Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
160 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2553-6 (váz.)
Velmi lehce
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje rejstřík
000127022
Obsah podie kapitol // „Jako“, „když“ a spoi...9 // „Všichni“ nemusí být vždycky all ...10 // „Všechno“: Konec dobrý, všechno dobré ...11 // Idiomy: Když jde nekdo s kuží na trh ...12 // Multiple choice: podobná slova a další špatní kamarádi ...13 // „Dostat“: s výrazem get si vetšinou vystacíte ...14 // Phrasal verbs: Slovesa po anglicku ...15 // Street nebo road? Oxford Street nevede do Oxfordu ...16 // Predložky - nekonecný zdroj chyb ...17 // „Probehnete se“ s krížovkou ...18 // „Vlastní“: obzvlášt záludný kámen úrazu ...19 // „Lehký“ - „težký“: The right word is sometimes hard to find ...20 // Kolokace: Colourless green ideas sleep furiously ...21 // News in the silly season...22 // „Vyjádrení zmeny“ - Nouze naucila Dalibora housti ...23 // Prísloví: Když se pecou omelety, létají trísky ...24-25 // Anglické sloveso nemusí být ceským slovesem ...26 // Multiple choice: Slova, která se casto zamenují ...27 // Antonyma v krížovce ...28 // „Jediný“ - jako by to byl náš jediný problém ...29 // „Jisté“ - jedno je jisté ...30 // „Problém“ - „téma“ - „otázka“: Global warming is the big issue ...31 // Jednotné ci množné císlo...32 // 5 koncovkou -ly nebo bez ní? - He is wise. He talks wisely. ...33 // Vyjádrení možnosti: can, could, be able to, may, might...34 // „Držím v ruce“, „držím proslov“ - hold a další slovesa ...35 // „Tiše“ - „nahlas“:
Mužeš to ríci nahlas! ...36 // Multiple choice: Slova, která se snadno spletou ...37 // Illness Crossword...38 // „Mít povinnost“: a difficult word to translate ...39 // Idioms: Když lidé žvýkají tuk ...*...40 // Want - a dangerous friend...41 // A donkey and a monkey eating their dessert in the desert ...42 // Multiple choice: Slova, která se snadno spletou ...43 // Predložky: „na“, „u“, „v“ 44 // Modálni slovesa: „muset“, „moci, umet“, „mít povinnost“ ...45 // Do - the heavy-duty verb, vysoce odolné sloveso ...46 // Another news story ...47 // Idioms Crossword: Pracháci a spolunocležníci ...48 // Predložky jsou otázkou štestí - a matter of luck ...49 // It - když neznamená „ono“ ...50 // „Ono“ - co je podmetem? It nebo jiný výraz? ...51 // Minidialogy: „I am afraid I can’t come“ - „Congratulations!“ ...52 // Dual choice: Two men stole a bank (or did they?) ...53 // „Nejbližší, další“ - „poslední“: The next train from the nearest station ...54 // Výslovnost: The liquor-drinking vicar getting sicker...55 // False friends: With friends like these ...56 // Idioms Když se šteká na špatný strom ...57 // Fruitcake Crossword ...58 // Predložky: You pay the cabby but pay for things bought ...59 // 6 // „Nám, nás není vždycky us ...60 // „Smet“ - If I may make a suggestion ...61 // Have: another heavy-duty verb ...62 // Multiple choice: Looking incredulously at incredible targets ...63
// „Zvýšit“, „stoupat“, „snížit“, „klesat“, „padat“ atd...64 // „Jezdit“: PRETTY GIRLS DON’T RIDE THE SUBWAY...65 // „Už“: Has she left yet? Has she left already? ...66 // Ceské sloveso + substantivum - anglické be + adjektivum ...67 // Collocations Crossword ...68 // False friends are worse than open enemies ...69 // Podstatná jména bez clenu ...70 // Multiple choice: Confusables and other nuisances ...71 // „0“: Of Mice and Men „O myších a lidech“ ...72 // Prepositions for pleasure ...73 // Zvratné „se“: -self, each other nebo neprekládat? ...74 // „Chybné“ - „chyba“: / made the mistake of pulling at my false beard...75 // „Stát“ - „postavit“ ...76 // „Zlepšit a „zhoršit: Making it better or worse ...77 // Occupations Crossword ...78 // „Nechat“ - a pain in the translator’s neck ...79 // „Místo“: „place“ casto není na míste ...80 // „Cena“, „poplatek“, „náklady“ atd. - Everything has its price...81 // Predložky: best boxer in the world - champion of the world ...82 // „Špatný“, „zlý“ - nekdy se to špatne vyjadruje ...83 // Don’t lose the loose dress you ’re carrying in your bag ...84 // O vcelích nohách: znovu jsou tu idioms ...85 // Jump: Getting jumpy when jumping the queue or a red light ...86 // You can lose your head only if it’s already loose...87 // Another Antonym Crossword ...88 // Predložky: Some more hard nuts to crack...89 // „Jako“:
Is as strong as an ox, looks like an ox, but isn’t an ox...90 // „Behem“: while nebo during? ...91 // „Rychle“: He quickly got a fast car and drove too fast...92 // What a worm does in a storm - and other pronunciation problems ...93 // „Také, i“: There’s more to it than „too“ and „also“ ...94 // Dual choice: Be sensitive and make a sensible choice ...95 // „Muset“: Nikdo nemusí muset ...96 // „Delat“: make, do, take (nebo drive)? ...97 // False Friend Crossword...98 // „Ležet - „položit: Jak si kdo ustele, tak si lehne ...99 // Opportunity makes a thief- „Príležitost delá zlodeje“ ...100 // „níci“ - There’s a lot to be said for „teil“ ...101 // Eufemismy: Excuse me, where’s the euphemism, please?...102 // „K“: Too good to be true?...103 // Prepositions: You’re good at them! ...104 // Zájmena: she, her, they, them, it, you ...105 // Dual choice: A live coward is better than a dead hero ...106 // „Prijít“: Coming down is easier than going up ...107 // „Okrajová“ Crossword ...108 // Príslovce nebo sloveso? ...109 // / remember reminding you to make tea before doing your homework ...110 // Tak takhle to je - That’s the way it is ...111 // „Hnev“, „zlost, „rozzlobený“, „zlý“, „vzteklý“...112 // 7 // „Potrebovat“: Do you have what it takes? ...113 // Multiple choice: If the shoe doesn Y fit, don Y wear it ...114 // „Prinést“, „vzít“, „dopravit“ atd.: Bring it here and
take it there...115 // Slovesa vyjadrující „dosažení“, „získání“ neceho...116 // „Pryc“: Out of sight, out of mind ...117 // Advanced Learner ’s Crossword ...118 // Rozdílné konstrukce v ceštine a anglictine ...119 // „Velký“: Big fish eat little fish ...120 // „Rád“ - „Ten me tedy muže mít rád!“...121 // Dual choice: The jury was convinced and convicted the defendant ...122 // „Navštívit“ - „Návšteva“: Short visits make long friends ...123 // The F-word...124 // „Mluvit“, „hovorit“: Talk less, listen more ...125 // Zase jednou smes cvicení ...126 // Idiomy s know. Knowing which side your bread is buttered ...127 // Proverb Crossword...128 // „První, nejprve“: Preklad je casto jiný, než si clovek myslí ...129 // A good run is better than a bad stand ...130 // Zase další predložky: Are you in the picture? ...131 // Dual choice: The age of miracles is past...132 // Jít“, „jet: If you want a thing done, go; if not, send ...133 // No news is good news ...134 // Predložky: Surprises never cease ...135 // Let me see that tattoo on your backside ...136 // Make your choice: How good is your grammar? ...137 // Superpower Crossword: The United States of America ...138 // Klíc ...139 // Rejstrík ...157 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC