Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.1) Půjčeno:41x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2009
x, 225 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86960-44-9 (brož.)
Biologie dnes
Obsahuje bibliografii na s. 217 a rejstřík
000133372
1 Úvod -- 1.1 Jak číst tuto knihu -- 1.2 Typy proměnných -- 1.3 Konvence -- 2 Statistický software -- 2.1 Prostředí R -- 2.2 Instalace a ovládání R -- 2.3 Základní operace -- 2.4 Příprava data frame -- 3 Jednoduché charakteristiky, EDA -- 3.1 Střední hodnota -- 3.2 Rozptyl -- 3.3 Intervaly spolehlivosti -- 3.4 Tabulky popisných charakteristik -- 3.5 Grafy -- 3.5.1 Grafy rozdělení -- 3.5.2 Bodové grafy -- 3.5.3 Krabicové grafy -- 3.5.4 Lattice grafy -- 3.5.5 Interakční grafy -- 3.5.6 Sloupcové grafy -- 3.5.7 Párové grafy -- 3.5.8 Trojrozměrné grafy -- 3.5.9 Sloupcové grafy s úsečkami středních chyb -- 3.5.10 Grafy křivek -- 4 Statistické modelování -- 4.1 Regresní model -- 4.2 Obecný lineární model -- 4.3 Zobecněný lineární model -- 4.4 Hledání „správného" modelu -- 4.5 Úprava modelu -- 4.6 Kritika modelu -- První pokus -- 5.1 Popis příkladu -- 5.2 Explorativní analýza (EDA) -- 5.3 Očekávaný model -- 5.4 Statistická analýza -- 5.4.1 ANOVA tabulka Typu I -- 5.4.2 Obohacení modelu o nelineární trendy -- 5.4.3 Odstraňování komponent modelu -- 5.4.4 Porovnání úrovní pomocí kontrastů -- 5.4.5 Použití kontrastů a parametrizace -- 5.4.6 Posteriorní slučování -- 5.4.7 Diagnostika konečného modelu -- 5.5 Závěr -- 6 Systematická složka -- 6.1 Regrese (a obecnější analog) -- 6.2 ANOVA (a obecnější analog) -- 6.3 ANCOVA (a obecnější analog) -- 6.4 Syntaxe systematické složky -- 7 Náhodná složka
-- 7.1 Spojitá měření -- 7.2 Počty a četnosti -- 7.3 Relativní četnosti -- 8 Gaussovo rozdělení -- 8.1 Charakteristika LM a GLM -- 8.2 Regrese -- 8.3 Vážená regrese -- 8.4 Vícenásobná regrese -- 8.5 Dvoufaktorová ANOVA -- 8.6 Jednofaktorová ANCOVA -- 9 Gama a lognormální rozdělení -- 9.1 Charakteristika gama modelu -- 9.2 Charakteristika lognormálního modelu -- 9.3 Regrese -- 9.4 Analog dvoufaktorové ANOVA -- 9.5 Dvoufaktorová ANCOVA -- 10 Poissonovo rozdělení -- 10.1 Charakteristika poissonovského modelu -- 10.2 Analog jednofaktorové ANOVA -- 10.3 Overdispersion a underdispersion -- 10.4 Vícenásobná regrese -- 10.5 Analog jednofaktorové ANCOVA -- 10.6 Analog třífaktorové ANOVA (kontingenční tabulka) -- 11 Negativně binomické rozdělení -- 11.1 Charakteristika negativně binomického modelu -- 11.2 Analog jednofaktorové ANOVA -- 12 Binomické rozdělení -- 12.1 Charakteristika binomického modelu -- 12.2 Analog dvoufaktorové ANOVA -- 12.3 Overdispersion a underdispersion -- 12.4 Regrese -- 12.5 Analog jednofaktorové ANCOVA -- 12.6 Binární analog jednofaktorové ANCOVA
(OCoLC)614294416
cnb002093276

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC