Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:48x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 2005
189 s. : il.

ISBN 80-7262-363-X (váz.)
Obsahuje tabulky, diagramy, předmluvu, úvod, přílohy, rejstřík
Bibliografie na s. 175-179
Lidé staří - poruchy duševní - příručky
000127107
Obsah // 5 // Předmluva...9 // I. ZMĚNY JEDNÁNÍ SENIORŮ (Vladimír Pidrman) // 1. Úvod...15 // 2. Konsenzus BPSD...19 // 2.1. Behaviorální symptomy...21 // 2.2. Psychologické (psychiatrické) symptomy BPSD...25 // 3. Etiologie a patogeneze BPSD...35 // 3.1. Genetické a neurobiologické faktory BPSD... 35 // 3.2. Psychologické a sociální faktory...40 // 4. Role nejbližších příbuzných nebo pečovatelů...43 // 5. Posuzování BPSD...51 // 6. Léčba BPSD...55 // 6.1. Behaviorální léčba BPSD...56 // 6.2. Farmakologická léčba BPSD...59 // 6.2.1. Kognitivní farmakoterapie BPSD...64 // 6.2.2. Nekognitivní farmakoterapie BPSD...66 // Antipsycholika v léčbě BPSD ...66 // Antidepresiva v léčbě BPSD ...76 // Benzodiazepiny v léčbě BPSD... 80 // Léčba poruch spánku u seniorů...81 // 6 // Zrněny jednání seniorů // 7. Závěry...83 // 7.1. Zásady terapeutické intervence při výskytu BPSD...83 // 7.2. Zásady správné farmakoterapie BPSD...84 // 8. Kazuistiky...85 // Psychiatrická intervence až v okamžiku // psychotických příznaků...85 // K intervenci vede až somatické ohrožení...87 // Zanedbání pooperační péče o CNS // a nesprávná terapie poruch chování...88 // Nesprávný postup v operačním období...90 // Užití kognitiva a antipsychotika při léčbě BPSD...91 // Správný postup rodiny i lékaře...93 // Správný postup při závažných BPSD...94 // Úprava insomnie v rámci BPSD...96 // Souhrné poučení z kazuistik...97
// II. DIAGNOSTIKA DEMENCIÍ (Eduard Kolíbáš) // 9. Úvod...101 // 10. Zmeny psychických funkcií v starobe...105 // 11. Definícia a príznaky demencií...109 // 11.1. Porucha kognitívnych funkcií... 110 // 11.2. Behaviorálne (nekognitívne, pridružené, behaviorálne // a psychologické) príznaky... 112 // 11.3. Neurologické (motorické) príznaky demencií... 119 // 11.4. Porucha funkčnej kapacity a samostatnosti ... 121 // 12. Deinencia a »delirium«...123 // 13. Vyšetrovacie metódy...125 // 14. Klasifikácia demencií...129 // 15. Najdôležitejšie typy demencií...133 // 15.1. Primárne degeneratívne demencie... 133 // 15.1.1. Demencia pri Alzheimerovej chorobe... 133 // 15.1.2. Demencia s Lewyho telieskami... 138 // Obsah // 7 // 15.1.3. Frontotemporálne demencie... 140 // 15.1.4. Demencia pri Parkinsonovej chorobe... 143 // 15.1.5. Demencia pri Huntingtonovej chorobe 144 // 15.2. Sekundárne demencie... 144 // 15.2.1. Vaskuláme demencie... 144 // Multiinfarktová demencia (MID)... 145 // Binswangerova choroba... 146 // Demencia po rozsiahlej cievnej mozgovej príhode... 147 // 15.2.2. Alkoholická demencia... 148 // 15.2.3. Poúrazové demencie... 150 // 15.2.4. Demencie pri infekčných chorobách... 150 // Creutzfeldtova-Jakobova choroba... 150 // Demencia pri AIDS... 151 // Progresívna paralýza... 151 // 15.2.5. Demencie pri endokrinných a metabolických poruchách... 152 // 15.2.6. Normotenzný hydrocefalus... 153 // 16. Diagnostika demencií...155
// Prílohy...159 // Použitá a doporučená literatura...173 // Rejstřík...181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC