Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004
111 s. : il.

ISBN 80-248-0747-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy
Bibliografie na s. 111
Management teritoriální - průzkumy - Moravskoslezský kraj (Česko) - zprávy výzkumné
Marketing teritoriální - průzkumy - Moravskoslezský kraj (Česko) - zprávy výzkumné
000128161
Zavádění marketingu do správy a rozvoje mést v Moravskoslezském kraji 2003 // Výsledky průzkumu a územní marketing ___Jan Malinovský // OBSAH // 1 REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÝ MARKETING (A MANAGEMENT)...5 // 1.1 Vymezení marketingu území...5 // 1.1.1 Ekonomicko-politické okolnosti vzniku územního marketingu. ... . 7 // 1.1.2 Nutné změny a mechanismy pro zavádění územního marketingu...9 // 1.2 Marketing a management v regionu... 11 // 2 INFORMACE O PRŮZKUMU...15 // 2.1 Struktura vybraných měst pro průzkum...15 // 2.2 Dotazník...16 // 2.3 Vlastní průzkum a zpracování dat...17 // 3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU... 18 // 3.1 Informace o respondentech a městech...18 // 3.2 Marketing měst...19 // 3.2.1 Marketingové cíle měst... ... ...19 // 3.2.2 Orientace a chápání městského marketingu...22 // 3.2.3 Důvody nerealizování marketingu ve správě a řízení rozvoje města ...27 // 3.2.4 Druhy marketingových aktivit - realizace a plány... ...32 // 3.2.5 Formy komunikace města s veřejností... ... ...37 // 3.2.6 Význam cílů marketingové řízení města... . 45 // 3.2.7 Cílové skupiny marketingových aktivit města... ...52 // 3.2 8 Úspěšnost zavedení marketingových „prvků“ v činnosti měst...56 // 3.3 Strategie rozvoje města...65 // 3.3.1 Existující strategie nebo plány rozvoje města . ...65 // 3.3.2 Využili externí firmy při zpracování rozvojového dokumentu...68 // 3.3.3 Název firmy, která zpracovával rozvojový
dokument...70 // 3.3.4 Spokojenost s externí firmou při zpracovávaní rozvojového dokumentu 71 // 3.3.5 Doba zpracovávání strategického rozvojového dokumentu města... ...72 // 3.3.6 Aktéři města zapojení do zpracovávaní rozvojového dokumentu ...73 // 3.3.7 Formy zapojení občanů při zpracovávání strategie rozvoje města...80 // 3.3.8 Kdo inicioval zavedení marketingových aktivit do řízení rozvoje? ...87 // 3.3.9 Realizátoři marketingových aktivit města...89 // 3.3.10 Subjekty řídící marketingové aktivity města...90 // 3.3.11 Problémy s realizací marketingových aktivit města...93 // 3.3.12 Výsledky zavedených marketingových aktivit při správě a řízení...99 // 4 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ...109 // SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK...110 // SEZNAM LITERATURY...111 // © Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta // VŠB - Technická univerzita Ostrava 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC