Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24.5) Půjčeno:48x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2009
256 s. : il., grafy ; 21 cm

ISBN 978-80-7368-654-3 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Obsahuje tabulky
Konference se konala 3. února 2009 v Ostravě
Obsahuje bibliografie
Částečně slovenský, polský a anglický text
000131477
Slovo úvodem -- Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním -- Miroslava Bartoňová -- Wsparcie specjalistyczne w szkole specjalnej -- Beka Magdalena, Prysak Dorota -- Raná péče u dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením Martina Dunděrová -- kompetencje zawodowe nauczycieliw edukacjidzieci o specjalnych potrzebach Ilona Fajfer-Kruczek -- Coaching pedagogiczny jako specyficzna forma doradztwa i wsparcia rodzin z dziečmiz adhd -- Malgorzata Falkiewicz-Szult -- Unifikace a variabilita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v německu Petr Franiok -- Organization of integrated education and possible forms of support for the disabled learner -- Zenon Gajdzica -- Služba rané péče rodinám s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi využití programů AAK v rodinách -- Lenka Gwóždžová -- Sexuální výchova zdravotně postižených osob -- Igor Hampl -- Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vztahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na slovensku -- Ladislav Horňák -- wspomaganie ucznia z niepelnosprawnošcia w procesie dydaktycznym nauczania integralnego -- Lucyna Hurlo -- Edukační ovlivňování působení médií jako jedna z možností prevence poruch -- chování -- Martin Koliba -- Training children with special educational needs Slawomir Kantyka -- Wspólpraca miedzy rodzicami i nauczycielem jako istotny czynnik
wsparcia funkcjonowania dziecka zdolnego w szkole -- Elžbieta Kornacka-Skwara -- Edukacyjne konteksty wybranych programów profilaktycznych szansa. dla dzieci ze specjalnymi potrzebami -- Katarzyna Kosno -- Jak správně vytvářet učební materiály pro studenty se zrakovým postižením -- Tereza Kimplová -- Nové trendy implementace ICT v edukačním procesu na uměleckých školách -- začlenění žáků se specifickými poruchami učení Monika Klapalová -- Raná péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením -- Ivana Kmínková -- Edukace a identifikace žáků s mimořádným nadáním z pohledu výchovných poradců základních škol v moravskoslezském kraji -- Renata Kovářová -- the significance of music therapy in rehabilitation of disabled children -- Malgorzata Kowalska-Kantyka -- Služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením -- Anna Kučerová -- Raná péče-kvalita v terénní práci Ivana Kudelová -- Role tělesné výchovy a mimoškolních pohybových aktivit u žáků se sluchovým postižením z hlediska zdravého životního stylu Petra Kůrková -- Therapeutic community as addicts’ chance of return to society Anna Kurzeja -- Ano kvalitativní metodologii ve speciální pedagogice -- Jaroslav Kysučan -- Z výskumu úrovně poskytovania ranej starostlivosti jednotltvcom so ŠVVP v zariadeniach špeciálno-pedagogického poradenstva na Slovensku Jana Lopuchová -- Prečo realizovat sexuálnu výchovu
u klientov s ťažším mentálnym postihnutím v -- domovoch sociálnych služieb? -- Stanislava Mandzáková -- šance a bariéry ve vzdělávání postižených na příkladu katolického gymnázia -- papeže Jana Pavla II v Bilgoraji -- Piotr Mazur -- Speciálně pedagogická intervence a oblasti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě Hana Novohradská -- Vybrané sociální a edukační aspekty ucelené rehabilitace dospělých osob s tělesným postižením -- Libor Novosad -- Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami -- Magdalena Novotná -- Raná intervencia v rodine s dieťaťom s mentálnym postihnutím -- Helena Orieščiková -- polisensoryczne oddzialywanie logopedy w pracy z dzieckiem niepelnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim -- Aleksandra Siedlaczek-Szwed -- potrzeby edukacyjne dzieci autystycznych Aleksandra Skowroňska -- Metoda dobrého startu 10 let v praxi -- Jana Swierkoszová -- podmínky a možnosti využití biblioterapie a čtenářství v práci s postiženými osobami v polsku -- Bernadeta Szczupal -- cílové skupiny současné speciální pedagogiky -- Boris Titzl -- Možnosti aktivizace žáků s lehkým mentálním postižením v chemii -- Jan Veřmiřovský, Martina Vrkočová -- Aplikace strukturovaného učení v práci na počítači u nevidomého žáka s autismem a lehkou mentální retardací -- Dagmar Vitásková -- školní a profesní vývoj
žáků s epileptickými záchvaty -- Jiří Vítek -- Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální Marie Vítková -- možnosti využití deweyova projektového vyučování ve školních vzdělávacích programech ZŠ speciální -- Tibor Vojtko -- Zkušenosti se vzděláváním „dvakrát výjimečných" nadaných -- Eva Vondráková -- edukacja osob z glebokim upošledzeniem blaski i cienie -- Sylwia Wrona -- Ostravská univerzita vítá studenty se zdravotním postižením -- Eva Zezulková

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC