Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.3) Půjčeno:55x 
BK
Brno : Paido, 2003
156 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-7315-038-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 153-156
000129589
OBSAH // Úvod 7 // I. KOMUNIKACE 9 // 1 Komunikace 9 // 2 Foniatrie 11 // II. ZVUK A SLUCH 13 // 1 Zvuk 13 // 2 Sluchový orgán za somatologického hlediska 15 // 3 Několik základních pojmů audiologie 19 // 4 Vady a poruchy sluchu dle věku a fixace řeěi 24 // 4.1 Vady a poruchy sluchu u dětí (před fixací řečí) 25 // 4.1.1 Vrozeně (hereditární) vady sluchu 25 // 4.1.2 Získané (postnatální) sluchové vady 26 // 4.2 Vady a poruchy sluchu u dospělých a větších dětí (po fixaci řeěi) 27 // 4.2.1 Převodní poruchy sluchu u starších dětí a dospělých 27 // 4.2.2 Senzorineurální rady sluchu u dospělých 27 // 5 Vyšetření sluchové funkce 28 // 5.1 Klasická zkouška sluchová 29 // 5.2 Subjektivní audiometrie 29 // 5.3 Slovní audiometrie 40 // 5.4 Objektivní audiometrie 41 // 5.4.1 Tympanometrie 43 // 5.4.2 BERA (Brainstem evoked response audiometry) 45 // 5.4.3 Otoakustické emise (Kempovo echo) 47 // 6 Poruchy sluchu a jejich léčba 50 // 6.1 Poruchy sluchu z medicínského pohledu 50 // 6.2 Nedoslýchavost, hluchota, ohluchnutí 50 // 6.3 Vyšetřovací postupy u poruch a rad sluchu 51 // 6.3.1 Postup vyšetření malého dítěte 52 // 6.3.2 Léčba dětských poruch sluchu 53 // 6.4 Psychické zvláštnosti neslyšících 53 // 7 Korekce sluchových vad 54 // 7.1 Indikace pro použití slúchadla 54 // 7.2 Slúchadla 55 // 7.2.1 Konstrukce slúchadla 56 // 7.2.2 Nastavení slúchadla - „fitting" 58 // 7.2.3 Rehabilitace sluchově postižených
69 // 7.2.4 Akceptace slúchadla 70 // 7.2.5 Dělení sluchadel 71 // 7.2.6 Slúchadla a děti 74 // 7.3 Kochleární implantáty i 76 // K. ŘEČ 78 // 1 Biologické základy řeči 80 // 2 Roviny, a složky řeči 82 // 2.1 Povrchová rovina řeči 83 // 2.1.1 Fonetická realizace prvků řeči 83 // 2.1.2 Fonologická realizace prvků řeči 85 // 2.2 Hluboká rovina řeči 86 // 2.3 Zvuková složka řeči 87 // 2.4 Zjednodušené schematické dělení řeči 87 // 3 Vyšetření řečových poruch 88 // 5 // 4 Podmínky vývoje řeči 89 // 4.1 Vývoj lidské řeči 90 // 5 Poruchy řeči 93 // 5.1 Opožděný vývoj řeči 94 // 5.1.1 Opožděný vývoj řeči prostý 95 // 5.1.2 Poruchy řeči při narušení somatických a stimulačních podmínek vývoje 96 // 5.1.3 Vývojová dysfázie 101 // 5.2 Poruchy povrchové struktury řeči (zvuků řeči) 102 // 5.2.1 Dyslálie 102 // 5.2.2 Rhinolálie 103 // 5.3 Poruchy plynulosti řeči 104 // 5.3.1 Poruchy plynulosti řeči - koktavost (balbuties) 104 // 5.3.2 Brebtavost (tumultus sermonis) 107 // 5.4 Poruchy hluboké struktury řeči vzniklé až po fixaci řeči 109 // 5.4.1 Afázie 109 // 5.4.2 Poruchy hluboké struktury řeči 112 // 5.5 Řečové neurózy 113 // 5.5.1 Nemluvnost (mutismus) 113 // IV. HLAS 114 // 1 Hlas 114 // 2 Biologické základy tvorby hlasu 115 // 2.1 Dýchací ústrojí 115 // 2.2 Hrtan a hlasivky 116 // 2.3 Rezonanční prostory 119 // 3 Tvorba hlasu 120 // 4 Vlastnosti hlasu 121 // 4.1 Výška
hlasu 121 // 4.2 Síla (intenzita) hlasu 124 // 4.3 Barva hlasu 125 // 4.4 Rozsah hlasu a hlasové pole 125 // 4.5 Hlasové rejstříky 127 // 4.6 Hlasové začátky 128 // 4.7 Fonační doba 130 // 5 Vývoj hlasu 131 // 6 Vyšetření hlasu 133 // 7 Poruchy hlasu 136 // 7.1 Organické poruchy hlasu 137 // 7.2 Funkční poruchy hlasu 141 // 8 Hlasoví profesionálové 143 // 8.1 Péče o hlasové profesionály 143 // 8.2 Hlasová hygiena 144 // V. VÝZNAM FONITARIE 145 // 1 Prevence poruch a rad sluchu, řeči a hlasu 145 // 2 Komplexní péče o nemocné s poruchami komunikačního procesu 148 // 3 Význam foniatrie 150 // Literatura 153 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC