Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
V Praze : Česká akademie věd a umění, 1932
xxxix, 525 s. ; 24 cm

objednat
Filosofická bibliotéka ; Řada 2 ; 7
němčina
Obsahuje jmenný resjtřík
Přeloženo
000132841
Úvod. Napsal Frant. Krejčí. // I. Leibniz filosof V // II. Gottfried Wilhelm Leibniz XI // III. Leibnizův dynamism (přel. z Paula Janeta) XXI // IV. Nové úvahy XXXV // Předmluva // 1 // První kniha. 0 vrozených představách. // I. kapitola. Jsou-li nějaké zásady lidskému duchu vrozeny 25 // II. // III. // Není vrozených praktických zásad 44 // Další úvahy o vrozených zásadách, teorii a praksi 57 // Druhá kniha. I O představách. // kapitola, která pojednává obecně o představách a zkoumá příležitostně, zda lidská duše ustavičně přemýšlí 65 // II. O jednoduchých představách 75 // III. O představách, které jsou nám dány prostřednictvím jediného smyslu 76 // IV. O pevnosti 76 // V. O jednoduchých představách pocházejících z různých smyslů 82 // VI. O jednoduchých představách vychodících z reflekse 82 // VII. O představách, které vznikají společně smyslovým vnímáním a úvahou 83 // VIII. Další úvahy o jednoduchých představách 83 // IX. O vnímání 87 // X. O zapamatování 93 // XI. O rozeznání čili o schopnosti rozlišování představ 94 // XII. O složených představách 98 // XIII. O jednoduchých modech (způsobech) a nejprve o prostoru 100 // XIV. kapitola. O trvání a jednoduchých modech 106 // XV. O trvání a rozlehlosti najednou 108 // XVI. O počtu (čísle) 110 // XVII. O nekonečnosti 111 // XVIII. O některých jiných jednoduchých modech 114 // XIX. , O modech vztahujících se k myšlence 114 // XX. O stavech radosti a bolesti 116 // XXI. O moci a svobodě 123 // XXII. O smíšených modech 167 // XXIII. O našich představách, složených ze substancí 171 // XXIV. O kolektivních představách substancí 181 // XXV. O vztahu 181 // XXVI. O příčině, a účinku a některých jiných vztazích 183 // XXVI1. Co je to identita 184 // XXVIII. O některých jiných vztazích a hlavně o vztazích morálních 201 //
XXIX. O představách jasných a temných, přesných a zmatených 208 // XXX. O představách skutečných a přeludových 217 // XXXI. O úplných a neúplných představách 220 // XXXII. O pravých a klamných představách 222 // XXXIII. O asociaci představ 223 // Třetí kniha. 0 slovech. // I. kapitola. O slovech čili o řeči vůbec 229 // II. O významu slov 233 // III. O obecných výrazech 243 // IV. O jménech jednoduchých představ 252 // V. O jménech smíšených modů a o jménech pojmů // vztahových 257 // VI. O jménech substancí 261 // VII. O příslovcích 288 // VIII. O výrazech abstraktních a konkrétních 293 // IX. O nedokonalosti slov 294 // X. O zneužívání slov 300 // XI. O prostředcích proti nedokonalosti a zneužívání slov, o nichž bylo jednáno 311 // Čtvrtá kniha. O poznáné. // I. kapitola. O poznání vůbec 319 // II. O stupriích našeho poznání 325 // III. O rozsahu lidského poznání 339 // IV. kapitola. O realitě našeho poznání 356 // V. O pravdě vůbec 361 // VI. O všeobecných soudech, o jejich pravdivosti a jistotě 363 // VII. O větách, jež se nazývají zásady, maksimy nebo aksiomata 371 // VIII. O bezpečných větách 395 // IX. O poznání našeho vlastního jsoucna 400 // X. O poznání jsoucnosti boží 402 // XI. O našem poznání ostatních věcí 411 // XII. O prostředcích, jak rozhojmti naše poznatky 416 // XIII. Jiné úvahy o našem poznání 425 // XIV. O souzení 426 // XV. O pravděpodobnosti 426 // XVI. O stupních přisvědčení 429 // XVII. O rozumu 446 // XVIII. O víře a rozumu a o jejich přesných hranicích 469 // XIX. O enthusiasmu 477 // XX. O bludu 483 // XXI. O rozdělení věd 496 // Dodatek. Rozjímání o poznání, pravdě a ideách 507 // Poznámky k úvaze Lockeově o lidském rozumu 512 // Rejstřík jmenný 517
(OCoLC)61144274
cnb000937288

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC