Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
111 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-244-0500-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie: s. 97-98
Politika zdravotnická - učebnice vysokošk.
Zdravotnictví - Česko - učebnice vysokošk.
000127988
Obsah // ( ZDRAVOTNÍ POLITIKA... 3 // 1.1 Úvod... 3 // 1.2 Hlavni oblasti politiky...4 // 1.3 Politický systém a stát... 4 // 1.4 Ideologie a politika... 5 // 1.5 Zdravotní politika: vymezení, obsah, cíle...7 // 1.6 Úloha státu v péči o zdraví... 9 // 1.7 Východiska pro stanovení hlavních směrů zdravotní politiky státu...10 // 1.8 Úloha občanů v péči o zdraví... 12 // 2 ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM...13 // 2.1 Vymezení základních pojmů...13 // 2.2 Typologie systémů zdravotní péče ...i...14 // 2.3 Přednosti a nedostatky různých typů zdravotnických systémů...17 // 2.4 Morfologie a „ekologie“ zdravotnického systému...21 // 2.5 Specifika zdravotnických systémů...25 // 2.6 Vztahy mezi vstupy (zdroji) a výsledky zdravotní péče...26 // 2.7 Kritéria pro posuzování kvality fungování zdravotnických systémů...27 // ( ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA...31 // 3.1 Význam implementace ekonomie a ekonomiky zdravotnictví při zdokonalování zdravotnických systémů a zvyšování efektivity zdravotní péče...31 // 3.2 Ekonomika zdravotnictví...33 // 3-3 Logika ekonomiky - zdroje - mezní náklady a náklady příležitosti...34 // 3.4 Ekonomická logika a lékařská etika...35 // 3-5 Stručná historie ekonomiky zdravotnictví...36 // 3.6 Význam ekonomického hodnocení zdravotních programů a medicínských // intervencí...37 // 3 7 Hlavní oblasti implementace ekonomické logiky v systému zdravotní // péče...38 //  4)ZDRAVÍ
A NEMOC... 42 // 4.1 Vymezení pojmů...42 // ’ ú 4?- Determinanty zdravotního stavu obyvatel a jejich ovlivnitelnost...43 // 4.3 Rizikové faktory a jejich měření...:... ...44 // (5) METODY MĚŘENI ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL...46 // 5.1 Význam měření zdravotního stavu obyvatel...46 // 5.2 Způsoby vyhledávání poruch zdraví v populaci...47 // 5.3 Ukazatelé nemocnosti a zdravotního stavu... 48 // 5.4 Ukazatelé zdravotního stavu používání v mezinárodních srovnáních...51 // 5.5 Tradiční statistiky o zdravotním stavu populace...51 // 5.6 Demografická statistika jako zdroj údajů o zdravotním stavu...52 // 110 // 5.7 Statistika zemřelých osob... // 5.8 Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti // 54 // 55 //  ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...58 // 6.1 Společensko-historické souvislosti...58 // 6.2 Typické znaky zdravotnického systému České republiky // v letech 1951-1990... 58 // 6.3 Hlavní problémy minulého systému...59 // 6.4 Transformace zdravotnictví po roce 1990...60 // 6.5 Charakteristika současného stavu...6l // 6.6 Soustava zdravotnických zařízení...62 // 6.7 Diferencovaná péče...66 // 6.8 Souhrn silných a slabých stránek zdravotnického systému // České republiky...67 // n\ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY...69 // 7.1 Charakteristika demografického vývoje...69 // 7.2 Úmrtnost...70 // 7.3 Charakteristické rysy demografického vývoje a zdravotního stavu // obyvatelstva České
republiky...70 // 7.4 Vývoj zdravotního stavu obyvatelstva ČR...71 // 7.5 Společensky nejzávažnější skupiny nemocí...72 // 7.6 Životní styl obyvatel České republiky...73 // 7.7 Zdravotní stav obyvatelstva České republiky a kvalita zdravotní péče...74 // 8 ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE ...77 // 8.1 Úroveň populačního zdraví...77 // 8.2 Charakteristické rysy zdravotního stavu obyvatel různých věkových // skupin...77 // 8.3 Determinanty zdraví...78 // 8.4 Zaměření zdravotní politiky zemí EU v prvním desetiletí třetího tisíciletí ... 79 // 9 CÍLOVĚ PLÁNOVANÉ PROGRAMY VE ZDRAVOTNICTVÍ...80 // 9.1 Příčiny vzniku vytváření cílových programů...80 // 9.2 Funkce cílově programového plánování ve zdravotnictví...81 // 9-3 Metody tvorby zdravotnických programů...81 // 9.4 Zdravotnické programy v praxi ...82 // 9-5 Zaměření a struktura evropské zdravotní strategie...83 // 9.6 Strategie programu SZO „Zdraví pro všechny“...87 // 9.7 Světová deklarace zdraví (World Health Declaration) a politika // Zdraví pro 21. století...88 // 9.8 Úkoly Regionální úřadovny pro Evropu v politice Zdraví pro 21. století..95 // Použitá literatura...97 // Tabulkové přílohy...99 // 111 // IS LE IJP v Olomouci
(OCoLC)53261303
cnb001190310

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC