Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Brno : Regio, 1992-
2005-2013 :Brno : Jan Souček
svazků ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze: http://eec-journal.org/cz/ 

1992-
1210-1109
Č. 1 (1992)-
1x za dva roky
Uváděno průběžné číslování
Některé svazky mají ISBN
Text v různých jazycích
Národopis - seriály
978-80-903911-2-3 (9/2009 ; brož.) 978-80-903911-1-6 (10/2011 ; brož.) 978-80-903911-4-7 (11/2013 ; brož.)
000132365
ČÍSLO 3 : Ján Botik: The Czechs and the Slovaks in Argentinian Chaco Dana Bittnerová: K otázce konstituovaní znaku jako prostředku identifikace etnické skupiny -- Jiří Langer: Discussion about the Family-Type between West and East of Europe -- Monica Budis: Criteres de la delimitation zonale de la maisonée traditionnelle roumaine -- Juraj Podoba: Gemeinsame und unterschiedliche Merkmale der traditionellen Baukultur des Donaugebiets in den Stadtrandsiedlungen von Bratislava -- Rozhledy: Několik hesel z připravované Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska -- Osobnosti a jubilea -- Recenze a referáty
ČÍSLO 4 : Bohuslav Beneš: Bemerkungen zum Alltag im zweisprachigen Grenzgebiet. Südmähren im 20. Jahrhundert 7 -- Pavel Vařeka: Tradice a změna ve vývoji středověkého vesnického domu 23 -- Jiří Langer: Úloha síně v polygenezi obydlí ve střední Evropě 29 -- Ivan Dorovský: Jiří Polívka a makedonská lidová próza -- Sofia Kovačevičová: Zamyšlenie nad historickým odkazom Národopisnej výstavy českoslovanskej v Prahe roku 1895 -- Jiří Langer: O tradici -- Bohuslav Beneš: Jakobson a folklor: vědecká iniciativa a metoda -- Ivan Dorovský: O Charvátech u nás a na Slovensku, o Češích a Slovácích Jinde 60 -- Ukázky hesel z připravované Národopisné encyklopedie Čech. Moravy a Slezska 63 -- Osobnosti a jubilea -- Recenze a referáty -- Konference
ČÍSLO 5 : Herbert und Elke Schwedt: Grenzen und Kulturen. Volkskundliche Untersuchungen an den Westgrenzen Deutschlands zu Luxemburg, Belgien und den Niederlanden 7 -- Helena Bočková - Jiří Langer: The Carpathian-Balkan Comparison Enriches the Studies of the Carpathian Traditional House (Basis and Orientation of Research) 31 -- Stanislav Kužel: Strategic přežití na východoslovenské vesnici v období transformace. Tradice či akulturace? 57 -- Bohuslav Beneš: Folkloristika - nejen evropská - a Vilmos Voigt ve druhé polovině 20. století 65 -- Osobnosti a jubilea -- Recenze a referáty -- Konference
ČÍSLO 6 : Jiří Langer: Inspirace Václavem Frolcem (1934-1992) 7 -- Jiří Langer: Inspirated by Václav Frolec 8 -- Miroslav Válka: Václav Frolec jako pedagog brněnské univerzity 10 -- Jan Krist: Václav Frolec a Strážnice 13 -- Bibliografie ohlasů díla Václava Frolce 16 -- Bohuslav Beneš: Poznatky o české a německé chase na jižní Moravě 1918-1945 17 -- Miroslav Sopoliga: Charakteristické črty a typologia dřevených chrámov v oblasti východného Slovenska 29 -- Zmago Smitek: Pilgrimage to the Holy Spruce at Paka near Vitanje (Slovenija) 39 Peter Slavkovský: Tradičná agráma kultura slovenských kolonistov na Dolnej zemi - súčasť európskej rolníckej civilizácie 47 -- Stefan Mruškovič: Ludová kultura bývania v oblasti slovensko-moravského pohraničia z hladiska interetnického 55 -- Bohuslav Beneš: Zbojníci a „zbojníci“. výzkumy tradice z konce 20. století v Karpatech 67 -- Jiří Woitsch: Časopis Demos (Inernationale Ethnographische und Folkloristische Informationen) v novém tisíciletí 74 -- Osobnosti a jubilea -- Recenze a referáty
ČÍSLO 7 : Mezinárodní etnologická expedice Ukrajinské Karpaty (Jiří Langer) 9 -- Bohuslav Beneš: Ländliche Bauernarbeit und ihre Begleitaspekte während der Zwischenkriegsperiode bis zum Jahre 1945 (Bemerkungen zum Alltag und Ruhetag im dörflichen Milieu des zweisprachigen Grenzgebietes) 13 -- Sönke Friedreich: „Alte Arbeit“ in der «neuen Zeit“. Deutungspersistenz von Arbeitsbedingungen im Sozialismus am Beispiel der DDR-Automobilindustrie 31 -- Rastislava Stoličná: Tradičné kvašené nápoje v stredovýchodnej Europe 41 -- Jiří Langer: Dřevěné kostely v Karpatech jako pramen ke studiu starších etap konstrukčního vývoje 49 -- Helena Bočková: Vlaši na Balkáně 73 -- Bohuslav Beneš: O německé kultuře 91 -- Johannes Moser: Volkskundliche Forschung in Sachsen 94 -- Irena Bukowska-Floreńska: Etnologia w Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie 98 -- Zygmunt Klodnicki: Polski atlas etnograficzny - stan prac 100 -- Josef Kandert: Nad etnografickým atlasem Čech. Moravy a Slezska 106 -- Ludmila Tarcalová: Slovácké muzeum - významné středisko národopisného dění 107
ČÍSLO 8 : Rastislava Stoličná: Výsledky etnokartografických výskumov slovenských menšin v Europe. Na príklade kulinárnej kultury 9 -- Daniel Drápala: K některým etnografickým aspektům nadregionálních tržních vazeb v hospodářském systému západokarpatské oblasti v 18. a 19. století 23 -- Lubica Herzánová: The Old Age and Ageing in Life Records from Bratislava and Vienna at the End of 20th century 35 -- Bohuslav Beneš: Karneval a masopust. Poznámky k analýze stavu na přelomu 2. a 3. tisíciletí 51 -- Kinga Czerwińska: Sztuka ludowa Śląska Cieszyńskiego. Tradycja i kontynuacja 65 -- Zbigniew Jasiewicz: Etnologia polska. Historia i teraźniejszość 77 -- József Liszka: Forum Institut für Minderheitenforschung. Forschungszentrum für Europäische Ethnologie Komárno 84 -- Ján Botik: Pátnásť rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku 86 -- Mojca Ramšak: Slovene ethnological lexicography in the light of European experiences 87 -- Ludmila Tarcalová: Šedesáté výročí zaloże ni Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 94 Jan Bia hušek: Národní ústav lidové kultury Strážnice 94 -- Jan Souček: Přerov nad Labem. 40 let národopisného muzea v přírodě 95 -- Osobnosti a jubilea -- Nekrology -- Polemika -- Recenze
ČÍSLO 9 : Za Josefem Vařekou (Jiří Langer) 7 -- László Lukács: Zur Geschichte und Verbreitung des Christbaumes in Ungarn 9 -- Bożena Lewandowska: Muzyczne kolędowanie na Orawie l9 -- Jiří Langer: Valaši v Karpatech 31 -- Zygmunt Kłodnicki: Polska - pogranicze zachodniej i północno-wschodniej prowincji kulturowej w Europie (na podstawie Polskiego Atlasu Etnograficznego) 45 -- Marian Grzegorz Gerlich: Wybrane problemy tzw. narodowości śląskiej. Oryginalność i wyjątkowość na tle przykładów europejskich 61 -- Zuzana Bcňušková: Život na panelových sídliskách v priestore Bratislava-Viedeň 71 -- Grzegorz Odoj: Male miasto w polskich badaniach etnologicznych 81 -- Eugeniusz Kłosek: O Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego i studiach w niej prowadzonych 89 -- Władysław Baranowski - Ewa A. Jagiełło -Joanna Sadowska: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego 95 -- Zorica Divac - Miroslava Lukić Krstanovič: Ethnology and society in Serbia 2002-2008 face-to-face 99 -- Barbora Machová: Současná bulharská etnologie po roce 1989 112 -- Zuzana Beňušková: Etnofilm Čadca 2008 116 -- Jubilea -- Nekrology -- Polemika -- Recenze
ČÍSLO 10 : Halina Rusek: Borderland: an Anthropological Perspective 7 -- Juraj Zajonc: Vplyv modernizačných snah Jozefa II. na domácku výrobu plátna 17 -- Anna Drożdż: Possibilities of using ethnographic maps in the study of the process of change in traditional culture In Poland - a case study of the expansion and disappearance of cradles 29 -- Agnieszka Pieńczak - Edyta Diakowska: Magia Alkmeny w polskiej obrzędowości narodzinowej i pogrzebowej (w świet-le Polskiego atlasu etnograficznego) 43 -- Katarina Nováková: Tradičné sposoby prepravy detí v Európe a podoby ich súčasnej revitalizácie 55 -- Tatiana Podolinská: "Is double stigma a benefit?" Pentecostalism among the Roma in Slovakia 65 -- † Ladislav Mlvnka: Ludové stavlteFstvo a bývanie Nemcov na strednom Slovensku 77 -- Ingrid Slavec Gradišnik: The last of the Six Decades: The Institute of Slovenian Ethnology ZRC SAZU (1951-2001) 81 -- Lech Mróz: Etnologia - antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim 86 -- Wojciech Olszewski: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej w Toruniu 96 -- Jacek Bednarski: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu 98 -- Publikace Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 2000-2011 105 -- Vit Smreka: Architekt českého národopisu 106 -- Vit Smrčka: Inspirace Národopisné společnosti českoslovanské v díle Antonína Václavika 109 -- Mikuláš Mušinka: Volodymyr Hnaťuk -prickopnik ukrajinského národopisu 112 -- Mikuláš Mušinka: Jozef Markov - právník. historik a etnograf. K 121. výročiu narodenia 119 -- Jiří Langer: 40. Jubileum časopisu Ethnologia Scandinavica 126 -- Miroslav Sopoliga: Kultúme a vedecké kontakty medzi českými, slovenskými a ukrajinskými odbomikmi sa prehľbujú 128 -- Jubilea -- Nekrology -- Vzpomínky -- Recenze
ČÍSLO 11 : Grzegorz Odoj: Rzeka Przemsza Jako element krajobrazu kulturalnego miasta 7 -- Juraj Zajonc: Návod na pestovanie a spracovanie lanu a konopy z roku 1789 19 -- Martin Novotný: Nabíjená technika: jeden ze základních principů budování hlinšného zdiva a evropské souvislosti 31 Rastislava Stoličná: Etnografické výskumy kulinarnej kultúry v Poteku a na Slovensku 40 -- Irena Kabat: Ważniejsze publikacje pracowników i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata 2000-201 1 48 -- Edyta Diakowska-Kohut: Publikacje pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie 50 -- Anna Drożdż: Mapy etnograficzne a pamięć zbiorowa. Znaczenie materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego w interpretowaniu przeszłości 55 -- Agnieszka Pieńczak - Edyta Diakowska-Kohut: Polski Atlas Etnograficzny - dawne i współczesne badania nad dziedzictwem kulturowym wsi polskiej 63 -- Helena Bočková - Barbora Machová: Makedonská etnologie - minulost a přítomnost 69 -- Jiří Langer: Přístup ke studiu výtvarné kultury. Na okraj publikace studii Richarda Jeřábka 76 -- Jiří Langer: Experiment Redyk Karpacki 83

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC