Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. doplněné vyd.
Praha : Židovské muzeum v Praze, c2005
160 s. : il.

objednat
ISBN 80-86889-11-4 (brož.)
Obsahuje: Židovské dějiny a myšlení od biblických dob do současnosti / Vladimír Sadek -- Židé v Čechách a na Moravě / Jiřina Šedinová -- Persekuce a vyhlazení Židů za 2. světové války / Miroslav Kárný, Anita Franková -- Antisemitismus - nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva / Leo Pavlát -- Židovské tradice a zvyky / Alexandr Putík, Leo Pavlát, Jiří Fiedler
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie, předmluvu
Bibliografie na s. 139-149
Židé - dějiny a kultura - stati a ilustrace
Židé - transporty - Terezín (ghetto) - r. 1941-1945 - stati
000130998
Předmluva ...4 // Židovské dějiny a myšlení od biblických dob do současnosti (Vladimír Sadek) // I. Doba biblická, pobiblická, vznik judaismu // Příchod izraelských kmenů // Odchod z Egypta do Země zaslíbené // Davidovo a Šalomounovo království // Izraelské a judské království // Zánik judského království // Dynastie Hasmonejců // Židovská společnost v době římské nadvlády // Protiřímské povstání // Židovská představa o Bohu // Prosazování monoteismu v židovském společenství. // Části hebrejské Bible // Další verze Bible // Talmud - jednotící pouto Židů v diaspoře // Mišna // Talmud babylónský a Talmud jeruzalémský // Obsah Talmudu // Nábožensko-právní literatura // Vznik synagógy // II. Od středověku po emancipaci // Gaonské období // Židovská učenost pod vlivem islámu // Zlatý věk židovské vzdělanosti // Židovská učenost v křesťanském Španělsku // Marrams // Sefardská mystika // Utváření aškenázského židovstva // Právní postavení aškenázských Židů // Duchovní klima v aškenázské oblasti // Autority aškenázských Židů // Chasidismus // III. Od emancipace Židů do současnosti // Rušení diskriminačních opatření // Židovské osvícenství ...30 // Reforma kultu // Obtíže emancipace // Židovská emigrace z Evropy ...31 // Zrod sionismu // Znovuosidlování historické vlasti ...33 // Stát Izrael ...33 // Židé v Čechách a na Moravě (Jiřina Šedinová) // I. Židé v českých zemích v 10. - 15. století // Nejstarší židovské osídlení ...33 // Právní a sociální postavení Židů ve středověku ...36 // Privilegia Přemysla Otakara II. // Důsledky odlišného právního postavení Židů ...37 // Nejstarší židovská literatura u nás ...38 // II. Židé v českých zemích v 16. - 17. století // Vznik venkovského židovského osídlení v Čechách ...39 //
Poddanská židovská města na Moravě ...39 // Vnitřní organizace židovských obcí ...40 // Organizace židovských obci v Čechách a na Moravě // Renesance - „zlatý věk“ židovských dějin ...42 // Náboženští učenci 16. -17. století ...43 // Světské židovské spisy ...44 // Židé v období třicetileté války ...44 // Reštrikční opatření ...43 // III. Židé v českých zemích v 18. - 20. století // Protižidovská nařízení ...46 // Osvícenský absolutismus a Židé // Liberální směr židovské vzdělanosti ...48 // Tradiční židovská vzdělanost ...30 // Židovské kroužky a spolky ...30 // Sionistické hnutí // Židé v Československé republice ...33 // Persekuce a vyhlazení Židů za 2. světové války (I. - V., VIII. Miroslav Kárný, VI. - VII. Anita Franková) // I. Konečné řešení „židovské otázky“ // Genocida, holocaust, šoa ...33 // Konference ve Wannsee // Továrny na smrt // II. Cesty ke „konečnému řešení“ // Protižidovská ideologie ...57 // Norimberské zákony ...57 // Říšský pogrom // Tragédie židovských uprchlíků ...60 // III. Židé v Protektorátu Čechy a Morava // Židovské vystěhovalectví ...66 // První zákazy povolání ...67 // Vyvlastňování židovského majetku ...62 // Ghetto bez zdí ...64 // Veřejné označení Židů ...64 // IV. Deportace na východ // Zničení vysídlením ...66 // Akce Nisko ...66 // Transporty do ghetta v Lodži a v Minsku ...67 // V. Koncentrační tábor Terezín // Soustřeďovací a průchozí tábor ...69 // Propagandistická úloha Terezína ...76 // Život a smrt v Terezíně ...76 // Možnost a nemožnost odporu ...77 // Kultura v terezínském ghettu ...72 // Děti v Terezíně // Proměny Terezína // Terezínský rodinný tábor v Birkenau ...74 // Návštěva delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně a jejídůsledky ...75 //
Transporty smrti ...76 // VI. Židé v armádách protihitlerovské koalice // Odboj Židů na Východě ...77 // Odboj Židů v západních armádách ...75 // Židovská brigáda // VII. Povstání ve východních ghettech a vyhlazovacích táborech // Povstání ve varšavském ghettu ...79 // Povstání v Treblince // Povstání v Sobiboru // Povstání v bialystockém ghettu // Povstání v Osvětimi // VIII. Bilance // Antisemitismus - nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva (Leo Pavlát) // I. Antisemitismus ve starověku // Pojem antisemitismu // Řecko a Řím // II. Antisemitismus ve středověku a na prahu novověku // Antijudaismus církve // Utváření antisemitských stereotypů // Diskriminace Židů // Ekonomické důvody středověkého antisemitismu // Antijudaismus Martina Luthera // Projevy antisemitismu ve středověku a novověku ...80 // Zřizování ghett ...89 // Odlišující znamení // Obvinění ze znesvěcení hostie // Obvinění z rituálních vražd // Obvinění z šíření nemocí ...9? // Nucená převýchova, omezování porodnosti // Nucený křest ...92 // Vyhánění ze země ...9? // Legenda o bludném Židovi ...94 // Pogromy // IV. Antisemitismus v období emancipace Židů // Příčiny moderního antisemitismu // Antisemitismus protikapitalistický // Obviňování Židů z mravního úpadku společnosti // Antisemitismus křesťanských socialistů // Antisemitismus protirevoluční // Antisemitismus nacionálni a Dreyfusova aféra // Idea světového židovského spiknuti // Protokoly siónských mudrců // Antisemitismus rasový // V. Antisemitismus za 2. světové války a po ní // Nacistický antisemitismus ...102 // Popírání holocaustu // Nový postoj křesťanů // Antisemitismus v komunistických zemích // Antisemitismus po pádu komunistických režimů v Evropě // Nový antisemitismus v 21. století //
Židovské tradice a zvyky (I. - VI. Alexandr Putík a Leo Pavlát, VII. Jiří Fiedler) // I. Zásady judaismu // Náboženské příkazy ...111 // Modlitba, studium, dobré činy ...111 // II. Židovská modlitba, její místo a čas // Židovský kalendář ...113 // Den všední a sváteční ...113 // Synagóga ...114 // Rozdělení židovských bohoslužeb ...115 // Zvláštnosti židovské modlitby ...116 // Ranní modlitba všedního dne ...117 // Odpolední a večerní modlitba všedního dne ...118 // Požehnání ...118 // III. Svátky předepsané Tórou // Sabat ...118 // Vysoké svátky ...122 // Pesach ...124 // Šavu ’ot ...126 // Sukot, Semini aceret a Simchat Tora .../27 // IV. Náboženské slavnosti // Chanuka ...129 // Purim ...129 // Lag be-omer, Tu bi-ševat ...130 // V Smuteční dny ...131 // VI. Běh života a domácí zvyklosti // Narození ...131 // Dospělost ...132 // Manželství ...133 // Židovský dům ...134 // Židovské stravovací zvyklosti ...134 // Úmrtí ...135 // VII. Židovsky hřbitov // Umístění židovských hřbitovů ...136 // Typy židovských náhrobků ...137 // Hebrejské nápisy a symboly ...137 // Židovské hřbitovy v České republice ...138 // Doporučená literatura ...139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC