Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Triton, 2008-
sv. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-157-4 (1. část ; váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [918]-924 a rejstřík
1. část obecná. 2008. 976 s.-
000134656
Přehled základní anatomie a fyziologie (Zdeněk Ambler) -- Cévní zásobení mozku -- Struktura a funkce neuronu -- Neuroglie -- Nervový vzruch a komunikace mezi neurony -- Základní principy funkčního uspořádání centrálního nervového systému -- Motorický systém (Zdeněk Ambler) -- Anatomie a fyziologie motorického systému -- Reflexní míšní odpovědi -- Rytmické lokomoční pohyby -- Cílená motorika -- Neuromuskulární spojení -- Neurotransmitery motorického systému -- Svalový tonus -- Neurologické vyšetření motorického systému -- Vyšetřování reflexů -- Vyšetření stoje a chůze -- Základní příznaky léze motorického systému -- Některé patologické typy chůze -- Základní motorické syndromy při postižení různých struktur -- Extrapyramidový systém (Evžen Růžička) -- Definice -- Historie -- Anatomie a fyziologie -- Anatomie a motorická funkce systému bazálních ganglií ---
Patofyziologické podklady extrapyramidových pohybových poruch -- Hypokinéza -- Rigidita -- Tremor -- Chorea -- Dystonie -- Úloha systému bazálních ganglií při regulaci psychiky -- a kognitivních funkcí -- Vyšetření -- Vyšetření u hypokinetických poruch -- Jednotná stupnice pro hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS, Unified Parkinsons Disease Rating Scale) -- Testy motorické výkonnosti -- Vyšetření u dyskinetických poruch (abnormálních pohybů) -- Symptomy extrapyramidových poruch -- Hypokinetické příznaky -- Hyperkinetické (dyskinetické) příznaky -- Extrapyramidové syndromy -- Parkinsonský syndrom -- Syndromy tremoru -- Choreatické syndromy -- Balismus -- Dystonické syndromy -- Myoklonické syndromy -- Tiky -- Mozeček (Evžen Růžička, Zdeněk Ambler) -- Definice -- Historie -- Přehled anatomie a fyziologie -- Mozečkové příznaky -- Ataxie -- Hypermetrie -- Adiadochokinéza -- Asynergie -- Pasivita -- Mozečkový tremor ---
Poruchy řeči -- Okohybné poruchy -- Stoj a držení těla -- Chůze -- Vyšetření mozečkového systému -- Mozečkové syndromy -- Paleocerebelární syndrom -- Neocerebelární syndrom -- Smíšený (globální) mozečkový syndrom -- Diferenciální diagnóza mozečkových poruch -- Senzitivní ataxie -- Vestibulární poruchy stoje a chůze -- Thalamická ataxie, parietální ataxie -- Frontální ataxie -- Chorobné příčiny mozečkových poruch -- Senzitivní systém (Josef Bednařík) -- Úvod -- Základy anatomie senzitivního systému -- Receptora primární senzitivní jednotka -- Hlavní sekundární (centrální) senzitivní dráhy -- Thalamokortikální systém -- Obecná patofyziologie senzitivní dysfunkce -- Negativní symptomy -- Pozitivní symptomy -- Definice senzitivních symptomů -- Somatosenzitivní psychofyzické funkce -- Vyšetření citlivosti -- Anamnéza -- Testování citlivosti -- Obecné principy senzitivního testování ---
Vyšetření základních senzitivních modalit -- Dotyk -- Bolest -- Hluboký tlak a bolest -- Teplo a chlad -- Propriocepce -- Vibrace (palestézie) -- Vyšetření diskriminačních senzitivních funkcí -- Zobrazovací metody -- Klinické senzitivní syndromy -- Periferní senzitivní syndromy -- Dysfunkce mechanoreceptoru -- Léze periferního nervu -- Kořenové léze -- Centrální senzitivní syndromy -- Míšní léze -- Cerebrální senzitivní syndromy -- Konverzní poruchy citlivosti -- Bolest (Josef Bednařík) -- Charakteristika, definice -- Anatomie a patofyziologie bolesti -- Receptory a periferní aferentní dráhy bolesti -- Zadní rohy míšní a sekundární senzitivní neurony -- Thalamokortikální projekce bolesti -- Endogenní kontrola bolesti -- Patofyziologické modely a klasifikace bolesti -- Klinické bolestivé syndromy -- Periferní neuropatické bolestivé syndromy -- Centrální neurogenní bolestivé syndromy -- Idiopatická a psychogenní bolest ---
Léčba bolesti -- Základní zásady -- Farmakologická léčba bolesti -- Neopioidní analgetika -- Opioidy -- Adjuvantní (atypická) analgetika -- Lokální léčba -- Regionální nervové blokády -- Nefarmakologické léčebné postupy -- Hlavové nervy (Josef Bednařík, Zdeněk Ambler) -- Nervus olfactorius (nI.) a čich -- Úvod a terminologie -- Základy anatomie a fyziologie nIa čichové dráhy -- Vyšetření -- Anamnestické zhodnocení charakteru poruchy čichu -- Objektivní orientační vyšetření čichu -- Kvantitativní testování -- Neurologické vyšetření -- Komplementární vyšetření -- Klinické syndromy, jejich topika a etiologie -- Topika -- Etiologie -- Nervus opticus (nII.) a zraková dráha -- Úvod a terminologie -- Základy anatomie a fyziologie zrakové dráhy -- Oči -- Sítnice -- Nervus opticus -- Chiasma opticum -- Tractus opticus a corpus geniculatum laterale -- Optická radiace -- Zraková kůra -- Asociační zrakové oblasti ---
Vyšetření zrakového nervu a zraku -- Anamnéza -- Neurologické vyšetření -- Specifické vyšetření zrakových funkcí -- Další komplementární vyšetření -- Klinické syndromy, jejich topika a etiologie -- Retina -- Nervus opticus -- Chiasma opticum -- Tractus opticus a corpus geniculatum laterale -- Optická radiace -- Okcipitální lalok -- Léze asociačních zrakových oblastí -- Zrakové halucinace -- Další pozitivní zrakové fenomény -- Funkční poruchy zraku -- Okohybné nervy a okulomotorika -- Úvod, terminologie -- Základy anatomie a funkce okohybných nervů -- Extraokulární svaly -- Okohybné nervy -- Supranukleární kontrola očních pohybů -- Vyšetření okohybných nervů a okulomotoriky -- Anamnéza -- Objektivní vyšetření -- Komplementární vyšetření -- Klinické syndromy, jejich topika a etiologie -- Zornicové syndromy -- Poruchy funkce víček -- Periferní okohybné poruchy -- Pohledové obrny ---
Poruchy konvergence a divergence -- Poruchy fúze -- Spontánní oční pohyby (oční oscilace) -- Nervus trigeminus -- Základy anatomie a funkce -- Motorická inervace -- Senzitivní inervace -- Vyšetření -- Anamnéza -- Klinické vyšetření -- Komplementární vyšetření -- Klinické syndromy, jejich topika a etiologie -- Supranukleární syndromy -- Nukleární syndromy -- Preganglionární syndromy -- Léze Gasserova ganglia -- Léze periferních větví nV -- Chuť a její poruchy -- Úvod -- Základy anatomie a funkce -- Vyšetření -- Klinické syndromy, jejich topika a etiologie -- Nervus facialis (nVII.) -- Základy anatomie a funkce -- Anatomický průběh kmene nervu a jeho větví -- Nfacialis -- Nervus intermedius -- Vyšetření -- Anamnéza -- Vyšetření motorické funkce -- Vyšetření chuti -- Vyšetření kožní citlivosti -- Komplementární vyšetření -- Klinické syndromy, jejich topika a etiologie -- Centrální typ mimické parézy ---
Nukleární léze -- Léze v mostomozečkovém koutu -- Léze v canalis nfacialis -- Léze v obličeji -- Vestibulokochleární systém -- Sluch a pars cochlearis nvestibulocochlearis (nVIII.) -- Úvod, terminologie -- Základy anatomie a funkce -- Vyšetření -- Klinické syndromy -- Vestibulární systém -- Úvod -- Anatomie a fyziologie vestibulárního systému -- Vyšetření u nemocných se závratí -- Speciální neurootologické vyšetření pacienta se závratí -- a poruchami rovnováhy -- Základní vestibulární syndromy -- Periferní vestibulární syndrom -- Centrální vestibulární syndrom -- Diferenciální diagnóza závratí -- Protrahované spontánní ataky vertiga -- Opakované spontánní ataky vertiga -- Opakované epizody polohového vertiga -- Chronické poruchy rovnováhy bez vertiga -- Léčba závratí -- Nervus glossopharyngeus (nIX.) a vagus (nX.) -- Úvod -- Základy anatomie a funkce nIX -- Motorické jádro nucleus ambiguus ---
Senzitivní neurony -- Chuťové neurony -- Pregangliová eferentní autonomní parasympatická sekreční vlákna -- Základy anatomie a funkce nX -- Nclambiguus -- Somatická senzitivní vlákna -- Presynaptická eferentní autonomní parasympatická vlákna Vyšetření -- Anamnéza -- Objektivní vyšetření -- Komplementární vyšetření -- Klinické syndromy, jejich topika a etiologie -- Nervus accessorius (nXI.) a hypoglossus (nXII.) -- Základy anatomie a funkce -- Vyšetření -- Anamnéza -- Objektivní vyšetření -- Komplementární vyšetření -- Klinické syndromy, jejich topika a etiologie -- Supranukleární léze -- Nukleární léze -- Intrakraniální extracerebrální léze -- Poruchy vědomí (Josef Bednařík) -- Úvod a definice * -- Patofyziologie poruch vědomí -- Lucidita -- Patofyziologie deliria -- Patofyziologie komatu -- Klasifikace -- Kvantitativní poruchy vědomí •• -- Diagnostika -- Anamnéza -- Všeobecné klinické vyšetření ---
Cílené neurologické vyšetření -- Komplementární vyšetření -- Stanovení etiologie poruchy vědomí -- Mozková smrt -- Léčba -- Prognóza -- Kvalitativní poruchy vědomí -- Klasifikace -- Delirium -- Definice a kritéria -- Klinická charakteristika -- Diagnostika -- Etiologie -- Diferenciální diagnostika -- Léčba -- Prognóza -- Poruchy řeči (Evžen Růžička, Josef Bednařík) -- Definice -- Anatomie a fyziologie -- Základní projevy poruch řeči -- Poruchy plynulosti řeči -- Poruchy artikulace a prozodie -- Parafázie -- Agramatismus a paragramatismus -- Stereotypie a automatismy -- Anomie -- Mutismus -- Poruchy porozumění mluvené řeči -- Poruchy psaní a čtení -- Vyšetření u poruch řeči -- Klasifikace a klinické syndromy poruch mluvené řeči -- Brocova afázie -- Wernickeova afázie -- Kondukční afázie -- Transkortikální afázie -- Transkortikální motorická afázie (TCMA) -- Transkortikální senzorická afázie (TCSA) ---
Smíšená transkortikální afázie (MTCA) -- Anomická afázie -- Anomie tvorby slov -- Anomie výběru slov -- Sémantická anomie -- Diskonekční anomie -- Globální

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC