Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:32x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
361 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-081-9 (brož.)
Na obálce nad názvem: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Obsahuje bibliografii na s. 343-361 a bibliografické odkazy
000132638
Úvod -- 1 Stát, vymezení občanské společnosti a demokracie -- 1. 1 Cesta k modernímu pojetí vztahu občanské společnosti a státu -- Sláva a pády OS v historickém kontextu -- OS a stát od participace, přes podřízení až k autonomii -- 2 Demokracie, legalita a legitimita -- 2. 1 Max Weber klasický koncept politické legitimity -- 2. 2 Monismus a pluralismus jak občanská společnost legitimizuje demokracii? -- Legitimita konvergence a liberální pluralitní model -- zastupitelské demokracie -- Princip společného stanoviska a republikánský model -- participační demokracie -- Smíšený model legitimizace a deliberativní model demokracie -- 3 Pojmy občanské společnosti systematizace -- 3. 1 Klasifikace pojmů občanské společnosti -- Krátký vhled do empiricko-analytického přístupu k OS -- 3. 2 Občanská společnost a stát rival či spojenec? -- 3. 3 Nejznámější typologie definic občanské společnosti -- Mary Kaldor -- Karel Müller -- Michael Walzer -- Michael Edwards -- Jeffrey C. Alexander -- 4 Libertarianismus pravicově redukcionistické pojetí občanské společnosti -- 4. 1 Historické kořeny neoliberálního pojmu občanské společnosti -- 4. 2 Dualistický model společnosti neoliberální pojem občanské společnosti -- 4. 3 Kritická reakce na kapitalistickou občanskou společnost -- 5 Liberální pojem občanské společnosti -- 5. 1 Historické kořeny liberálního pojmu občanské společnosti -- 5. 2 Politický (deontologický)
liberalismus, občanská společnost -- a veřejná sféra -- 5. 3 Kritická reakce na liberální pojem občanské společnosti -- 6 Republikánský pojem občanské společnosti-komunitarismus, participační demokracie a sociální kapitál -- 6. 1 Komunitarismus -- Komunitarismus a etika ctnosti -- 6. 2 Ideologický/politický komunitarismus a romantizace asociativní občanské společnosti ve škole sociálního kapitálu -- Kritika neo-tocquevilleského pojmu občanské společnosti -- 6. 3 Filozofický komunitarismus a občanská společnost situovaných jedinců -- Substancialistický komunitarismus -- Republikánský komunitarismus -- 6. 4 Kritika občanské společnosti filozofického komunitarismu -- 7 Občanská společnost jako veřejná sféra -- 7. 1 Marxistické kořeny Habermasova myšlení -- 7. 2 Habermasovo pojetí veřejné sféry -- 7. 3 Kritika Habermasovy veřejné sféry -- Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC