Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1991

objednat
ISBN 80-85368-15-3
000128546
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 5 // 1 ÚVOD ... 9 // 2 VÝZNAM A STAV ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY CIZORODÝCH LÄTEK ... 20 // 3 KONTAMINACE PUDY, SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI // VSTU?8 ••••... 25 // 3.1 Cizorodé látky v půdě a rostlinách •••••••••••••••• 33 // 3.2 Návrh opatření ke snižování kontaminace půd // a přírodního prostředí cizorodými látkami ••••••••• 63 // 4 PŘÍPRAVKY PRO OCHRANU ROSTLIN ... 67 // 5 PESTICIDY A JINÉ ORGANICKÉ KONTAMINANTY V POTRAVNÍCH // ŘETĚZCÍCH ... 71 // 5*1 Vymezení pojmu, dělení pesticidů •••••••••... 72 // 5.2 Důsledky aplikace pesticidů 73 // 5.3 Ostatní organické kontaminanty •••••••••••••••••••• 79 // 5*4 Hygienicko-tozikologické aspekty 81 // 5.5 Systémy kontroly hladin kontaminantů v potravních // řetězcích ... 84 // 6 CIZORODÉ LÁTKY V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ ... 90 // 6.1 Přehled současného stavu problematiky ••••••.•••••• 90 // 6.2 Souhrn ekologické problematiky rizikových prvků // ve složkách zemědělských ekosystémů •••••••••••••.• 109 // 7 SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI POTRAVIN ... 112 // 7*1 Limitní hodnoty 117 // 7»2 Srovnání se zahraničím 121 // 8 NĚKTERÉ VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI // POTRAVIN ... 132 // 8.1 Výskyt cizorodých látek v poživatinách rostlinného a živočišného
původu z hlediska sledovaných priorit 132 // 8.2 Výskyt cizorodých látek v kojenecké a dětské // výživě .••••••••••••••#••••••••••••••••••••••••••••• 136 // 8.3 Výskyt cizorodých látek v zemědělských a potravinářských výrobcích určených pro export ... 137 // 8.4 Výskyt cizorodých látek v importovaných potravinářských výrobcích 137 // 8.5 Výskyt cizorodých látek v mase a orgánech lovné // a volně žijící zvěře a sladkovodních ryb ••••••••••• 138 // 9 PŘEHLED PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH NORilfl ... 139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC