Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
235 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7368-534-8 (brož.)
Spisy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Nad názvem: Universitas Ostraviensis
Obsahuje tabulky, poznámky pod čarou
Bibliografie na s. 173-189, rejstřík
Anglické resumé
000133577
1. Koncepce reedukace a resocializace v nejširším pojetí -- 2. Koncepce reedukace v podmínkách ústavní péče -- Resocializační modely v přímém vztahu k resocializační péči -- Model disciplinárně-izolační/autoritativní a model pečovatelsko-izolační -- Modely progresivní a (sociálně) pedagogické -- Model terapeutické komunity -- Milieu therapy a therapeutic milieu a jiná pojetí -- Překážky převýchovy v ústavních podmínkách -- 3. Řízení, klima, hodnoty a personál reedukačního zařízení -- Vývoj vztahů na pracovišti -- Kultura organizace -- Terapeutická kultura -- Klima v organizaci -- 4. Výzkumy v reedukačních zařízeních -- Výzkumy klientely -- Výzkumy personálu -- Výzkumy využití psychoterapie -- 5. Pokus o terapeutickou komunitu -- 6. Závěrečné poznámky k výzkumům klientely, personálu -- a koncepcím reedukace -- 7. Výzkum -- Problémy a cíle výzkumného projektu -- Metodika výběru vzorku I a jeho konečná podoba, interpretace dat -- a závěry první části výzkumu -- Vzorek II -- Popis vzorku II výchovných ústavů -- Klima v pracovních skupinách personálu pěti výchovných ústavů (vzorek II) -- Poznámky k měření skupinové soudržnosti -- Sociometrická koheze vzorku II -- Respondenti sociometrických měření a získané výsledky -- Hodnotová koheze vzorku II -- Respondenti hodnotově orientačních měření a získané výsledky -- Interpersonální zaměření personálu výchovných ústavů vzorku II -- Respondenti interpersonální diagnózy a získané výsledky -- Pokus o integrující interpretaci výchovného ústavu č. 13 -- 8. Diskuse, shrnutí a závěry

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC