Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Jinočany : H & H, 2005
454 s. : il., faksim.

objednat
ISBN 80-7319-025-7 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 423-445 a rejstřík
000131225
Předmluva 7 // Úvod: Každodennost a žitý svět — Ke zdůvodnění dějin každodennosti středověku 12 // I. Člověk, příroda, kultura: Podmínky každodenního života ve středověku 23 // Obyvatelstvo, prostor osídlení a obzor 23 // Vnímaní času, podnebí a antropologické podmínky života 29 „Kultura" středověku 36 // II. Rodina 44 // I. Domácnost a příbuzenstvo 45 // 2. Manželství 53 // a. Uzavírání manželství 53 // b. Vliv církve 58 // c. Rozvod 62 // 3. Manželka 67 // 4. Láska a sexualita 74 // 5. Děti 84 // III. Klášter a mnišský život 89 // I. Instituce: Benediktinské mnišství Západu 9 1 // a. Dějiny středověkého mnišství 91 // Počátky a benediktinské mnišství 9 1 // Klášterní reforma a nové řády 94 // b. Funkce kláštera 102 // Založení kláštera 102 // Klášter jako součást církve - starost o duši, vzdělání, pečovatelství 105 // Klášter jako součást světa - vlastní klášter 1 1 2 // Klášter jako součást vysoké politiky - říšské kláštery 116 // 2. Prostor: Klášter jako životní prostor mnicha 122 // 3. Lidé: Klášterní společenství 128 // a. Přijímání do kláštera 128 // b. Konvent 130 // c. Správa a klášterní úřady 135 // Opat 135 // Klášterní úřady 138 // d. Vztahy klášterů navzájem a k vnějšímu světu 140 // 4. Klášterní život 142 // Asketický život ve společenství podle řehole - ideál a skutečnost 142 // Průběh dne 148 // Stravování 151 // Péče o telo a oděv 155 // Pořádek 158 // IV: Selský život na panském statku 161 // 1. Instituce: systém středověkého panského statku 163 // a. Pojem panského statku 163 // b. Funkce a organizace panského statku jako hospodářské formy 165 // c. Panská práva 171 // 2. Prostor: selská chalupa, lán, robotní dvůr a ves 181 // a. Selská chalupa 181 // b. Lán 183 // c. Ves 187 // d. Farnost a trh 192 //
3. Lidé: Sedláci a svazek poddanství 194 // a. Sedláci ve středověku 194 // b. Svazek poddanství 202 // 4. Život láníka 209 // a. Práce 209 // Polní práce 209 // Péstování vinné révy 217 // Chov dobytka 2 17 // Další zpracování 220 // Práce žen 222 // b. Výkony a výnosy 224 // Roboty 224 // Odvody 226 // Výnos a zatíženi 230 // c. Selský život mimo práci 223 // V. Rytířství a dvorský život 235 // 1. Instituce: knížectví, knížecí dvůr a dvorská kultura 236 // 2. Prostor: středověký hrad 245 // 3. Lidé: Rytířství vrcholného středověku 253 // 4. Dvorský život 268 // a. Každodennost a dvorská kultura 268 // b. Vrcholy: slavnosti a turnaje 273 // c. Jiný způsob, jak trávit čas 280 ... ...
(OCoLC)85158763
cnb001575995

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC