Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Univerzita Karlova, 2003
123 s. : il.

objednat
ISBN 80-86284-33-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy
Bibliografie na s. 121-123
Společnost - Česko - r. 2002 - zprávy
000125069
OBSAH // ? Úvodem 7 // ¦ 1. Vývojové tendence od začátku 90. let do roku 2002 9 // Martin Potůček // 1.1. Demografický vývoj, rodina, zdraví 10 // Miroslava Mašková // 1.2. Sociální struktura a soudržnost - reforma sociálního státu 16 // Martin Potůček // 1.3. Hodnotové orientace 19 // Libor Prudký // 1.4. Ekonomický vývoj 20 // Jana Marková // 1.5. Politický vývoj - od autoritativního systému ? demokracii 24 // Martin Potůček // 1.6. Česká republika před vstupem do Evropské unie 26 // Jana Marková // ¦ 2. Lidé ve společnosti 29 // 2.1. Lidé v zrcadle indikátorů kvality a udržitelnosti života 29 // Peter Mederly, Pavel Nováček, Ján Topercer // 2.2. Vzdělávací systém a kompetence 37 // Arnošt Veselý, Jaroslav Kalous // 2.3. Ekonomika, práce a politika zaměstnanosti 45 // Pavel Kuchař, Soňa Jelínková, Martin Potůček // 2.4. Sociální politika a rizikové skupiny 56 // Bohumila Čabanová, Gabriela Munková, // Petra Hejnová, Petra Kopecká, Olga Šmídová // 2.5. Bezpečnost země a jejích občanů 70 // Martin Cejp, Jiří Buriánek, Jakub Holas, Pavol Přič // 2.6. Regionální rozdíly 77 // Peter Mederly, Pavel Nováček, Jan Přikryl // ¦ 3. Naléhavý úkol: zkvalitnit veřejnou politiku a správu 87 // 3.1. Veřejná správa a její reforma 87 // Jan Přikryl // 3.2. Vývoj občanského sektoru 89 // Pavol Přič // 3.3. Formování veřejné politiky 94 // Martin Potůček // 3.4. Proces integrace do Evropské
unie 95 // Jana Marková // ? 4. Vybrané strategie budoucího vývoje 101 // Kolektiv autorů // 4.1. Úloha první: rozvíjení populační a rodinné politiky 104 // 4.2. Úloha druhá: penzijní reforma 105 // 4.3. Úloha třetí: podpora společnosti vědění 106 // 4.4. Úloha čtvrtá: posilování sociální soudržnosti a národní identity 107 // 4.5. Úloha pátá: změny ústavního a politického systému země 108 // ¦ Tabulková příloha 111 // ? Literatura 121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC