Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996
197 s. : il.

objednat
ISBN 80-211-0215-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, úvody, přílohy
Bibliografie: s. 197
Vzdělávání - politika vzdělávací - perspektivy - Česká republika - zprávy
000125630
Examinátoři OECD a česká delegace ...9 // Část první - PROMĚNY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU // Zkrácená verze podkladové zprávy předložená Českou republikou // Úvod ...13 // Kapitola 1 // Reforma školství v kontextu společenské transformace // jdčdictví komunistického režimu ...16 // Úloha předválečných modelů a tradic ...17 // Postoje příznivců a odpůrců (aktérů) ...17 // Vývoj právního rámce ...18 // Požadavky trhu práce ...19 // Vliv politických názorů a doktrín ...19 // Úloha soukromých škol ...20 // Úloha zahraničních modelů a poradců ...20 // Úloha veřejného mínění a sdělovacích prostředků ...21 // Kapitola 2 // Lidské zdroje, sociálně ekonomický a politický vývoj // Celkové podmínky a činitelé rozvoje lidských zdrojů ...23 // Rozvoj lidských zdrojů a politika vlády ...29 // Kapitola 3 // Změny institucionální struktury a kurikula: kvantitativní a kvalitativní vývoj školství // Institucionální struktura ...33 // Kurikulární změny na základních a středních školách ...42 // Kapitola 4 Pracovní podmínky a vzdělávání učitelů // Vývoj počtu učitelů ...47 // Pracovní podmínky a platy učitelů ...49 // Vzdělávání učitelů ...52 // Perspektivy dalšího vývoje ...54 // Kapitola 5 Řízení, správa a evaluace školství // Změny úlohy státu v řízení školství ...55 // Subjekty řízení a správy školství, jejich funkce, kompetence a vzájemné vztahy 56 // Problémy řízení, správy a samosprávy ...58 // Evaluace ...60 // Kapitola 6 Nové přístupy к financování školství // Hlavní změny ve financování školství a jeho nové principy ...63 // Vývoj nákladů a výdajů na školství a jejich struktura ...64 // Diverzifikace finančních zdrojů ve školství ...66 // Financování a autonomie škol ...67 // Kapitola 7 Závěry a klíčové problémy // К nové rovnováze ...69 //
Otázky examinátorům ...75 // Přílohy: 1. Základní údaje o České republice ...79 // 2. Vzdělávací systém České republiky ...82 // 3. Vliv demografického vývoje na situaci ve školství ...83 // 4. Učební plány ...85 // f 5. Řízení a správa školství v České republice ...94 // 6. Organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ...95 // 7. Finanční normativy ...96 // 8. Veřejné mínění a školství ...97 // Část druhá - ZPRÁVA EXAMINÁTORŮ // Úvod ...101 // Kapitola 1 // Rozvoj lidských zdrojů v transformující se ekonomice // Hlavní rysy transformace ...106 // Směřování do období po dovršení transformace ...107 // Důsledky pro lidské zdroje ...108 // Investice do lidských zdrojů: rozpočtové důsledky pro vzdělávání a odbornou // přípravu ...111 // Kapitola 2 // Utváření struktury školství z hlediska spravedlivých podmínek přístupu ke vzdělání // Dědictví minulosti ...115 // Zřízení víceletých gymnázií ...117 // Soukromé školství ...120 // Prodloužení základní školy na devět let ...122 // Posílení čtyřletého středoškolského studia ...122 // Kapitola 3 // Kurikulární tvorba ve všeobecně vzdělávacím školství // Současná situace ...125 // Institucionální opatření ...126 // Vzdělávací standardy a programy ...128 // Dokumentace a poradenství ...129 // Učebnice ...129 // Kapitola 4 Průběh studia a hodnocení žáků // Průchod žáků základními a středními školami ...131 // Přijímací zkoušky ...132 // Hodnocení žáků v průběhu školní docházky ...133 // Reforma maturity ...134 // Kapitola 5 Úsilí o zvýšení kvality učitelských sil // Usměrňování struktury a početnosti učitelských sil ...138 // Platy a pracovní podmínky učitelů ...142 // Přípravné vzdělávání a další profesní rozvoj učitelů ...145 // Závěry ...147 //
Kapitola 6 Efektivní správa a zabezpečování kvality ve školství // Stanovení základních cílů ...150 // Školská správa na úrovni státu ...150 // Místní správa školství ...152 // Správa školství na úrovni regionů? ...154 // Řízení autonomních škol ...154 // Podpůrné služby ...156 // Kapitola 7 Odborné vzdělávání // Zděděný systém odborného školství ...159 // Měnící se struktura odborného školství ...160 // Modernizace obsahu odborného vzdělávání ...167 // Zdokonalování systému řízení odborného školství ...172 // Kapitola 8 Doporučení // Zásady ...175 // Doporučení ...180 // Literatura ...197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC