Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(22.5) Půjčeno:225x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
71 s. ; 30 cm

ISBN 80-7042-263-7 (brož.)
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 69-71
Patopsychologie - učebnice vysokošk.
000124904
ÚVOD // 1. PSYCHOPATOLOGIE JAKO VĚDA...6 // 1.1. Základní pojmy psychopatologie...6 // 1.1.1. Pojetí zdraví...6 // 1.1.2. Pojetí nemoci...7 // 1.1.3. Pojetí normality...9 // 1.2. Diagnostika psychických poruch...9 // 1.2.1. Pozorování...10 // 1.2.2. Explorační metody...10 // 1.2.3. Testové metody...11 // 1.3. Terapie psychických poruch...12 // 1.3.1. Psychiatrická léčba...12 // 1.3.2. Psychoterapie...12 // 2. PŘÍČINY PSYCHICKÝCH PORUCH...15 // 2.1. Etiopatogenclické faktory...15 // 2.2. Stres jako etiopatogenelický činitel...16 // 2.2.1. Základní pojetí stresu...16 // 2.2.2. Stresové reakce...18 // 2.2.3. Psychická krize...19 // 2.2.4. Suicidální krize...23 // 2.2.5. Rizikové a protektivní stresové faktory...26 // 3. PORUCHY PSYCHICKÝCH ITINKСÍ ...27 // 3.1. Vnímání a jeho poruchy...27 // 3.2. Pozornost a její poruchy...28 // 3.3. Paměť a její poruchy...29 // 3.4. Myšlení a jeho poruchy...30 // 3.5. Řeč a její poruchy...31 // 3.6. Inteligence a její poruchy...32 // 3.7. City a jejich poruchy...34 // 3.8. Pudy a jejich poruchy...j5 // 3.9. Vědomí a jeho poruchy...36 // 4. NEUROTICKÉ PORUCHY...38 // 4.1. Charakteristika neurotických poruch...38 // 4.2. Klasifikace neurotických poruch...39 // 4.2.1. Neurastenická neuróza...39 // 4.2.2. Anxiózní neuróza...49 // 4.2.3. Fobická neuróza...40 // 4.2.4. Obscdantně kompulzivní neuróza...40 // 4.2.5. Disociační neuróza...41 // 4.2.6. Depresivní neuróza...41
// 4.2.7. Dětské neurózy...41 // 5. PORUCHY CHOVÁNÍ...43 // 5.1. Hyperkinetická porucha...43 // 5.2. Přehled poruch chování...44 // 5.3. Delinkventní jednání...46 // 6. PORUCHY OSOBNOSTI...47 // 6.1. Charakteristika poruch osobnosti...47 // 6.2. Přehled poruch osobnosti...48 // 6.2.1. Paranoidní porucha osobnosti...49 // 6.2.2. Schi/.oidní porucha osobnosti...48 // 6.2.3. Disociální poruchu osobnosti...48 // 6.2.4. Anankastická porucha osobnosti...49 // 6.2.5. Histriónská porucha osobnosti...49 // 6.2.6. Emočně nestabilní porucha osobnosti...49 // 6.2.7. Narcislická porucha osobnosti...50 // 6.2.8. Úzkostná porucha osobnosti...50 // 6.2.9. Závislá porucha osobnosti...50 // 7. DROGOVÁ ZÁVISLOST...51 // 7.1. Charakteristika drogové závislosti...51 // 7.2. Klasifikace drogových závislosti...55 // 7.2.1. Alkoholo-barbiturátový typ závislosti...55 // 7.2.2. Amfetaminový typ závislosti...57 // 7.2.3. Kanabisový typ závislosti...57 // 7.2.4. Kokainový typ závislosti...58 // 7.2.5. Halucinogenní typ závislosti...58 // 7.2.6. Kathový typ závislosti...58 // 7.2.7. Opiálový typ závislost...59 // 7.2.8. Solvenciový typ závislosti...59 // 7.2.9. Tabákový typ závislosti...59 // 7.2.10.Kofeinový typ závislosti...59 // 8. PSYCHOTICKÉ PORUCHY...60 // 8.1. Charakteristika psychotických poruch...60 // 8.2. Přehled psychotických poruchy...60 // 8.2.1. Schizofrenie...60 // 8.2.2. Maniodepresivní psychóza...62 // 9. PORUCHY RODINNÉHO SOUŽITÍ...63
// 9.1. Dysfunkční rodina...63 // 9.2. Rodina a syndrom CAN...66 // 9.1.1. Tělesné týrání, zneužívání a zanedbávání...67 // 9.1.2. Psychické týrání, zneužívání a zanedbávání...67 // 9.1.3. Sexuální zneužívání...69 // 9.1.4. Specifické formy CAN...69 // LITERATURA...69 // 4
(OCoLC)53272936
cnb001247945

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC