Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Česká geologická služba, 2003
92 s. : il. ; 30 cm

ISBN 80-7075-600-4 (váz.)
Obsahuje fotografie
Bibliografie na s. 61-64, rejstřík
000128279
OBSAH // ÚVOD S 4.3 PODMÍNKY A MECHANISMUS VZNIKU // SVAHOVÝCH SEDIMENTU 43 // 1 FLUVIALNI SEDIMENTY 11 4.4 PODTYPY SVAHOVÝCH SEDIMENTU 44 // 1.1 UVOD 11 4.4.1 Gravitační sedimentv s. s. 44 // 1.2 DEFINICE FLUVIALNICH SEDIMENTU 11 4.4.2 Gravitační sesuvové sedimentv 45 // 1.3 PODMÍNKY A MECHANISMUS VZNIKU 4.4.3 Gravitační ploužené sedimenty 45 // FLUVIALNICH SEDIMENTU 11 4.4.4 Gravitační proudové sedimenty 47 // 1.4 PODTYPY FLUVIALNICH SEDIMENTU 12 4.4.5 Splachové sedimenty 42 // 1.4.1 Fluviální sedimenty ukladané v říčním koryte 12 4.5 ROZŠÍŘENÍ SVAHOVÝCH SEDIMENTŮ 50 // 1.4.2 Fluviální sedimenty ukládané mimo říční koryto 4.6 DOPORUČENA LITERATURA 50 // Ctzv. nivní sedimentv! 16 // 1.5 ROZŠÍRENÍ FLUVIALNICH SEDIMENTU .1.9 5 .IEZERNI SEDIMENTY 51 // 1.6 DOPORUČENA LITERATÚRA 19 5.1 UVOD 51 // 5.2 DEFINICE JEZERNICH SEDIMENTU 5 // 2. LEDOVCOVE SEDIMENTY 20 5.3 PODMÍNKY A MECHANISMUS VZNIKU _5I // 2.1 UVOD 20 5.4 TYPY JEZERNÍCH SEDIMENTŮ 51 // 2.2 DEFINICE LEDOVCOVÝCH 5.4.1 Glacilakustrinní sedimentv 51 // SEDIMENTU 20 5.4.2 Sedimenty plošně rozsáhlých jezer s dotací // 2.3 PODMÍNKY A MECHANISMUS VZNIKU 21 vodními tokv 51 // 2.4 PODTYPY LEDOVCOVÝCH 5.4.3 Sedimenty z komplexu fluviálních uloženin 52 // SEDIMENTU 21 5.4.4 Sedimentv nádrží vázanvch na pramenv 53 // 2.4.1 Ledovcové sedimenty s. s. 5.4.5 Sedimenty dočasně fungujících // (glacigenní sedimentv! 21 hrazenvch nádrží 53 // 2.4.2 Glacifluviální sedimenty
25 5.4.6 Sedimentv hrazenvch karových jezer 53 // 2.4.3 Glacilakustrinní sedimentv 27 5.4.7 Sedimenty nádrží vzniklých // 2.5 rozšírení LEDOVCOVÝCH zanesením ponoru 53 // SEDIMENTU 29 5.5 ROZŠÍŘENÍ JEZERNÍCH SEDIMENTŮ 53 // 2.6 DOPORUČENÁ LITERATURA 29 5.6 DOPORUČENÁ LITERATURA 53 // 3 EOLICKÉ SEDIMENTY 31 6 JESKYNNÍ SEDIMENTY 54 // 3.1 UVOD 31 6.1 UVOD 54 // 3.2 DEFINICE EOLICKYCH SEDIMENTU 31 6.2 DEFINICE JESKYNNÍCH SEDIMENTŮ 54 // 3.3 PODMÍNKY A MECHANISMUS VZNIKU 6.3 PODMÍNKY VZNIKU JESKYNNÍCH // EOLICKYCH SEDIMENTU 31 SEDIMENTU 54 // 3.4 PODTYPY EOLICKÝCH SEDIMENTŮ 32 6.4 PODTYPY JESKYNNÍCH SEDIMENTŮ 54 // 3.4.1 Eolický prach 32 6.4.1 Vchodové sedimentv 54 // 3.4.2 Eolické písky 32 6.4.2 Vnitrojeskvnní sedimentv 55 // 3.4.3 Eolické drobnozmné štěrkv 41 6.5 ROZŠÍŘENÍ JESKYNNÍCH SEDIMENTŮ 60 // 3.5 ROZŠÍŘENÍ EOLICKÝCH SEDIMENTŮ 42 6.6 DOPORUČENA LITERATURA 60 // 3.6 DOPORUČENÁ LITERATURA 42 // LITERATURA 61 // 4 SVAHOVÉ SEDIMENTY 43 REJSTŘÍK 65 // 4.1 UVOD 43 // 4.2 DEFINICE SVAHOVÝCH SEDIMENTŮ 43 ATLAS TYPU SEDIMENTU 68

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC