Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Fortuna, 1995
165 s. ; 21 cm

ISBN 80-7168-240-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Pro střední školy
000125022
Rekat.
ZÁKLADY STÁTOPRÁVNÍ TEORIE (Radovan Ryska) // I ZÁKLADY TEORIE STÁTU ...11 // 1 Pojem a vznik státu ...11 // 1.1 Pojem stát...11 // 1.2 Vznik státu ...12 // 2 Podstata státu, občan a stát, státní moc ...13 // 2.1 Podstata státu...13 // 2.2 Občan a stát ...13 // 2.3 Státní moc ...13 // 3 Formy státu ...14 // 4 Druhy států, národ a stát ...16 // 5 Politika, demokratický právní stát...19 // 5.1 Politika a politická činnost ...19 // 5.2 Demokratický právní stát ...21 // II ZÁKLADY TEORIE PRÁVA...22 // 1 Pojem a vývoj práva ...22 // 1.1 Pojem právo ...22 // 1.2 Vývoj práva...23 // 2 Právní řád ...24 // 2.1 Pojem právní řád...24 // 2.2 Jednotnost a vývoj právního řádu ...25 // 2.3 Dodržování právního řádu...26 // 3 Právní normy ...26 // 3.1 Pojem právní norma...26 // 3.2 Sankce ...27 // 3.3 Vztah mezi právními a morálními normami ...27 // 3.4 Druhy právních norem ...28 // 4 Právní předpisy...29 // 4.1 Pojem právní předpisy ...29 // 4.2 Platnost, účinnost a působnost právních předpisů ...30 // 5 Právní vztahy ...31 // 5.1 Pojem právní vztahy ...31 // 5.2 Rozbor právních vztahů ...31 // 5.3 Fyzické osoby (lidé) ...32 // 5.4 Právnické osoby...33 // 6 Právní skutečnosti a realizace práva, systém práva . . 34 // 6.1 Pojem právní skutečnosti ...34 // 6.2 Právní skutečnosti objektivní...34 // 6.3 Propadnutí, promlčení a vydržení práva ...35 // 6.4 Právní skutečnosti subjektivní...36 // 6.5 Smlouvy ...36 // 6.6 Realizace práva ...37 // 6.7 Systém práva ...37 //
III PŘEHLED VEŘEJNÉHO PRÁVA ...39 // 1 Ustavní právo, Ústava České republiky ...39 // 1.1 Odvětví ústavního práva ...39 // 1.2 Ústava České republiky ...39 // 1.3 Listina základních práv a svobod ...40 // 2 Správní právo, obec ...42 // 2.1 Pojem správní právo ...42 // 2.2 Obce ...42 // 3 Trestní právo ...44 // 3.1 Pojem trestní právo ...44 // 3.2 Pachatelé trestných činů ...45 // 3.3 Druhy trestů ...46 // 3.4 Trestné činy ...46 // 4 Ostatní odvětví veřejného práva ...48 // IV PŘEHLED SOUKROMÉHO PRÁVA ...49 // 1 Občanské právo, věcná práva, vlastnictví ...49 // 1.1 Majetkové vztahy ...49 // 1.2 Majetek ...50 // 1.3 Vlastnické právo ...51 // 2 Občanské právo závazkové ...52 // 2.1 Závazky ...53 // 2.2 Vady věcí ...53 // 2.3 Zánik závazků ...54 // 3 Rodinné právo ...55 // 3.1 Manželství ...55 // 3.2 Narození dítěte ...56 // 3.3 Osvojení dítěte a pěstounská péče ...56 // 3.4 Vyživovací povinnosti ...57 // 4 Občanské soudní řízení a další odvětví // soukromého práva ...57 // 4.1 Občanské soudní řízení ...57 // 4.2 Vedení občanského soudního řízení ...58 // 4.3 Právo obchodní a pracovní ...59 // 5 Notáři, advokáti, komerční právníci ...59 // Základní a doporučená literatura ...60 // ZÁKLADY EKONOMIE A EKONOMIKY // (Bohuslav Eichler) // I EKONOMIE A EKONOMIKA ...62 // 1 Ekonomie ...62 // 2 Ekonomika ...64 // II TRŽNÍ EKONOMIKA ...66 // 1 Charakteristika trhu ...66 // 2 Fungování trhu, nabídka a poptávka ...67 // 3 Subjekty trhu ...71 // 4 Složky trhu ...73 // 5 Tržní mechanismus ...73 //
III PENÍZE V TRŽNÍ EKONOMICE ...75 // 1 Podstata a vznik peněz ...75 // 2 Banky a bankovní soustava ...76 // 3 Komerční banky ...77 // 4 Centrální banka ...80 // 5 Cenné papíry ...82 // 6 Burzy ...84 // 7 Konvertibilita měny ...87 // 8 Inflace ...87 // IV ZAMĚSTNANOST ...89 // 1 Práce a pracovní síla ...89 // 2 Politika zaměstnanosti ...90 // 3 Problém nezaměstnanosti ...91 // 4 Odměňování za práci ...92 // V ÚLOHA STÁTU V TRŽNÍ EKONOMICE ...94 // 1 Stát a tržní ekonomika ...94 // 2 Daňová soustava ...96 // 3 Státní rozpočet ...99 // VI PRÁVNÍ SUBJEKTY V TRŽNÍ EKONOMICE ...101 // 1 Právní úprava podnikání ...101 // 2 Živnost ...102 // 3 Obchodní společnosti ...103 // 4 Družstvo ...106 // VII EKONOMIKA ČESKÉ REPUBLIKY ...107 // 1 Přechod české ekonomiky к tržnímu hospodářství . . 107 // 2 Výkonnost české ekonomiky ...108 // VIII SVĚTOVÁ EKONOMIKA ...112 // 1 Tendence к ekonomické integraci ...112 // 2 Mezinárodní obchod ...114 // 3 Mezinárodní měnový systém ...115 // Základní a doporučená literatura ...116 // 7 // ZÁKLADY NEFORMÁLNÍ LOGIKY (Vladimír Svoboda) // I JAZYKOVÉ VÝRAZY A JEJICH ANALÝZA ...117 // 1 Vyjadřování myšlenek ...117 // 2 Vlastní jména ...118 // 3 Predikáty ...120 // 4 Logické spojky ...121 // 5 Kvantifikátory ...123 // 6 Zásady postupu při logické analýze ...124 // Úkoly ...125 // II SMYSL JAZYKOVÝCH VÝRAZŮ // A JEHO VYMEZOVÁNÍ ...126 // 1 Smysl a denotát jazykových výrazů ...126 // 2 Homonyma a synonyma ...128 // 3 Vágnost ...129 // 4 Definice ...130 // Úkoly ...133 // III USUZOVÁNÍ ...134 // 1 Logické vyplývání ...134 // 2 Spornost ...138 // 3 Běžné typy správných úsudků ...138 // 4 Protipříklady ...142 // 5 Induktivní usuzování ...144 // Úkoly ...146 //
IV ARGUMENTACE ...148 // 1 Přesvědčování ...148 // 2 Struktura argumentu ...150 // 3 Klamy při argumentaci ...157 // 4 Shrnutí ...163 // Úkoly ...164 // Základní a doporučená literatura ...165
(OCoLC)38972342
cnb000107199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC