Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Kvarta, 1993
175 s. : il. ; 20 cm

ISBN 80-85570-28-9 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000127591
Rekat.
OBSAH // I. Východní Evropa, Zakavkazsko, severní a střední Asie...10 // Poloha a přírodní poměry... 12 // Obyvatelstvo, politický vývoj... 15 // Hospodářství ... 12 // Přehled států...22 // IL Politické rozdělení světa...25 // Státy na Zemi...25 // Státy světa podle geografické polohy...26 // Státy světa podle územní rozlohy...27 // Státy světa podle počtu a původu obyvatel...28 // Státy světa podle průběhu a tvaru státních hranic...29 // Státy světa podle správního členění...31 // Státy světa podle státního zřízení a formy vlády ...33 // Státy světa podle politického systému a politické moci...34 // Politická a hospodářská seskupení států světa, // mezinárodní organizace...36 // Globální problémy lidstva...39 // III. Shrnutí učiva o světadílech a oceánech...42 // Přehled států světa podle stupně rozvoje...42 // 1. Nejvyspělejší státy světa s tržním hospodářstvím...42 // 2. Středně rozvinuté státy ...43 // 3. Málo rozvinuté — rozvojové státy...44 // Jih proti severu?...44 // IV. Země — planeta lidí... 48 // Lidé na Zemi...48 // Obyvatelstvo a sídla...49 // Rozmístění obyvatelstva světa... // Růst počtu obyvatel světa... // Stěhování obyvatelstva (migrace)... // Zaměstnanost obyvatelstva a jeho vývoj . Lidské rasy, národy, jazyky a náboženství // Lidská sídla... // Zemědělství... // Význam a postavení zamědělství... // Územní rozšíření zemědělství...// Pěstování zemědělských plodin... // Chov hospodářského zvířectva... // Rybolov... // Lesní a vodní hospodářství... // Průmysl... // Význam a postavení průmyslové výroby . // Odvětvové členění průmyslu... //
Územní rozmístění průmyslové výroby . . // Zdroje nerostných surovin... // Energetika... .. // Hutnický průmysl... // Strojírenský průmysl... // Chemický průmysl... // Průmysl stavebních hmot... // Spotřební a potravinářský průmysl... // Doprava a spoje... // Význam a postavení dopravy... // Dopravní cesty a dopravní uzly... // Činitelé ovlivňující rozvoj dopravy // a její územní rozmístění... // Druhy dopravy a jejich územní rozmístění // Spoje... // Služby obyvatelstvu... // Rekreace a cestovní ruch... // Světový trh a mezinárodní obchod... // Krajina a životní prostředí... // Krajinná — geografická sféra a její složky . . .// Prostředí... 128 // Krajinotvorní činitelé a krajinotvorné procesy... 130 // Typy krajiny... 132 // Složky životního prostředí... 135 // Společenskohospodářské vlivy na krajinu a životní prostředí ... 141 // Těžba nerostných surovin a její důsledky pro krajinu a životní prostředí... 142 // Zemědělství a jeho vliv na krajinu a životní prostředí ... 142 Vliv lesního hospodářství na krajinu a životní prostředí . 144 // Vliv průmyslu na krajinu a životní prostředí... 144 // Doprava a její vliv na krajinu a životní prostředí... 153 // Urbanizace a její vliv na krajinu a životní prostředí. 157 // Ochrana a tvorba krajiny. Péče o životní prostředí ... 160 // Opatření a způsoby péče o životní prostředí... 161 // Hodnocení úrovně a kvality životního prostředí... 165 // Předpoklady péče o životní prostředí... 167
(OCoLC)39561228
cnb000076286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC