Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996

objednat
ISBN 80-211-0235-7
000128181
Rekat.
OBSAH // Předmluva 7 // I. ÚVOD - ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, JEJICH FUNKCE A PROMĚNY 9 // 1. Historie a proměny závěrečných zkoušek 10 // 2. Současné závěrečné zkoušky a středoškolské diplomy v zemích Evropské unie 14 // 2.1 Podmínky pro získání středoškolského diplomu 14 // 2.2 Organizace externích závěrečných zkoušek 15 // 2.3 Vztah zkoušek a diplomů 16 // II. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE V KONTEXTU VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ VYBRANÝCH ZEMÍ // Vstupní komentář k případovým studiím 18 // Případová studie 1: ANGLIE A WALES // Úvodní poznámka 22 // 1. Charakteristické rysy a trendy v anglickém vzděláváni 22 // 2. Struktura a organizace vzdělávacího systému 23 // 2.1 Vývoj struktury 23 // 2.2 Současná struktura vzdělávacího systému 25 // 3. Studium na střední škole 27 // 4. Systém a organizace zkoušek na střední škole 29 // Případová studie 2: FRANCIE // 1. Charakteristické rysy a trendy ve francouzském vzdělávání 32 // 2. Struktura a organizace vzdělávacího systému 33 // 3. Studium na střední škole 35 // 4. Organizace a řízení zkoušek 37 // Případová studie 3: JAPONSKO // 1. Charakteristické rysy a trendy v japonském vzdělání 39 // 2. Struktura a organizace vzdělávacího systému 40 // 3 // 3. Studium na střední škole jako příprava na zkoušky // 4. Organizace a řízení zkoušek // 41 // 42 // Případová studie 4: NIZOZEMSKO // 1. Charakteristické rysy a trendy v nizozemském vzdělávání 45 // 2. Struktura a organizace vzdělávacího systému 47 // 3. Studium na střední škole 50 // 4. Hodnocení a závěrečné zkoušky na střední škole 52 // Případová studie 5: SKOTSKO // Úvodní poznámka 58 // 1. Charakteristické rysy a trendy ve skotském vzdělávání 58 // 2. Struktura a organizace vzdělávacího systému 60 // 3. Studium na střední škole 63 //
4. Hodnocení a zkoušky na střední škole 64 // 5. Řízení a organizace zkoušek 69 // Případová studie 6: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ // 1. Charakteristické rysy a trendy v americkém vzdělávání 71 // 2. Struktura a organizace vzdělávacího systému 72 // 3. Studium a hodnocení na střední škole 73 // 4. Systém externích zkoušek 74 // 5. Organizace zkoušek a testovací procedury 75 // Případová studie 7: SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO // 1. Charakteristické rysy a trendy v německém vzdělávání 77 // 2. Struktura a organizace vzdělávacího systému 78 // 3. Studium na gymnáziu a příprava na závěrečné zkoušky // 4. Organizace a hodnocení závěrečných zkoušek 82 // Případová studie 8: ŠVÉDSKO // 1. Charakteristické rysy a trendy ve švédském vzdělávání 85 // 2. Struktura a organizace vzdělávacího systému 86 // 3. Studium na střední škole 88 // 4 // 4. Hodnocení a zkoušky na střední škole // 89 // III. STRUKTURA, OBSAH A FORMA ZKOUŠEK // 1. Obecná zjištění 91 // 2. Srovnání charakteru zkoušek ve čtyřech předmětech 93 // 2.1 Mateřský jazyk a literatura 93 // 2.2 Matematika 98 // 2.3 Angličtina jako cizí jazyk 103 // 2.4 Dějepis a společenské vědy 106 // IV. ZÁTĚŽ KANDIDÁTŮ A NÁROČNOST ZKOUŠEK 109 // V. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE V MEZINÁRODNÍ PERSPEKTIVĚ 113 // 1. Závěrečné zkoušky ve vzdělávací dráze 114 // 2. Závěrečné zkoušky jako součást zkouškového systému 114 // 3. Přechod mezi středoškolským a vysokoškolským vzděláváním 115 // 4. Vztah závěrečných zkoušek, kurikula a výuky 115 // 5. Struktura a obsah závěrečných zkoušek 116 // 6. Podíl školy a učitelů na závěrečných zkouškách 117 // 7. Kultura zkoušek 118 // Seznam použité literatury a dokumentace 119 // Příloha č. 1 // EXTERNÍ ZKOUŠKY A DIPLOMY V ZEMÍCH EU 120 // Příloha č. 2 //
PODMÍNKY A CHARAKTERISTIKY ZKOUŠEK SROVNÁNÍ 8 ZEMÍ OECD 121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC