Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Bratislava : Geografický ústav SAV, 1992-
sv. ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze: https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=10 

1992-2010
1210-3519
Č.1(1992)-
1x ročně 2007-
Vychází nepravidelně
Některé svazky mají ISBN
Některé svazky mají rozlišovací názvy
Anglický a slovenský text
Geografie - seriály
978-80-970076-8-3 (27/2010 ; brož.)
000132532
Č. 27 / 2010 - SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA SLOVENSKA (DIFERENCIÁCIE V ČASE A PRIESTORE) :   FALŤAN. Ľ: Vidiecke sídla ako súčasť sídelnej štruktúry - komplementarita alebo dichotomický protiklad? 5 // IRA, V., ANDRÁŠKO, I. Infrašruktúra a vybavenosť obcí: percepcia a hodnotenie vo vybraných regiónoch Slovenska 19 // PODOLÁK, P.: Migrácia a jej vplyv na rozvoj sububanizačných procesov vo vybraných regiónoch Slovenska 41 // HUBA, M., IRA, V., CHRENKA, B.: Environmentálna situácia mestských a vidieckych obcí SR podľa vybraných indikátorov 57 // MORAVANSKÁ, K.: Suburbanizácia na Slovensku a jej dosahy na vidiecke spoločenstvá 81 // ANDRÁŠKO, I., IRA, V.: Analýza sociálnej infraštruktúry v okresoch Levice. Žilina, Rimavská Sobota a Bardejov v kontexte veľkostných kategórií obcí a štandardov ich minimálnej vybavenosti 101 // PODOLÁK. P.: Diferenciácia populačného vývoja a veľkostné kategórie obcí 135 // STEC, P.: Úvaha o premenách architektonicko-urbanistického výrazu sídiel Slovenska 147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC