Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:36x 
BK
Publikace z konference
Biografie
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996
398 s.

objednat
ISBN 80-7044-147-X (brož.)
Bibliografie na konci příspěvků.
Ženy - jazyk - literatura - reflexe - sborníky referátů
000131274
Slovo úvodem 3 // Jaroslava Pešková - Proč právě žena? 5 // Zdeňka Trösterová - Žena a církevní slovanština 8 // Eduard Petrů - Obraz světice v legendách českého středověku 14 // Viktor Viktora - Polapená nevěra - ženská postava v dramatu českého humanismu 20 // Libor Pavera - Na okraj literárněvědného odkazu Zdeňky Tiché 24 // Vladimír Macura - Libuše jako národní symbol aneb Smrt Magdaleny Dobromily 32 // Aleš Haman - Několik postřehů k esteticky funkčnímu obrazu ženy v literatuře minulého století 37 // Josef Peřina - Juliana Glaserová - básnířka časopisu Ost und West 41 // Marie Maroušková - V pozadí stála jazykově vzdělaná žena aneb znalost cizích jazyků žen přispěla k rozvoji poznání význačných mužů německé vědy 46 // Eva Kolářová - Bettina vom Arnim v 19. a 20. století 49 // Irena Jokiel - Pamjęć, tesknota, czas. O wyobrażno poetyckiej Beaty Obertyńskiej 54 // Božena Plánská - Žena jako hrdinka romantické prózy (Dva „zapomenuté“ Stendhalovy romány Armance a Lamiela) 60 // Drahomíra Vlašínová - Eliška Krásnohorská mezi Minervou a Svéhlavičkou 63 // Ctirad Kučera - Teréza Nováková a Tolstého Kreutzerova sonáta 67 // Marie Mravcová - Dekadentní pojetí a zpodobení ženského fenoménu. Poznámky k dílu Karla Hlaváčka 72 // Eva Štědroňová - Secesní stylizace ženy 78 // František Všetička - Magdaléna J. S. Machara 82 // Svatava Urbanová - Postava žen v kouzelných pohádkách aneb Od víl k čarodějnicím 90 // Věra Chmelíková - Ženské pohádkové bytosti (aktivita ženských postav v díle K. J. Erbena a B. Němcové) 96 // Vilma Iggersová - Žena hodna půl věty. Sidonie Nádherná z Borutína 99 // Robert B. Pynsent - Český ženský Antisemitismus v první polovici dvacátého století 102 // Ivo Harák - Rodiče a děti Pavly Kytlicové 108 //
Olga Klauber - Milena Jesenská - nejen Kafkova přítelkyně 113 // Veronika Ambros - Zborcená idyla. Amor a Psýché Milady Součkové 116 // Ladislava Lederbuchová - Žena jako mysteriózní téma české literatury 118 // Vladimír Novotný - Nemysteriózní téma ženské literatury 122 // Milena Vojtková - Zobrazte ženy na jevišti! (ženské postavy v české původní dramatice 1948-1958) 127 // Iva Málková - Básnířky, motiv ženy a prvotiny 2. poloviny 50. let 133 // Bohumil Jirásek - Postavy žen v próze 50. a 60. let (z hlediska „kádrového profilu“) 138 // Jiří Urbanec - Vztah ženské autorky k ženským postavám v české próze šedesátých let 141 // Martin Pilař - Honza Krejcarová a Jana Černá 146 // Bohuslav Hoffmann - Téma „žena“ v díle Milana Kundery („Bojím se tvé lásky") 151 // Jana Bartůňková - Alena Zachová - Žena versus muž? 156 // Josef Hetych - Postavy žen v Katapultu Vladimíra Párala 160 // Dobrava Moldanová - Zdena Salivarová jako autorka a jako literární postava 163 // Zuzana Stolz - Hladká - Autorská identita v textech Sylvie Richterové 167 // Blanka Svadbová - Téma vzpoury literárních hrdinek 174 // Etela Farkašová - „Dvojníčka“ alebo „tá druhá“? (Obrazy matersko-dcérskych vzťahov v tvorbe súčasných Slovenských autoriek) 178 // Kristina Krnová - Fenomén ženy v životnej filozofii Ladislava Ťažkého a jeho umelecká transformácia v kontexte vojnovej prózy 182 // Ida Púchyová - Umelecké vlastnosti a zvláštnosti Babylonu Margity Figuli 186 // Grażyna Pielruszewska - Kobiela - Zjawisko w spółczesnej poezji kobiecej 190 // Janusz Hurnik - Prowokacja jako kategoria literatury. O działaniach artystycznych feministek polskich 198 // Věra Vařejková - K současnosti české prózy s dívčí hrdinkou 204 // Eva Věšínová - Ženy v literatuře - komparativní téma 208 //
Libora Indruchová - Hrdinka v literární tvorbé současných kanadských Spisovatelek 212 // Bronisława Kulka - Danuty Wawiłow dyskurs z młodym Czytelnikem 216 // Mieczysław Balowski - Postacie kobiece w utworach K. K. Baczyńskiego i J. Ortena 225 // Marzena Zabierzewska-Kucharska - Žena v próze Arnošta Lustiga 232 // Štěpán Vlašín - Ženské hrdinky Jaromíry Kolárové 235 // Klára Kolínská - „V kanadském zápecí?“ Evropanka v nové zemi jako civilizující faktor 239 // Antonie Kreislová - Obraz žen intelektuálek v literatuře 244 // Dana Sedlmajerová - Porovnání dívčích postav v prózách T.Capoteho a V. Makanina 249 // Abla Farag - Islám a žena 253 // Pavla Slabá - Kde ještě žijí lidé. Český ženský rock z pohledu gender 258 // Jiří Homoláč - Odraz znásilnění v polistopadových černých kronikách 262 // Přemysl Hauser - Žena a muž (Srovnání slovotvorných a významových souvislostí obou slov) 267 // Jaroslav Hubáček - K tvoření názvů přechýlených 271 // Mieczysław Basaj - Determinanty płci żeńskiej w języku polskim i czeskim 274 // Khalid Elbltagi - Ženský rod a vlastní jména (Konfrontace česko - arabská) 179 // Karel Kamiš - Jmenný rod v romštině (Příspěvek k typologii gramatického rodu v romštině a češtině s přihlédnutím k mluvnickým kategoriím indoíránského jména) 282 // Jana Valdrová - Sexismus v německém jazyce a situace u nás 288 // Marie Maroušková - Jazykové předpoklady rozvoje Frauenlinguistik v Německu 292 // Milan Jelínek - Existuje obecný styl ženský a mužský? 297 // Iva Nebeská - K prostředkům výstavby feministického textu 303 // Marie Čechová - Existují femininní specifika v pedagogické komunikaci? 306 // Ludmila Zimová - „Divčí“, resp. „ženská“ témata v učebnicích českého jazyka 317 // Květoslava Klímová - Ženská jména a jejich obměny ve slabikáři 325 //
Květa Rysová - Základní školství a žena 327 // Naděžda Kvítková - Učitelka a didaktička Vlasta Podhorná 330 // Jana Hoffmannová - Ženy a muži: zdvořilost v dialogu (na příkladu „mluvení za druhého“) 333 // Marie Račková - Dobrojtro vám, krásné panie. Oslovování žen ve staročeských literárních památkách 338 // Ivana Kolářová - Substantiva ženského rodu a oslovování 344 // Milan David - K mluvě politických vězeňkyň padesátých let 348 // Vladimír Kobližek - Ženy kacířky (příspěvek k poznání názorů a jazyka české venkovské ženy první poloviny 18.století) 352 // Alena Debická - Jana Štroblová: Protěž (1958) - kořeny stylu 357 // Grażyna Balowska - Jazykový obraz ženy v díle Óndry Lysohorského 364 // Eugénia Bajziková - Výstavba poviedky Etely Farkašovej 370 // Amr Ahmed Shatury Saber - Žena v egyptské publicistice 374 // František Uber - Žena a jazyk reklamy 377 // Ludvík Kuba - Pragmatonymická funkce ženských antroponym 381 // Patrik Mitter - Žena jako tertium comparationis v současné české frazeologii 387

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC