Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Olomouc : Votobia, 1997
354 s.

objednat
ISBN 80-7198-311-X (brož.)
Velká řada
Originál: Die Juden als Minderheit in der Geschichte.
Obsahuje rejstřík.
Židé - dějiny a kultura - sborníky
000131128
OBSAH // ÚVODEM...5 // EXISTOVALA V HELÉNSKO-ŘÍMSKÉ ANTICE „ŽIDOVSKÁ OTÁZKA“?...7 // l.Seleukovsko-židovské spory...13 // 2. Židovskořímské vztahy v době Caesarove a Augustové...16 // 3. Vznik „židovské otázky“ v 1. století po Kristu...19 // „ADVERSUSJUDAEOS“ V PRVOKŘESŤANSKÉ CÍRKVI...26 // 1. Teologické důvody nepřátelství vůči Židům...27 // 2. Antijudaismus v římské církvi...33 // KŘESŤANÉ A ŽIDÉ V DOBĚ PRVNÍ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY...41 // 1. Události z roku 1096 a 1099 ...42 // 2. Bezprostřední příčiny...46 // 3. Dlouhodobý vývoj církevního a světského pojetí židovského práva...53 // 4. Shrnutí...57 // ŽIDOVSKÉ POGROMY VE 14. STOLETÍ - ČERNÁ SMRT...62 // ŽIDOVSKÁ MENŠINA VE ŠPANĚLSKU A PORTUGALSKU V 15. A 16. STOLETÍ - NUCENÁ INTEGRACE, NEBO VYHNANSTVÍ...78 // NENÁVISTNÉ A PŘÁTELSKÉ VZTAHY VŮČI ŽIDŮM // V RANÉM PROTESTANTISMU...102 // EMANCIPACE ŽIDŮ V PRUSKU...122 // Židé ve starém Prusku...124 // První reformní pokusy v letech 1787-1803...129 // Židovský edikt z 12. března 1812...135 // Období od pruských reforem do vzniku Německé říše...141 // Nepoměr mezi emancipací a asimilací...146 // Shrnutí...149 // POKŘTĚNÍ ŽIDÉ V POLSKO-LITEVSKÉM STÁTĚ V 16.-18. STOLETÍ // - POKUS O SOCIÁLNÍ INTEGRACI...151 // Židovské obyvatelstvo v polsko-litevském státě...154 // ANTISEMITISMUS NA SKLONKU CARSKÉ ÉRY...171 // ŽIDOVSKÁ PRAHA (1850-1914)... 193 // Úvod...193
// Češi, Němci a Židé: nacionálni a sociální vztahy ve městě // v době měnících se poměrů ...195 // Situace Židů a jejich reakce...202 // Závěr... 212 // ANTISEMITISMUS ZATŘETÍ FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY...214 // ANTISEMITISMUS V NĚMECKÉM CÍSAŘSTVÍ V LETECH 1871-1918 ... 230 // К sociálnímu profilu Židů...231 // Počátky antisemitismu... 233 // Tři fáze antisemitismu...235 // Příznivci Židů...241 // Reakce Židů na diskriminaci ... 243 // К rozsáhlým Účinkům antisemitismu...244 // Několik závěrů...246 // NĚMECKÁ SPOLEČNOST VÝMARSKÉ REPUBLIKY A ANTISEMITISMUS...251 // PRONÁSLEDOVÁNÍ A LIKVIDACE ŽIDŮ // ZA NACIONÁLNĚSOCIALISTICKÉ DIKTATURY ...2б9 // Výchozí situace: rok 1933, Freiburg im Breisgau...2б9 // Antisemitismus - jádro nacionálněsocialistického světového názoru...273 // Od právní diskriminace к plánovité likvidaci // - nacionálněsocialistické „řešení židovské otázky"...279 // Závěrečná poznámka...291 // ŽIDOVSKÁ MENŠINA V DĚJINÁCH // -POKUS O RESUMÉ...293 // ODKAZY К PRAMENŮM A LITERATUŘE...311 // AUTOŘI SBORNÍKU...333 // EDIČNÍ POZNÁMKA...339 // REJSTŘÍK...341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC