Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2006
1001 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 80-246-1209-7 (brož.)
"3. karolinská konference, pořádaná Ústavem právních dějin Právnické fakulty UK dne 5.9.2005 v pražském Klementinu"--Úvod
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý text, německá, francouzské a anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Právo ústavní - dějiny - Česko - r. 1618-1918 - sborníky referátů
Konstitucionalismus - dějiny - Česko - r. 1618-1918 - sborníky referátů
000132193
KAREL MALÝ // Zahajovací projev ? mezinárodní konferenci dne 5. září 2005 v pražském Karolinu...7 // Statě // JAROSLAV PÁNEK // Od České konfederace ? Obnovenému zřízení zemskému (Kontinuita a diskontinuita v proměnách českého státu a jeho ústavního zřízení na pomezí stavovství a absolutismu)...13 // KAREL MALÝ // Česká konfederace a Obnovené zřízení zemské - dvě české ústavy z počátku 17. století...30 // JOSEF VÁLKA // Barokní absolutismus ...45 // DALIBOR JANIŠ // Postavení a činnost moravského zemského sněmu po roce 1620 (K institucionálním proměnám českého státu v Obnoveném zřízení zemském)...80 // LENKA BOBKOVÁ, JAN ZDICHYNEC // Kodifikace zemského práva pro Horní Lužici v 16. až 18. století..112 // MAREK STARÝ // Frýdlantské vévodství a jeho státoprávní postavení // v rámci České koruny...135 // Obsah // // EDWARD OPALlKlSKI // Staatspolitische Sonderinstitutionen in der Adelsrepublik Beider Nationen in den Jahren 1572-1668...158 // JIŘÍ MIKULEC // Tradice a symbolika české státnosti u barokních vlastenců...171 // JIŘÍ HRBEK // Politický rozměr českých barokních korunovací...192 // HANS-JÜRGEN BECKER // Ein neuer Staatspatron für Böhmen: Die verfassunggeschichtliche // Dimension des von Johannes von Nepomuk-Kultes // im 18. Jahrhundert...215 // WERNER OGRIS, EVA ORTLIEB // Einige Aspekte der Beziehungen Böhmens zum Reichshofrat...232 // THOMAS OLECHOWSKI // Die Auflösung
der Böhmischen Hofkanzlei und die Errichtung // des Directorium 1749...243 // EDUARD MAUR // Vlast, národ a stát v Čechách v očích lidového kronikáře // na sklonku existence tradiční společnosti (1740-1830)...250 // VLADIMÍR KINDL // ? publikaci tzv. společného zákonodárství pro rakouské a české země před 2. prosincem roku 1848...288 // MILAN ŘEPA // Moravské stavy a ústavní poměry v závěru 18. a v první polovině // 19. století...299 // ULRIKE SEIF // Meilensteine der Europäischen Verfassungsgeschichte: Von den Alteuropäischen Staatsgrundgesetzen bis zu den Republikanischen Verfassungen des 19. Jahrhunderts. Zum Vorrang der Verfassung.322 // GERHARD LINGELBACH // Entwicklung der Böhmischen Verfassungsmässigkeit in den Jahren 1678 bis 1918 Der Konstitutionalismus im Königreich Sachsen im 19. Jahrhundert...337 // LADISLAV SOUKUP // Zemský sněm český v 19. století...358 // Obsah // JANA LACHMUND // Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Kremsierer und der Frankfurter Reichsverfassung 1848/49 ...397 // KAROLINA ADAMOVÁ // Občanská práva a svobody v rakouských ústavách 19. století...414 // KAREL MALÝ // Die allgemeinen Rechte der Staatsbürger in Österreich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts...432 // KAREL SCHELLE // Moravské zemské zřízení (zemská moravská ústava) 1848-1918...451 // PAVEL MARŠÁLEK // České státní právo v 19. století...468 // JOSEF HARNA // České státní právo a ústavní systém v programech
českých politických stran na přelomu 19. a 20. století...488 // PAVEL CIBULKA // Postoj českých a německých politiků ? ústavnímu vývoji na Moravě a v habsburské monarchii v letech 1848-1918 // (Podíl - recepce - alternativy)...531 // MILAN HLAVAČKA // Samospráva Království Českého jako předstupeň // státní samostatnosti?...600 // ALEŠ VYSKOČIL // Státní autorita versus občan aneb prvoinstanční úřady politické správy na Moravě v době zápasů o jazyková nařízení...622 // JIŘÍ NOVOTNÝ, JIŘÍ ŠOUŠA // Samospráva a české banky druhé poloviny 19. a první poloviny // 20. století...664 // PETRA SKŘEJPKOVÁ // Obchod a obchodní právo v rakouských a českých ústavních dokumentech 19. století...684 // RENÉ PETRÁŠ // Národní otázka v českých zemích na sklonku monarchie...694 // Obsah // MARIAN MAtECKI // Über die Einflüsse des böhmischen Rechtes auf das polnische Recht seit der Schlacht am Weißen Berge bis zum Jahre 1918. // Die ausgewählten Probleme...741 // LOTHAR HÖBELT // Zwischen Militärregime und nationaler Autonomie. Die Pläne // zur Veränderung der böhmischen Verfassung im 1. Weltkrieg...757 // VÁCLAV PAVLIČEK // Vliv rakouských ústavních tradic na československou ústavnost.765 // JANA ČECHUROVÁ, JAN KUKLÍK // Paměti Jana Krčmáře Dosud nevyužitý pramen ? dějinám československé státnosti (a zdaleka nejen ? nim)...782 // Materiály // KAREL MALÝ, JIŘÍ ŠOUŠA, KLÁRA KUČEROVÁ
// Deklaratoria a Novely Obnoveného zřízení zemského ...793 // EDUARD MIKUŠEK // Občanské petice z března a dubna 1848 v Čechách...874 // MILAN HLAVAČKA, ZDENĚK VÁCHA // Jiří Kristián kníže z Lobkovic. Legislatorische Studie über // das Gemeindewesen in Böhmen...966
cnb001689016

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC