vyhovovat moderní léky k léčbě obezity...26Ü // 13.3 Mechanismus působení léků užívaných v léčbě obezity v současnosti ... 260 // 13.4 Fentermin...261 // 13.5 Kombinace efedrinu a kofeinu ...261 // 13.6 Sibutramin...262 // 13.6.1 Mechanismus působení, indikace, dávkování...262 // 13.6.2 Klinické studie...262 // 13.6.3 Ovlivnění zdravotních rizik léčbou sibutraminem ...264 // 13.6.4 Sibutramin a kardiovaskulární systém...265 // 13.6.5 Nežádoucí účinky sibutraminu ...265 // 13.6.6 Konlraindikace podávání sibutraminu ...265 // 13.7 Orlistat...266 // 13.7.1 Mechanismus působení, indikace a dávkování...266 // 13.7.2 Klinické studie...267 // 13.7.3 Orlistat v léčbě obézních diabetiků...267 // 13.7.4 Ovlivnění zdravotních rizik léčbou orlistatem ...268 // 13.7.5 Nežádoucí účinky orlistatu ...268 // 13.7.6 Konlraindikace léčby orlistatem...269 // 13.8 Léky, které nejsou primárně určeny k léčbě prosté obezity...269 // 13.9 Volně distribuované přípravky proti obezitě...269 // 13.10 Perspektivy ve farmakoterapii obezity...270 // 13.11 Dlouhodobá farmakoterapie obezity ...273 // 13.12 Závěr...274 // 14 Chirurgická léčba obezity (M. Fried)...279 // 14.1 Druhy bariatrických chirurgických výkonů...279 // 14.2 Princip gastrické bandáže...280 // 14.3 Adjustabilní gastrická bandáž...282 // 14.4
Indikace ke gastrické bandáži...283 // 14.5 Kontraindikace chirurgického výkonu ...283 // 14.6 Predoperační vyšetření a příprava...284 // 14.7 Základní principy operačního výkonu...284 // 14.8 Dlouhodobé výsledky...286 // 14.9 Možné komplikace v časném pooperačním období...287 // 14.10 Možné pozdní komplikace ...287 // 14.11 Výsledky chirurgické léčby obezity...289 // 14.12 Gastrická stimulace...289 // 15 Obezita v dětském věku (L. Lisá)...293 // 15.1 Prevalence obezity v dětské populaci...293 // 15.2 Diagnostika obezity u dětí...293 // 15.3 Tělesné složení a distribuce luku v ontogenezi dítěte...294 // 15.4 Eliopatogeneze obezity u dětí...295 // 15.5 Leptin a obezita...296 // 15.6 Mutace dalších genů jako příčina obezity u dětí...298 // 15.7 Obezita provázející endokrinopatie a chromozomální poruchy ...298 // 15.8 Zdravotní rizika provázející obezitu v dětském věku ...298 // 15.9 Zásady léčby obezity v dětském věku ...301 // 16 Poruchy příjmu potravy (F. D. Krch) ...305 // 16.1 Úvod...305 // 16.2 Mentální anorexie...305 // 16.3 Mentální bulimie ...307 // 16.4 Srovnání mentální anorexie a bulimie ...308 // 16.5 Etiologie...310 // 16.6 Atypické poruchy příjmu potravy...311 // 16.7 Terapie poruch příjmu potravy...313 // 16.8 Obezita a poruchy příjmu potravy ...314 // 17/ Prevence obezity (M. Kunešová)...319 // 17.1 Současná epidemie obezity... 319 // 17.2 Rizikové faktory pro vznik
obezity...319 // 17.3 Cíle prevence...321 // 17.4 Metody prevence...322 // 17.5 Klíčové oblasti společenského řešení...322 // 17.6 Doporučení k intervenci...323 // 17.6.1 Doporučení cílená na účinek preventivního programu...323 // 17.6.2 Doporučení cílená na metody intervence...323 // 17.6.2.1 Příjem potravy ...323 // 17.6.2.2 Fyzická aktivita...324 // 17.7 Závěr...324 // 18 /Celosvětová epidemie obezity: současné a budoucí perspektivy v řešení // problému (W. K. T. James, R. Jackson-Leach, N. Rigby)...327 // 18.1 Úvod...327 // 18.2 Celosvětový rozsah problému obezity...327 // 18.3 Příčiny vzestupu hmotnosti...328 // 18.4 Prevence vzestupu hmotnosti...330 // 18.5 Přístupy vedoucí k prevenci obezity...334 // Hlavní spouštěče pasivní spotřeby energeticky bohatých pokrmů // a sedavého způsobu života...334 // 18.6 Sedavý způsob života...336 // 18.7 Aplikace zásad léčby...337 // 18.8 Rozsah problému při léčbě obezity...339 // Rejstřík...341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC