Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:44x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
247 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-2652-6 (brož.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 237-247
000132926
PROGRAM ZDOKONALENÍ KOMUNIKAČNÍ SOUSTAVY Naše komunikační soustava v základním vybavení Komunikační soustava po inovaci -- PŘÍČINY A POZADÍ ODLIŠNOSTI NÁZORŮ -- Jedinečný materiální základ lidského myšlení -- Rozdíly dané odlišnou základní krajinou a šíří rozhledu -- Odlišnost lidských myslí daná programem -- Rozdíly dané počtem hledisek, která jsou vzata v úvahu -- Svěřená role a úřad -- Zjevný vlastní zájem -- Skrytý vlastní zájem -- Koho chleba jíš, toho píseň zpívej -- Zpěv písně za chleba vskrytu jedený -- Freude, Freude, Freude, stejně na tě dojde -- Problém předčasného předporozumění -- Rozdíl v hloubce pochopení problému -- Závěr a shrnutí -- Kontrolní otázky a úkoly -- DĚLENÍ A TYPY RÉTORICKÝCH VÝKONŮ -- Rozdělení dle způsobu delegace -- Rozlišení komunikačních situací dle existence či neexistence společného zájmu -- Rozdělení dle předpokládané ochoty k souhlasu -- Rozdělení dle počtu oslovených -- Rozdělení dle míry odbornosti -- Rozdělení dle záměru řečnického výkonu -- Rozdělení dle délky rétorického výkonu -- Rozdělení dle oboru -- Rozdělení dle stylu -- ARGUMENTACE A PŘESVĚDČOVÁNÍ -- Malý pohled do dějin -- Podstata přesvědčovacího úsilí a jeho různé formy -- Etické souvislosti přesvědčování -- Předpoklady úspěšného přesvědčovacího úsilí -- Co lze použít jako argument -- Principy argumentace -- Role logiky
v argumentaci -- Logika paradoxu -- Nejznámější běžně uváděné způsoby argumentace -- Základní chyby v logickém dokazování -- Závěr a shrnutí -- KOMUNIKAČNÍ CESTY, STYLY A ŽÁNRY -- Neverbální komunikace -- Zdvořilost a asertivita -- Společenská zábava -- Diskuse a polemika -- Kritika -- FILOZOFICKÉ, TEOLOGICKÉ A ETICKÉ ASPEKTY KOMUNIKACE -- Pokus o definici současné komunikační situace v Evropě a u nás -- Komunikace takzvaně firemní -- Člověk v podmínkách globální manipulace -- Multikulturní dialog -- JEŠTĚ NĚKOLIK SLOV O PRAVDĚ -- ZÁVĚR -- MALÝ SLOVNÍK POJMŮ A JEVŮ Z OBLASTI MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE -- Seznam hesel obsažených ve slovníku -- Přehled doporučené literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC