Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2006
358 s. : il., grafy ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7106-861-6 (brož.) ISBN !80-7106-865-9 (chyb.)
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografické odkazy
000129081
Předmluva - František Čermák 7 // ÚVODEM SBORNÍKU // Korpusová lingvistika dnešní doby - František Čermák 9 // Tvary minulého příčestí v ČNK: táh, táhl, či táhnul? - Neil Bermel 19 // Částice v kontextovém okolí víceslovných předložek - Renata Blatná 36 // Mluvené korpusy - František Čermák 53 // Lexikon nebo syntax? Nechce se mi a sestry její - František Čermák 68 // Srovnávací rozbor mluvených korpusů (PMK a BMK): metodologické problémy a první výsledky - Francois Esvan 95 // Využití korpusu pro ověřovaní lingvistických hypotéz - Eva Hajičová 118 // Pomocné sloveso být a automatická identifikace jeho hlavních funkcí - Milena Hnátková, Vladimír Petkevič 131 // Neshoda adjektiva s následujícím substantivem - Tomáš Jelínek 153 // Kolokační profil nejčastějších adjektiv v korpusech ČNK - Marie Kopřivová 180 // Zamyšlení nad velkými výběry - Jan Králík 205 // Kvantitativní charakteristika průběhu a uplatnění změn ý>ej, ú>ou a aj>ej v češtině od 14. století do současnosti - Karel Kučera 210 // Automatické rozpoznání infinitivu. Případová studie jako příspěvek k automatické disambiguaci českých textů - Vladimír Petkevič 226 // O čem vypovídá pád doplňku infinitivu - Alexandr Rosen 254 // Určení jazykové základovosti barev v Českém národním korpusu - Věra Schmiedtová, Barbara Schmiedtová 285 // Příklonné částice v textech počátků české prózy - Martin Stluka 314 // Frekvence jevu v korpusu a dva typy jejího referenčního rámce (na příkladech z výzkumu slovotvorného formantu -dio a dalších formantů s významem místa) - Michal Šulc 330 // Mluvené korpusy v ČNK: několik poznámek k mluveným projevům a polyfunkčním výrazům - Martina Waclawičová 347
(OCoLC)124090139
cnb001704640

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC