Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999
161 s. : il.

ISBN 80-7040-351-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, mapky, diagramy
Bibliografie: s. 161 s.
Obratlovci - fyziologie ekologická - učebnice vysokošk.
000124961
OBSAH // 1. Ekologické faktory...11 // 1.1. Vymezení pojmu...11 // 1.2. Členění ekologických faktorů...12 // 1.2.1. Základní dělení...12 // 1.2.2. Rozdělení ekologických faktorů podie periodicity působení...13 // 1.2.3. Klasifikace faktorů podle charakteru působení na organismy...14 // 2. Odpovědi organismu na vlivy vnějších faktorů...16 // 2.1. Základní typy odpovědí organismu...16 // 2.2. Stresová reakce a adaptační proces...18 // 2.2.1. Vznik stresové reakce a její vývojová stádia...18 // 2.2.2. Vliv adaptací na vnitřní prostředí organismů...21 // 2.2.3. Obecné mechanismy adaptačních dějů...23 // 2.2.4. Rozdělení adaptací...24 // 2.2.5. Adaptogeny...24 // 3. Působení fyzikálních faktorů na organismy...27 // 3.1. Světlo jako ekologický faktor aneb živé organismy a čas...27 // 3.1.1. Příklady vlivu světla na organismy...27 // 3.1.2. Biorytmy...29 // 3.1.2.1. Vymezení pojmu biorytmus a struktura biorytmu...29 // 3.1.2.2. Cirkadiální rytmy...30 // 3.1.2.3. Systém řídící cirkadiální rytmy organismu...33 // 3.1.2.4. Další typy biorytmů...37 // 3.1.3. Světlo jako prostředek orientace a komunikace v mezidruhových a vnitrodruhových vztazích...38 // 3.2. Adaptace na teplotu...41 // 3.2.1. Adaptace poikilotermních organismů na sníženou teplotu prostředí...41 // 3.2.2. Adaptace homoiotermů na sníženou teplotu prostředí...44 // 3.2.2.1. Obecné zákonitosti adaptace homoiotermů na chlad...44
3.2.2.2. Třesová termogeneze...48 // 3.2.2.3. Produkce tepla svalovou prací...51 // 3.2.2.4. Netřesová termogeneze...52 // 3.2.2.5. Izolační složka termoregulace...56 // 3.2.2.6. Hibernace jako specifická forma adaptace...62 // 3.2.2.7. Specifické rysy adaptace člověka na chlad...69 // 3.2.3. Adaptace obratlovců na vysokou teplotu prostředí...70 // 3.2.3.1. Adaptace na vysokou teplotu a nízký obsah vodních par ve vzduchu („suché teplo“)...70 // 3.2.3.2. Adaptace na vysokou teplotu prostředí a současně vysoký obsah vodních par ve vzduchu („vlhké teplo“)...76 // 3.3. Různé druhy záření jako ekologické faktory...79 // 3.3.1. Obecný vliv záření na živé organismy...79 // 3.3.2. Ionizující záření...80 // 3.3.2.1. Přirozené ionizující záření...80 // 3.3.2.2. Umělé ionizující záření...82 // 3.3.3. Ultrafialové (UV) záření...90 // 3.3.4. Neionizující elektromagnetické vlny (rádiové vlny)...92 // 3.4. Biologický účinek zvukového vlnění...93 // 3.5. Elektrické pole Země a prostorový náboj...95 // 3.6. Adaptace na gravitační vlivy...97 // 3.6.1. Přizpůsobení podmínkám vlivu gravitace...97 // 3.6.2. Fyziologické reakce na přetížení...99 // 3.6.3. Fyziologické reakce na stav beztíže...101 // 3.7. Adaptace na nedostatek kyslíku a nižší parciální tlak plynů...103 // 3.7.1. Obecná charakteristika podmínek života z hlediska obsahu kyslíku...103 // 3.7.2. Adaptace na život ve vyšších
nadmořských výškách...104 // 3.7.3. Hypoxie u člověka...105 // 3.7.4. Průběh adaptace člověka na pobyt ve vyšších nadmořských výškách...107 // 3.8. Adaptace na působení specifických fyzikálních faktorů vodního prostředí...110 // 3.8.1. Voda jako prostředí pro organismy...110 // 3.8.2. Adaptace vodních živočichů na různou koncentraci rozpuštěných solí // ve vodě (salinitu)...112 // 3.8.3. Adaptace obratlovců dýchajících vzduch na potápění...118 // 3.8.4. Adaptace na anaerobní podmínky...124 // 4. Adaptace na cizorodé chemické látky (xenobiotika)...125 // 4.1. Výskyt a obecné vlastnosti xenobiotik...125 // 4.2. Biotransformace xenobiotik...127 // 4.2.1. Základní typy metabolických přeměn xenobiotik...128 // 4.2.2. Příklady biotransformace některých xenobiotik...129 // 4.2.3. Faktory ovlivňující aktivitu biotransformačních procesů...131 // 4.3. Otázka vzniku rezistence vůči působení xenobiotik...135 // 4.4. Obecné vlivy biologicky aktivních látek včetně metabolitů na organismus 136 // 5. Potrava jako jeden ze základních biotických faktorů...139 // 5.1. Adaptace na kvantitativní a kvalitativní stránku faktoru potravy...139 // 5.1.1. Typy výživy, potravní spektrum...139 // 5.1.2. Kvantitativní potřeba potravy...147 // 5.1.2.1. Adaptace na podvýživu...149 // 5.1.2.2. Adaptace na nadvýživu...151 // 5.1.3. Adaptace na kvalitativní složení potravy...152 // 5.1.3.1. Adaptace na zvýšený
příjem cukrů...155 // 5.1.3.2. Adaptace na zvýšený příjem tuků...156 // 5.1.4. Adaptace na časové rozložení příjmu potravy...156 // 5.1.5. Působení kvalitativní a kvantitativní stránky potravy v ontogenezi a fylogenezi živočichů...158 // Použitá a doporučená literatura...161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC