Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008
168 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7414-047-1 (brož.)
Skripta
Obsahuje tabulky, terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 154-155
000124852
POSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V SYSTÉMU VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY -- Systém vzdělávací soustavy -- Změny pro mateřské školy vyplývající ze školského zákona -- Obecné zásady a cíle vzdělávání -- Cíle předškolního vzdělávání -- PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY -- Podmínky a organizace provozu mateřské školy -- Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných -- Podmínky předškolního vzdělávání stanovené v RVP PV -- Podmínky stravování dětí v mateřské škole -- Péče o zdraví a bezpečnost dětí -- Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí -- PRÁVNÍ POSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A JEJÍ FINANCOVÁNÍ -- Právní postavení mateřské školy -- Školský rejstřík -- Financování mateřských škol a školských zařízení ze státního rozpočtu ---
Finanční hospodaření mateřské školy jako příspěvkové organizace -- územních samosprávných celků -- PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY -- Obecná charakteristika pojmu pedagogický pracovník -- Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka -- Pracovní doba učitele mateřské školy -- Povinnosti učitele mateřské školy -- Ředitel mateřské školy -- PRACOVNĚ PRÁVNÍ PROBLEMATIKA -- Základní pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce -- Dovolená -- Přestávka v práci, práce přesčas, překážky v práci -- Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné -- pracoviště -- Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv -- zaměstnance -- Odměňování za práci -- DOKUMENTACE ŠKOLY -- Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku -- Evidence dětí -- Doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a ukončování ---
Vzdělávací program -- Zpráva o vlastním hodnocení školy -- Třídní kniha -- Školní řád -- Záznamy z pedagogických rad -- Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí -- ) Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy Personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentace a účetní evidence a další dokumentace stanova dalšími právními předpisy -- DOKUMENTACE TŘÍDY -- Třídní kniha -- Přehled docházky -- Školní vzdělávací program/Třídní vzdělávací program , -- Záznamy o dětech -- PEDAGOGICKÉ HODNOCENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE -- Podstata pedagogického hodnocení v mateřské škole -- Pedagogická diagnostika a její význam pro učitele mateřské školy -- Zásady pedagogické diagnostiky -- Vybrané metody pedagogické diagnostiky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC